UTDANNING I PSYKOANALYSE VED NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

Utdanningen kan søkes av psykologer og leger med autorisasjon i Norge. Det forutsettes påbegynt spesialisering i psykologi, psykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri.

 

» Les mer


Psykologforeningen har godkjent seminarene for kurssekvensen til spesialiteten i psykoterapi etter ny ordning. Det forutsettes at fellesprogrammet er fullført før oppstart på seminarene ved Instituttet, relevant klinisk praksis. For spesialiteten i psykoterapi vises forøvrig til krav utarbeidet av Psykologforeningen (jmf. Psykologforeningens hjemmeside, målbeskrivelse for spesialiteten).

Utdanningen består av parallelle og samtidige læringserfaringer gjennom deltagelse i teoretiske samt kliniske seminarer over 4 år, personlig analyse hos læreanalytiker, veiledning av minst to egne analyser og skriftlig arbeid.

Interesserte kan henvende seg til Instituttets sekretariat for ytterligere informasjon. Se også instituttets hjemmeside, www.psykoanalyse.no

Søknad med yrkeserfaring (CV), levnetsbeskrivelse og kopi av autorisasjon sendes:
Norsk Psykoanalytisk Institutt, Fr. Nansens vei, 17, 0369 OSLO 
Tlf. 22 60 58 20


»

Bookmark the permalink.

Comments are closed