Husk påmeldingsfristen 15. mai: Psykoanalytisk sommerkonferanse 14.-16. juni 2023

Konferansen er ment for studenter ved det psykologiske og medisinske profesjonsstudium, og for psykologer og leger i spesialisering, som ønsker et innblikk i psykoanalysens kliniske anvendelse i dagKonferansen er også åpen for psykologer og leger som trenger vedlikeholdskurs. 

» show more

Foredragsholdere og gruppeledere er psykoanalytikere og kandidater ved Norsk psykoanalytisk institutt. Etter foredragene er det satt av tid til spørsmål og diskusjon. I gruppene vil psykoanalytikere legge frem eget arbeid og invitere til kliniske refleksjon. 

Påmeldingsfrist: 15. mai 2023. Begrenset antall deltakere.

Pris: For studenter: kr 1900,- For leger / psykologer kr 3500,-

Prisen inkluderer måltider og beverting oppført i programmet, samt inngang på Cinemateket.

Påmelding til: post@psykoanalyse.no

Onsdag 14.juni (på Cinemateket, Dronningens Gate 16, 0105 Oslo)

17.00-17.15 Registering  

17.15-17.30 Velkommen v/ Line I. Stänicke

17.30-18.45 Herman Brun og Erik Stänicke: «Ord for følelser – frigjørende og skremmende»

19.15 – ca 21.00 Filmen «Close», regi av Lukas Dhont, vises på Cinemateket. Foredrag etter filmen ved Line I. Stänicke

Torsdag 15.juni (Fritjof Nansens vei 17)

09.00-10.15 «Å forstå psykisk realitet og få et barn i tale- psykoanalytisk leketerapi med et taust, tilbaketrukket barn». Med Evelina Čiapaitė

10.15-10.45 Kaffe & Frukt

10.45-11.45 «Traume – psykoanalytiske perspektiver». Med Kari Høydahl

11.45-13.00 Lunsj

13.00-14.15 Klinisk diskusjon i grupper 

14.15-14.45 Kaffe & frukt

14.45-16.00 «Overføring og motoverføring illustrert med eksempler fra behandlinger av rusavhengighet og psykotiske sammenbrudd». Med Svein Haugsgjerd

Fredag 15.juni (Fritjof Nansens vei 17)

09.00-10.15 «Spiseforstyrrelse i en veiledet analyst. Det å prøve å forstå og møte det uforståelige språket, som del av det å bli psykoanalytiker». Med Steffen Holthe

10.15.10.45 Kaffe & Frukt

10.45-11.45 Klinisk diskusjon i grupper

11.45-13.00 Lunsj

13.00- 14.15 «Psykoanalytisk orientert forståelse og behandling av rusmiddelbruk». Med Roar Olsen

14.15-14.45 Kaffe & frukt

14.45-16.00 Hvorfor og hvordan bli psykoanalytiker? Samtale og diskusjon, ledet av Erik og Line I. Stänicke

16.00-16.30 Avsluttende kommentarer

Konferansen holdes onsdag på Cinemateket i Dronningensgate 16. Torsdag og fredag holdes konferansen i Norsk Psykoanalytisk Forenings lokaler: Fritjof Nansens vei 17. (www.psykoanalyse.no)

Foredragsholdere

Herman Brun er spesialist i klinisk psykologi og psykoanalytiker. Han arbeider som avtalespesialist i Oslo, er læreanalytiker, lærer og veileder.

Evelina Čiapaitė er spesialist i psykiatri og psykoanalytiker. Veileder i psykodynamisk psykoterapi, voksen-, barne- og ungdomspsykoanalytiker, samt læreanalytiker.

Svein Haugsgjerd er spesialist i psykiatri, psykoanalytiker og forfatter av mange lærebøker.

Steffen Holthe er psykologspesialist med avtalepraksis på Høvik i Bærum, psykoanalytiker og gruppeterapeut.

Kari Høydahl er psykologspesialist med avtalepraksis i Oslo, psykoanalytiker. Lærer, veileder og læreanalytiker ved Norsk Psykoanalytisk Institutt

Roar Olsen er psykologspesialist med avtalepraksis i Fredrikstad og psykoanalytiker. Veileder og læreanalytiker.

Erik Stänicke er psykologspesialist, PhD i klinisk psykologi og professor ved Psykologisk institutt, UIO. Psykoanalytiker og læreanalytiker. 

Line Indrevoll Stänicke er psykologspesialist og psykoanalytiker, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UIO, samt tilknyttet Nic Waals Institutt.

Gruppeledere

Kristin Mack-Borander, lege, spesialist i psykiatri og psykoanalytiker. Hun arbeider på Ressursklinikken og i privat praksis. 

Frøydis Hellem, psykologspesialist, kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt. Hun arbeider i Bufetat, Homansbyen familievernkontor.

Cecilie Hillestad Hoff er spesialist i klinisk psykologi, psykoanalytiker. Hun arbeider i privat praksis og er stipendiat ved UiO. 

Linda Johanne Rolfsen er spesialist i klinisk psykolog og psykoanalytiker. Hun arbeider som avtalespesialist i Lillestrøm. 

Anna Szulc er spesialist i klinisk psykologi med barn/ ungdom og voksne og gruppeanalytiker. Hun arbeider i privatpraksis og er kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt.

Erik Stänicke (se over)

Konferansen er søkt godkjent som 13 timers fritt spesialkurs/13 timers vedlikehold av Norsk Psykologforening, samt 13 timer ved den Norske Legeforening. 

Konferansen holdes onsdag på Cinemateket i Dronningensgate 16. Torsdag og fredag holdes konferansen i Norsk Psykoanalytisk Forenings lokaler: Fritjof Nansens vei 17. (www.psykoanalyse.no)

»

Bookmark the permalink.

Comments are closed.