Psykoanalytisk sommerkonferanse 13.-15. juni 2018 – det er noen få plasser igjen for etternølere, førstemann til mølla til det er fullt!

Konferansen er ment for studenter ved det psykologiske og medisinske profesjonsstudium som ønsker et innblikk i psykoanalysens kliniske anvendelse i dag. Konferansen er også åpen for psykologer og leger i spesialisering.

» Les mer

Foredragsholdere og gruppeledere er psykoanalytikere og kandidater ved Norsk psykoanalytisk institutt. Etter Foredragene er det satt av tid til spørsmål og diskusjon. I gruppene vil psykoanalytikere legge frem eget arbeid.

Program

Onsdag 13. juni

17.00-18.00 Registering

18.00-18.15 Velkommen v/ Kristin Mack-Borander og Linda Johanne Rolfsen

18.15-19.30 Herman Brun og Erik Stänicke: «Hvordan lese Freud i 2018

Torsdag 14. juni

09.00-10.15 Eystein Victor Våpenstad: «Et nytt møte – og all den smerte dét innebærer.” Om følelser og behov hos store og små i spebarnstiden. Hovedtittelen er fra åpningsstrofen i diktet «Et nytt møte» av Jan Erik Vold og henspiller (her) på det krevende i møtet mellom det nyfødte barnet og verden (foreldrene).

10.15-10.45 Kaffe & Frukt

10.45-11.45 Klinisk diskusjon i grupper

11.45-13.00 Lunsj

13.00-14.15 Hanne Sofie Dahl: ”Et psykoanalytisk perspektiv på løgn, juks og bedrag.”

14.15-14.45 Kaffe & frukt

14.45-16.00 Shahram Shaygani: ”Ruslidelse fra et psykoanalytisk perspektiv”.

 

Fredag 15. juni

09.00-10.15 Anki Christine Østrem: «Liten tue velter stort lass»

10.15.10.45 Kaffe & Frukt

10.45-11.45 Klinisk diskusjon i grupper

11.45-13.00 Lunsj

13.00- 14.15 Anders Zachrisson: «Om skillet mellom indre og ytre i psykoterapeutisk arbeid: Å være en person eller et ytre objekt for pasienten».

14.15-14.45 Kaffe & frukt

14.45-16.00 Sølvi Kristiansen: «Drømmen- fortsatt kongeveien til vår viten om det ubevisste?»

16.00-16.30 Avsluttende kommentarer

19.00 Freuds Bar på Litteraturhuset (Wergelandsveien 29, 0167 OSLO)
Erik Stänicke og Line Indrevoll Stänicke: «Destruktivitet i hverdagen»

 

Foredragsholdere

Herman Brun er spesialist i klinisk psykologi og psykoanalytiker. Han arbeider som avtalespesialist i Oslo.

Erik Stänicke er psykologspesialist, PhD i klinisk psykologi og førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UIO, psykoanalytiker og president i Norsk psykoanalytisk forening.

Eystein Victor Våpenstad er spesialist i klinisk psykologi (med barn, ungdom og voksne), dr. Philos, psykoanalytiker og barne- og ungdomspsykoanalytiker. Han arbeider i privat praksis og som forsker.

Hanne Sofie Dahl er psykologspesialist, har PhD innen psykoterapiforskning, er gruppeanalytiker og kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt. Hun er Instituttbestyrer og lærer ved IGA, postdoc ved Sykehuset i Vestfold, praktikumveileder ved Psykologisk Institutt og har en privatpraksis.

Shahram Shaygani er lege og spesialist i psykiatri og psykoanalytiker. Han arbeider som overlege på Trasoppklinikken og Ressursklinikken, og arbeider i privat praksis. Han er aktiv foredragsholder og samfunnsdebattant.

Anki Christine Østrem er lege og spesialist i psykiatri og psykoanalytiker. Hun arbeider som avtalespesialist i Oslo.

Anders Zachrisson er førsteamanuensis emeritus ved Psykologisk institutt, UIO, psykoanalytiker, barne- og ungdomspsykoanalytiker, veileder og læreanalytiker.

Sølvi Kristiansen er spesialist i klinisk psykologi, psykoanalytiker , veileder og læreanalytiker og arbeider som avtalespesialist i Oslo.

Line Indrevoll Stänicke er spesialist i klinisk psykologi, med barn og voksne), PhD stipendiat ved UIO / Lovisenberg sykehus, universitetslektor ved Psykologisk institutt, UIO og kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt.

Gruppeledere

Henrik Kamphus er psykologspesialist, kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt og arbeider i privat praksis.

Ingeborg Aarseth er psykologspesialist, kandidat ved Norsk Psykoanalytisk institutt og arbeider i privat praksis.

Cecile Hillestad Hoff er spesialist i klinisk psykologi, kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt og arbeider på Ullevål sykehus.

Kristin Mack-Borander er lege, spesialist i psykiatri og kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt. Hun arbeider på Ressursklinikken og i privat praksis.

Linda Johanne Rolfsen er spesialist i klinisk psykolog og psykoanalytiker. Hun arbeider som avtalespesialist i Lillestrøm.

Påmeldingsfrist: 1. mai 2018. Begrenset antall deltakere.

Pris: For studenter: kr 1800,- For leger / psykologer kr 3500,-.

Prisen inkluderer måltider og beverting oppført i programmet, samt inngang på Freuds Bar.

Bindende påmelding til: post@psykoanalyse.no. Faktura blir sende pr. e-post.

Konferansen er godkjent som 13 timers fritt spesialkurs og 13 timers vedlikehold av Norsk Psykologforening.

Konferansen holdes i Norsk Psykoanalytisk Forenings lokaler: Fritjof Nansens vei 17, 0369 Oslo

»

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.