Psykoanalytisk psykoterapi – Klinikk og teori 25.-27.10.17

Hva kan psykoanalysen bidra med i dagens psykiatri?
Hvordan bruke seg selv som instrument i arbeidet med pasienter?

» Les mer

Norsk psykoanalytisk institutt inviterer til kurs som er godkjent av Dnlf for leger under spesialisering, eventuelt etterutdanning og fordypning.
Kurset vil gi deltakerne økt kunnskap om psykoanalytisk bidrag til forståelse av psykisk lidelse, behandling og behandlerrollen og dypere innsikt og erfaring i hvordan man kan bruke psykoanalytisk forståelse i dagens psykiatriske og allmennmedisinske praksis.
Se program og påmeldingsinformasjon i legeforeningens kurskatalog:

http://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=31918

»

Bookmark the permalink.

Comments are closed