Psykoanalytisk forum

Psykoanalytisk forum ble etablert gjennom et Årsmøtevedtak i 2005. Forumet ble i utgangspunktet tenkt som et tilbud til dem som av ulike grunner ikke gjennomfører sin utdannelse ved instituttet. Imidlertid åpnet teksten fra 2005 for også å inkludere andre kolleger. I 2017 ble forumet åpnet for andre psykoanalytisk interesserte kollegaer etter forslag fra styret og vedtatt på årsmøtet. Vi har siden den gang fått flere nye medlemmer i forumet, og erfaringene fra dette er positive. I dag har vi seks medlemmer i Psykoanalytisk forum. 

Etter en henvendelse fra et medlem høsten 2018 har styret gjennom 2019 sett på mulighetene for å  åpne forumet for andre kolleger som ikke er klinikere, men som har arbeidet med psykoanalytisk teori. Styret har blant annet innhentet råd og erfaringer fra andre psykoanalytiske foreninger. Noen har ”honorære” medlemskap, andre har ordninger med ”academic” eller ”related” medlemskap og har gode erfaringer med det. Styret ønsker å åpne forumet for kolleger som arbeider innenfor relevant psykoanalytisk området.

Vedtekter for Psykoanalytisk forum vedtatt på årsmøtet 2020

  1. Medlemskap i Psykoanalytisk forum kan søkes av kollegaer som av ulike grunner ikke fullfører sin utdannelse ved Norsk psykoanalytisk institutt.
  2. Medlemskap kan også søkes av andre kollegaer med interesse for psykoanalysen; forskere, klinikere, medlemmer i andre psykodynamiske institutter, ikke kliniske kollegaer som arbeider med å utvikle psykoanalytisk kunnskap.
  3. Medlemskap i forumet gir invitasjon til de fleste faglige møter.
  4. Medlemskapet gir tilgang til abonnementsordningen, generell informasjon om psykoanalysen, kongresser etc.
  5. Det er ikke knyttet administrative eller organisatoriske rettigheter til ordningen.
  6. For å være registrert i Psykoanalytisk forum betaler man en kontingent som dekker omkostningene ved ordningen, for tiden kr. 2000,- pr år.
  7. Søknad om medlemskap sendes til styret, hvor søkeren gir en begrunnelse for hvorfor vedkommende ønsker å bli medlem av forumet.  CV og skriftlig anbefaling fra to medlemmer i Norsk psykoanalytisk forening legges ved søknaden. I vurderingen av søknaden vil det vektlegges søkerens aktive interesse for psykoanalyse.

Comments are closed.