Psykoanalyse og film på Cinemateket

“City lights” 12. november kl.18.00Film

Torsdag 12 november kl 18 vil Kaja Schjerven Mollerin vil holde et foredrag etter visningen av Chaplins Byens lys på Cinemateket i Oslo. Mollerin er litteraturkritiker i Klassekampen, tidligere redaktør av Vinduet og har nylig avsluttet en doktoravhandling om Susan Sontag. Foredraget har tittelen “Om blikk, kjærlighet og gjenkjennelse i Chaplins City Lights”.

Med jevne mellomrom arrangerer Cinemateket sammen med Norsk Psykoanalytisk Forening visninger under fanen ”Film og psykoanalyse”, der ulike foredragsholdere snakker rundt en filmvisning.

Freuds prosjekt var å vise hvordan det ubevisste virker i oss og at det finnes en annen ”scene” i hver og en av oss enn den vi er oss rasjonelt bevisste. En skyggeside som vi lever med på ulike måter og som rommer meningsbærende, individuelle sannheter. Psykoanalysen har utviklet en metode for å skape sammenhenger, samtidig som den psykoanalytiske tenkemåten ofte snur opp ned på den alminnelige forståelsen av hvordan ting henger sammen. Psykoanalysens opptatthet av det skjulte og fremmede har bidratt til en spesiell interesse for kunst, kanskje særlig for film som nettopp representerer en slik annen ”scene”. Psykoanalysen har gjennomgått en enorm utvikling siden Freuds tid, og består i dag av ulike teoretiske tradisjoner, noe som har gitt opphav til en kompleks og variert tenkning omkring menneskets utvikling, psykopatologi og behandlingsmetode.

Bookmark the permalink.

Comments are closed