Personvernerklæring

Personvernerklæring for Norsk Psykoanalytisk Institutt og Norsk Psykoanalytisk Forening

Org. nummer 984 535 775

www.psykoanalyse.no

Under beskrives vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer, kandidater, abonnenter og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlig

Overordnet ansvarlig for vår behandling av personopplysninger i organisasjonen er styreleder/ president. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres på e-post til post@psykoaalyse.no eller med post til Norsk Psykoanalytisk Institutt, Fr. Nansens vei 17, 0369 Oslo.

Personopplysninger som lagres

Vi samler inn personopplysninger for å kunne utføre det arbeidet som følger av regelverket for Norsk Psykoanalytisk Forening og Norsk Psykoanalytisk Institutt, samt besvare de henvendelser vi mottar om våre tjenester i forhold til pasienter, søkere til utdanningen og kurs.

Vi lagrer følgende opplysninger om våre kunder: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og kjøpshistorikk.

Ved å melde interesse for/ søke / melde seg på spesialistkurs, seminarer og andre åpne arrangementer i regi av Norsk Psykoanalytisk Institutt og Norsk Psykoanalytisk Forening følger at instituttet og foreningen registrere personopplysninger som navn, adresse, e-postadresse og annet som er nødvendig for å sende ut informasjon om det gjeldende arrangement, regninger etc. Opplysningene for generelle arrangementer blir slettet fortløpende og senest innen 12 mnd.
For spesialistkurs og kurs som er godkjent av Norsk psykologforening og Den norske legeforeningen følger deres regler. (se www.psykologforeningen.no og www.dnlf.no)

For kandidater er det utarbeidet egne informasjons- og samtykkeskjemaer.

Vi lagrer følgende opplysninger om søkere til utdanningen: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, søknadskjema og annen innsendt søknadsdokumentasjon.

Vi lagrer følgende opplysninger om kandidater i utdanningen: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, søknadskjemaer til utdanningen, søknadsdokumentasjon, rapporter og vedtak knyttet til utdanningen i henhold til utdanningsreglene, betalingshistorikk.

Vi lagrer følgende opplysninger om medlemmer: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, dokumenter knyttet til tildeling av verv og utdanningsfunksjoner, betalingshistorikk, og evt. annen administrative data for å drive fremleie m.m.

Formål med behandlingen

Du kan vanligvis få tilgang til nettstedet www.psykoanalyse.no uten å fortelle oss hvem du er eller avsløre personlig informasjon om deg selv. Vi trenger derimot visse personopplysninger for å kunne betjene deg, og/eller levere nyheter og andre tjenester til deg når du tar kontakt med oss på telefon, pr. post eller e-post.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, service, tilbud og å forvalte din  utdanning og ditt medlemskap i Norsk psykoanalytisk forening.

Vi behandler opplysningene kun for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Grunnlaget for behandlingen

Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens kapittel II, artikkel 6 (a), (b) og (c).

Innhenting av personopplysninger

Vi innhenter informasjon du deler med oss på e-post, telefon, post, og på våre nettsider.

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post, som for eksempel personnummer. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Søknad til utdanningen og påmelding til arrangement eller kurs regnes normalt ikke som sensitivt innhold, og kan sendes per e-post.

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Medlemskap og kandidatstatus i Norsk Psykoanalytisk Forening og ved Norsk Psykoanalytisk Institutt innebærer samtidig medlemskap i International Psychoanalytical Association (IPA), European Psychoanalytical Federation (EPF) og International Psychoanalytical Studies Organization (IPSO).

Sletting av personopplysninger 

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kandidatur eller medlemskap lagres i vårt aktive register så lenge du er under utdanning eller medlem i foreningen.

Opplysninger vi har mottatt fra andre kurs og seminardeltagere oppbevares så lenge det er relevant og etter gjeldende regler fra for eksempel Norsk psykologforening og Den norske legeforeningen.
Personopplysninger utover dette blir regelmessig slettet, senest innen 12 mnd.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting, kommentering på eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Personvernombud for Norsk psykoanalytisk forening og Norsk psykoanalytisk institutt er lagt til vervet som leder av administrasjonsutvalget som i 2018-2020 er Anne Kari Lind-Fossen. E-post: post@psykoanalyse.no

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll. Tillitsvalgte er underlagt taushets og habilitetsregler for helsepersonell.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

post@psykoanalyse.no

Norsk Psykoanalytisk Institutt
Fr. Nansens vei 17
0369 Oslo

Se også www.datatilsynet.no

Comments are closed.