Påmelding åpen – nytt obligatorisk program for spesialiteten voksenpsykologi starter januar 2020

Institutt for Psykoterapi og Norsk psykoanalytisk institutt tilbyr kurssekvens over 1 1/2-2 år til Obligatorisk program i spesialiteten voksenpsykologi for psykologer. Programmet ekvivalerer med NPFs program.

Programmet er bygget opp etter målbeskrivelsen for det obligatoriske programmet i spesialiteten i voksenpsykologi, revidert i 2018. Det vil være 6 kullsamlinger á to dager over halvannet – to år.

Innhold i kursene vil omhandle: utredning og diagnostisering, behandling; affektive lidelser og angstlidelser, akutte tilstander og traumer, personlighetsforstyrrelser og komplekse tilstander, alvorlige psykiske lidelser og spesialistrollen.
Opptak forutsetter gjennomført fellesprogram, at man er i relevant praksis og har samtidighet i praksis, veiledning og kurs. For øvrig viser vi til Psykologforeningens hjemmeside vedr. spesialistordningen.

Søknadsfrist 1.11.2019.
Maks 24 deltagere.
Bindende påmelding, førstemann til mølla-prinsippet.

Foreløpig oversikt over samlingene:
1. samling: 9.-10. januar 2020
2. samling: 26.-27. mars 2020
3. samling: 10.-11. september 2020
4. samling: 5.-6. november 2020
5. samling: 11.-12. mars 2021
6. samling: 26.-27. august 2021

For mer informasjon og søknadsskjema se:
https://instpsyk.no/utdanning/program-i-klinisk-psykolog/

Bookmark the permalink.

Comments are closed