Vi har noen få ledige plasser som det er åpent å søke på – Program for spesialiteten voksenpsykologi starter januar 2020

» Les mer


Institutt for Psykoterapi og Norsk psykoanalytisk institutt tilbyr kurssekvens over 1 1/2-2 år til Obligatorisk program i spesialiteten voksenpsykologi for psykologer. Programmet ekvivalerer med NPFs program.

Programmet er bygget opp etter målbeskrivelsen for det obligatoriske programmet i spesialiteten i voksenpsykologi, revidert i 2018. Det vil være 6 kullsamlinger á to dager over halvannet – to år.

Innhold i kursene vil omhandle: utredning og diagnostisering, behandling; affektive lidelser og angstlidelser, akutte tilstander og traumer, personlighetsforstyrrelser og komplekse tilstander, alvorlige psykiske lidelser og spesialistrollen.
Opptak forutsetter gjennomført fellesprogram, at man er i relevant praksis og har samtidighet i praksis, veiledning og kurs. For øvrig viser vi til Psykologforeningens hjemmeside vedr. spesialistordningen.

Søknadsfrist 1.11.2019.
Maks 24 deltagere.
Bindende påmelding, førstemann til mølla-prinsippet.

Foreløpig oversikt over samlingene:
9.-10. januar 2020 – 1. samling: Utredning og diagnose
26.-27. mars 2020 – 2. samling: Behandling, affektive lidelser og angstlidelser
10.-11. september 2020 – 3. samling: Akutte tilstander og traumer
5.-6. november 2020 4. samling: Personlighetsforstyrrelser og komplekse tilstander
11.-12. mars 2021 – 5. samling: Alvorlige psykiske lidelser
26.-27. august 2021 6. samling: Spesialistrollen

For mer informasjon og søknadsskjema se:
https://instpsyk.no/utdanning/program-i-klinisk-psykolog/

»

Bookmark the permalink.

Comments are closed