Opptak til den psykoanalytiske utdanningen – søknadsfrist 10. november 2018

UtdanningUtdannelsen kan søkes av psykologer og leger med autorisasjon i Norge.

Det forutsettes påbegynt spesialisering i psykologi, psykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri.

Utdanningen er godkjent som obligatorisk program for spesialiteten psykoterapi for psykologer etter ny ordning. Opptak forutsetter fullført fellesprogram i Psykologforeningen før oppstart på seminaret ved instituttet. Relevant klinisk praksis forutsettes.

Utdannelsen består av parallelle og samtidige læringserfaringer gjennom deltagelse i teoretiske samt kliniske seminarer over 4 år, personlig analyse, veiledning og skriftlig arbeid.

Interesserte kan henvende seg til Instituttets sekretariat for ytterligere informasjon. Se også instituttets hjemmeside, www.psykoanalyse.no, hvor det også opplyses om økonomisk støtte.

Søknad med yrkeserfaring (CV), levnetsbeskrivelse og kopi av autorisasjon sendes:
Norsk Psykoanalytisk Institutt, Fr. Nansens vei, 17, 0369 OSLO

Tlf. 22 60 58 20 E-post: post@psykoanalyse.no

Bookmark the permalink.

Comments are closed