Styret og ulike utvalg

Foreningens styre etter årsmøtet 10. april 2018
Nye utvalgsmedlemmer blir fortløpende oppnevnt utover våren.

President: Erik Stänicke
Styremedlemmer:
Anki Østrem, nestleder
Anne Kari Lind Fossen
Hanne Strømme
Linda Johanne Rolfsen
Kari Tenmann, leder av instituttrådet
Nora Rustad, kandidatrepresentant

Underutvalg for styret (leder nevnt først):

Administrasjonsutvalg:
Anne Kari Lind Fossen
Erik Stänicke
Michael Friedel
Anne Kullebund

Utvalg for medlemsrettede aktiviteter:
Anki Østrem
Henrik Kamphus
Mette Hvalstad

Utvalg for samfunnsrettede aktiviteter:
Linda Rolfsen
Tonya Madsen
Shahram Shaygani
Kristin Mack-Borander
Cecilie Hillestad Hoff

Forskningsutvalget:
Hanne Strømme
Steinar Lorentzen
Helene Nissen-Lie

Instituttrådet:
Leder: Kari Tenmann

Nestleder: Hanne Bygholm
Utvalgsledere:
Trine Stømner
Elsa Neegaard Mjellem

Undervisningsutvalg:
Trine Stømner
Dace Sortland
Tonya Madsen, kandidatrepresentant

Opptaksutvalg:
Unni Frantzen
Karl Otto Hagland
Linda J. Rolfsen

Veilederutvalget:
Siri Gullestad
Sturla Sveen
Anne-Grethe Aase

Barne- og ungdomspsykoanalyseutvalg:
Elsa Neegaard Mjellem
Ingeborg Horgen Skjønsberg
Kari Holm
Bettina Berdal, vararepresentant

Andre utvalg/verv m.m.:

Etikkutvalg:
Ingrid Guldvog
Solveig Bugge Lande
Lars Christian Opdal

Norsk redaktør Scandinavian Review:
Kari Høydahl

Valgkomité:
Merete Selsbakk Johansen
Kristina Jarmund
Roar Olsen

Bibliotekutvalget:
Sølvi Kristiansen
Bernt Stokstad

Pasientformidling:
Evelina Ciapaite / Mary Sjaastad

Økonomisk samarbeidsutvalg (statsoppnevnt):
Morten Vanberg, leder
Inger Wangen, medlem
Hege Wilberg vara-representant

Fordypningskurs for psykologer:
Liv Jæger Midbøe

Legekurs:
Hege Wilberg
Shahram Shaygani
Kjersti Pedersen
Evelina Ciapaite
Kristina Jarmund

Redaksjon Kateksis:
Kristin Mack-Borander

Kandidatforeningen:
Nora Rustad, leder
Cecilie Hillestad Hoff, nestleder

 

Comments are closed