Styret og ulike utvalg

Foreningens styre etter årsmøtet 22. mars 2022
Mette Hvalstad overtok som president på styremøte 16. august.

President: Mette Hvalstad
Styremedlemmer:
Anne Kari Lind Fossen
Tonya Madsen
Espen Bjerke
Shahram Shaygani
Monica Alvestrand
Inger Wangen
Kristin Fjelnseth Wold, kandidatrepresentant

Underutvalg for styret (leder nevnt først):

Administrasjonsutvalg:
Anne Kari Lind Fossen
Mette Hvalstad
Anne Kullebund

Utvalg for medlemsrettede aktiviteter:
Mette Hvalstad
Inger Wangen
Nina Haaklou
Håvard Austreim
Kristin F. Wold
Ingvild Øia

Utvalg for samfunnsrettede aktiviteter:
Tonya Madsen (oppnevnt av styret)
Kristin Mack-Borander
Cecilie Hillestad Hoff
Jeppe Riegels (podcast)

Forskningsutvalget:
Espen Bjerke
Steinar Lorentzen
Helene Nissen-Lie
Erik Stänicke
Line Indrevoll Stänicke

Kandidatforeningen:
Kristin Fjelnseth Wold, leder
Nina Haarklou, nestleder

Instituttrådet:
Leder: Shahram Shaygani

Nestleder: Monica Alvestrand
Utvalgsledere:
Elsa Neegaard Mjellem
Liv J. Midbøe
Dace Sortland
Line I. Stänicke
Trine Stømner         e-post: trine.stomner@psykoanalyse.no

Undervisningsutvalg:
Trine Stømner         e-post: trine.stomner@psykoanalyse.no
Anders Landmark
Tonya Madsen, kandidatrepresentant

Opptaksutvalg:
Liv J. Midbøe
Linda J. Rolfsen
Ingeborg Aarseth

Veilederutvalget:
Dace Sortland
Torberg Foss
Kari Høydahl
Reidar Nilsen vararepresentant
Sølvi Kristiansen vararepresentant

Barne- og ungdomspsykoanalyseutvalg:
Elsa Neegaard Mjellem
Ingeborg Aarseth
Kari Holm

Andre utvalg/verv m.m.:

Etikkutvalg:
Morten Vanberg
Sølvi Kristiansen
Erik Stänicke

Norsk redaktør Scandinavian Review:
Mette Hvalstad

Valgkomité:
Merete Selsbakk Johansen
Roar Olsen
Janne Kvien
Thomas Aarup Skeie, vararepresentant

Bibliotekutvalget:
Henrik Kamphus

Pasientformidling:
Evelina Ciapaite / Line Reykdal 

Økonomisk samarbeidsutvalg (statsoppnevnt):
Morten Vanberg, leder
Inger Wangen, medlem

Fordypningskurs for psykologer:
Lise Bruusgaard
Nora Rustad

Legekurs:
Hege Wilberg
Shahram Shaygani

Redaksjon Kateksis:
Kristin Mack-Borander
Linda J. Rolfsen

Comments are closed.