Styret og ulike utvalg

Foreningens styre etter årsmøtet 19. mars 2019
Nye utvalgsmedlemmer blir fortløpende oppnevnt utover våren.

President: Erik Stänicke
Styremedlemmer:
Anne Kari Lind Fossen
Hanne Strømme
Linda Johanne Rolfsen
Mette Hvalstad
Kari Tenmann
Jeppe K. Riegels, kandidatrepresentant

Underutvalg for styret (leder nevnt først):

Administrasjonsutvalg:
Anne Kari Lind Fossen
Erik Stänicke
Michael Friedel
Anne Kullebund

Utvalg for medlemsrettede aktiviteter:
Mette Hvalstad
Henrik Kamphus
Anki Østrem (frem til sommeren-19)

Utvalg for samfunnsrettede aktiviteter:
Linda Rolfsen
Tonya Madsen
Shahram Shaygani
Kristin Mack-Borander
Cecilie Hillestad Hoff

Forskningsutvalget:
Hanne Strømme
Steinar Lorentzen
Helene Nissen-Lie
Erik Stänicke

Instituttrådet:
Leder: Bettina Berdal

Nestleder:
Utvalgsledere:
Hanne Bygholm
Trine Stømner
Elsa Neegaard Mjellem
Liv J. Midbøe

Undervisningsutvalg:
Trine Stømner         e-post: trine.stomner@psykoanalyse.no
Dace Sortland
Epsen Bjerke
Tonya Madsen, kandidatrepresentant

Opptaksutvalg:
Liv J. Midbøe
Linda J. Rolfsen

Veilederutvalget:
Siri Gullestad
Sturla Sveen
Anne-Grethe Aase

Barne- og ungdomspsykoanalyseutvalg:
Elsa Neegaard Mjellem
Ingeborg Horgen Skjønsberg
Kari Holm
Bettina Berdal, vararepresentant

Andre utvalg/verv m.m.:

Etikkutvalg:
Lars Christian Opdal
Morten Vanberg
Solveig Bugge Lande

Norsk redaktør Scandinavian Review:
Kari Høydahl

Valgkomité:
Merete Selsbakk Johansen
Kristina Jarmund
Roar Olsen

Bibliotekutvalget:
Bernt Stokstad
Sølvi Kristiansen

Pasientformidling:
Evelina Ciapaite / Mary Sjaastad

Økonomisk samarbeidsutvalg (statsoppnevnt):
Morten Vanberg, leder
Inger Wangen, medlem
Hege Wilberg vara-representant

Fordypningskurs for psykologer:
Liv Jæger Midbøe

Legekurs:
Hege Wilberg
Shahram Shaygani
Kjersti Pedersen

Redaksjon Kateksis:
Kristin Mack-Borander
Helene Paus Aasen
Inger Wangen

Kandidatforeningen:
Jeppe K. Riegels, leder
Cecilie Hillestad Hoff, nestleder

Comments are closed