Styret og ulike utvalg

Foreningens styre etter årsmøtet 7. mars 2023
President: Mette Hvalstad
Styremedlemmer:
Anne Kari Lind Fossen
Tonya Madsen
Espen Bjerke
Inger Wangen
Kristin Fjelnseth Wold, kandidatrepresentant
Merete Selsbakk Johansen, konstituert IR-leder

Underutvalg for styret (leder nevnt først):

Administrasjonsutvalg:
Anne Kari Lind Fossen
Mette Hvalstad
Anne Kullebund

Utvalg for medlemsrettede aktiviteter:
Inger Wangen
Håvard Austreim
Kristin F. Wold
Said Jama

Utvalg for samfunnsrettede aktiviteter:
Tonya Madsen 
Kristin Mack-Borander
Cecilie Hillestad Hoff
Jeppe Riegels 

Forskningsutvalget:
Espen Bjerke
Steinar Lorentzen
Helene Nissen-Lie
Erik Stänicke
Line Indrevoll Stänicke

Kandidatforeningen:
Kristin Fjelnseth Wold, leder
Nina Haarklou, nestleder

Instituttrådet
Konstituert leder frem til årsmøte 2024:
Merete Selsbakk Johansen 
Nestleder: åpent
Utvalgsledere:
Liv J. Midbøe
Dace Sortland
Line I. Stänicke
Ingeborg Aarseth
Thorkil Hansen

Undervisningsutvalg:
Thorkil Hansen
Anders Landmark
Tonya Madsen, kandidatrepresentant
Kristin F. Wold vara kandidatrepresant

Opptaksutvalg:
Liv J. Midbøe
Ingeborg Aarseth
Helene Paus Aasen

Veilederutvalget:
Dace Sortland
Torberg Foss
Kari Høydahl
Reidar Nilsen, vararepresentant
Sølvi Kristiansen, vararepresentant
Siri Gullestad, vararepresentant

Barne- og ungdomspsykoanalyseutvalg:
Ingeborg Aarseth
Evelina Ciapaite
Linda Rolfsen

Andre utvalg/verv m.m.:

Etikkutvalg:
Morten Vanberg
Sølvi Kristiansen
Erik Stänicke

Norsk redaktør Scandinavian Review:
Cecilie Hillestad Hoff

Valgkomité:
Roar Olsen
Janne Kvien
Thomas Aarup Skeie

Bibliotekutvalget:
Henrik Kamphus

Pasientformidling:
Line Reykdal / Øystein Gundersen

Økonomisk samarbeidsutvalg (statsoppnevnt):
Morten Vanberg, leder
Inger Wangen, medlem

Fordypningskurs for psykologer:
Lise Bruusgaard
Nora Rustad

Legekurs:
Hege Wilberg
Shahram Shaygani

Redaksjon Kateksis:
Kristin Mack-Borander
Linda J. Rolfsen

Comments are closed.