Styret og ulike utvalg

Foreningens styre etter årsmøtet 16. mars 2021

President: Kari Tenmann
Styremedlemmer:
Anne Kari Lind Fossen
Hanne Strømme
Mette Hvalstad
Tonya Madsen
Shahram Shaygani
Jeppe K. Riegels, kandidatrepresentant

Underutvalg for styret (leder nevnt først):

Administrasjonsutvalg:
Anne Kari Lind Fossen
Kari Tenmann
Michael Friedel
Anne Kullebund

Utvalg for medlemsrettede aktiviteter:
Mette Hvalstad
Michael Friedel
Nina Haaklou
Håvard Austreim
Kristin F. Wold
Ingvild Øia

Utvalg for samfunnsrettede aktiviteter:
Tonya Madsen (oppnevnt av styret)
Kristin Mack-Borander
Cecilie Hillestad Hoff

Forskningsutvalget:
Hanne Strømme
Steinar Lorentzen
Helene Nissen-Lie
Erik Stänicke
Espen Bjerke
Line Indrevoll Stänicke

Kandidatforeningen:
Jeppe K. Riegels, leder
Nina Haarklou, nestleder

Instituttrådet:
Leder: Shahram Shaygani

Nestleder: Monica Alvestrand
Utvalgsledere:
Espen Bjerke
Elsa Neegaard Mjellem
Liv J. Midbøe
Dace Sortland
Line I. Stänicke

Undervisningsutvalg:
Espen Bjerke
Trine Stømner         e-post: trine.stomner@psykoanalyse.no
Lise Bruusgaard
Tonya Madsen, kandidatrepresentant

Opptaksutvalg:
Liv J. Midbøe
Linda J. Rolfsen
Ingeborg Aarseth

Veilederutvalget:
Dace Sortland
Siri Gullestad
Anne-Grethe Aase
Torberg Foss
Reidar Nilsen vararepresentant

Barne- og ungdomspsykoanalyseutvalg:
Elsa Neegaard Mjellem
Ingeborg Horgen Skjønsberg
Kari Holm

Andre utvalg/verv m.m.:

Etikkutvalg:
Lars Christian Opdal
Morten Vanberg
Solveig Bugge Lande

Norsk redaktør Scandinavian Review:
Kari Høydahl / Mette Hvalstad

Valgkomité:
Merete Selsbakk Johansen
Kristina Jarmund
Roar Olsen

Bibliotekutvalget:
Sølvi Kristiansen

Pasientformidling:
Evelina Ciapaite / Line Reykdal 

Økonomisk samarbeidsutvalg (statsoppnevnt):
Morten Vanberg, leder
Inger Wangen, medlem

Fordypningskurs for psykologer:
Lise Bruusgaard
Nora Rustad

Legekurs:
Hege Wilberg
Shahram Shaygani

Redaksjon Kateksis:
Kristin Mack-Borander
Helene Paus Aasen

Comments are closed