Gå i psykoanalyse?


Fra 1.9 må alle voksne 
pasienter i Helse Sør-Øst-regionen henvises til spesialist / psykoanalytiker via sentralt henvisningsmottak.

Ønsker du å gå i psykoanalyse fire timer pr. uke? Du har disse mulighetene for å kunne få tilbud om den type behandling:

  • Du kan gå til kandidat (i gang med psykoanalytisk utdanning) som har refusjon (du betaler egenandel opp til frikort, muligens et mellomlegg) og du må ha henvisning fra lege/psykolog. Kontaktperson kommer i løpet av kort tid.
  • Om du ønsker å gå til psykoanalytiker som er avtalespesialist (du betaler egenandel opp til frikort) må det søkes via felles henvisningsmottak av lege/psykolog. Om du ønsker en spesifikk psykoanalytiker som er avtalespesialist må dette spesifiseres i henvisning med vedkommendes navn.
    Se liste over psykoanalytikere Inntaksliste 2023
    Du må selv ta kontakt med hver enkelt for å høre om kapasitet og evt. ventetid.
  • Om du ønsker å gå til helprivat psykoanalytiker (uten refusjon fra Helfo) kan du ta kontakt med psykoanalytiker for å høre om deres kapasitet. Se listen på punktet over.

Pasientformidlingen ved instituttet tar for øyeblikket ikke imot nye søknader.

Klikk her for å les mer om psykoanalyse for barn og unge

Klikk her for å lese mer om psykoanalyse

Pasienter under 18 år
Sentralt henvisningsmottak gjelder ikke for barn og ungdom. Vi tar fortsatt imot søknader om psykoanalytisk behandling av barn og ungdom. Barneanalytikerne tar imot foreldre med sped- og småbarn, og barn eller ungdom til psykoanalytisk behandling 4t/uke. Slik behandling vil vanligvis også innebære foreldreveiledning parallelt med barnets terapi. Spedbarn kommer alltid sammen med en eller begge foreldre. Søknader med henvisning fra fastlege kan sendes Norsk psykoanalytisk institutt, Fr. Nansens vei 17, 0369 Oslo.

Lenke Informasjonsskriv om tilbud til barn og ungdom

Comments are closed.