Vi har noen ledige plasser – forlenget søknadsfrist til 1. november 2020 – Obligatorisk program 2021

Nytt obligatorisk program for spesialiteten voksenpsykologi startet opp i januar 2021.
 

» Les mer

Institutt for Psykoterapi og Norsk psykoanalytisk institutt tilbyr kurssekvens over halvannen til to år til Obligatorisk program i spesialiteten voksenpsykologi for psykologer. Programmet ekvivalerer med NPFs program. 

Programmet er bygget opp etter målbeskrivelsen for det obligatoriske programmet i spesialiteten i voksenpsykologi, revidert i 2018. Det vil være 6 kullsamlinger á to dager over halvannet – to år.

Innhold i kursene vil omhandle: utredning og diagnostisering, behandling; affektive lidelser og angstlidelser, akutte tilstander og traumer, personlighetsforstyrrelser og komplekse tilstander, alvorlige psykiske lidelser og spesialistrollen.

Kursene består av en blanding av obligatorisk lesing på forhånd, diskusjon av teori, praktiske eksempler og veiledningssekvenser som kursdeltakerne forbereder. Alle lærerne er erfarne psykodynamiske psykoterapeuter og/eller psykoanalytikere.

Opptak forutsetter gjennomført fellesprogram, at man er i relevant praksis og har samtidighet i praksis, veiledning og kurs. Det stilles krav til et valgfritt program til denne spesialiteten. For øvrig viser vi til Psykologforeningens hjemmeside vedr. spesialistordningen.

Oppstart i januar 2021.

Søknadsfristen er 01.10.2020. Bindende påmelding til hele programmet.
Kursavgift blir fastsatt til høsten og vi følger prisene til Norsk Psykologforening. Lenke til påmeldingsskjema blir lagt ut i august (påmeldingen åpner først i august).

Deltakerantall: maks 24

Påmelding er bindende og deltagelse på alle samlingene er obligatorisk. 

Samlingene gjennomføres fysisk på henholdsvis Institutt for Psykoterapi i Nydalen og Norsk psykoanalytisk institutt på Majorstua i Oslo. I tilfellet det blir innstramninger i bevegelsesfriheten grunnet Covid-19 blir samlingene gjennomført digitalt.

1. samling, 7.-8. januar 2021: Utredning og diagnose
2. samling, 22.-23. april 2021: Behandling, affektive lidelser og angstlidelser
3. samling, 9.-10. september 2021: Akutte tilstander og traumer
4. samling, 18.-19. november 2021: Personlighetsforstyrrelser og komplekse tilstander
5. samling, 10.-11. mars 2022: Alvorlige psykiske lidelser
6. samling, 25.-26. august 2022: Spesialistrollen

Med forbehold om endringer.

»