Det er fortsatt plasser og vi forlenger påmeldingsfristen: Obligatorisk program i spesialiteten i voksenpsykologi med oppstart våren 2019

» Les mer

Institutt for Psykoterapi og Norsk psykoanalytisk institutt tilbyr kurssekvens over 1 1/2-2 år til Obligatorisk program i spesialiteten voksenpsykologi for psykologer. Programmet ekvivalerer med NPFs program.

Programmet er bygget opp etter målbeskrivelsen for det obligatoriske programmet i spesialiteten i voksenpsykologi, revidert i 2018. Det vil være 6 kullsamlinger á to dager over halvannet – to år.

Innhold i kursene vil omhandle: utredning og diagnostisering, behandling; affektive lidelser og angstlidelser, akutte tilstander og traumer, personlighetsforstyrrelser og komplekse tilstander, alvorlige psykiske lidelser og spesialistrollen.

Opptak forutsetter gjennomført fellesprogram, at man er i relevant praksis og har samtidighet i praksis, veiledning og kurs. Det stilles krav til et valgfritt program til denne spesialiteten. For øvrig viser vi til Psykologforeningens hjemmeside vedr. spesialistordningen.

Oppstart januar 2019. Bindende påmelding til hele programmet.
Kursavgift: kr. 42 000,- for hele kurssekvensen / kr. 7 000,- pr. samling. Deltakerantall: max 24, etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Kurssted: Oslo

Evt. spørsmål kan rettes til e-post: post@psykoanalyse.no eller telefon 22 60 58 20.

Søknadsskjema ligger her:

»

Bookmark the permalink.

Comments are closed