Påmeldingen er åpnet – Obligatorisk program i spesialiteten i voksenpsykologi med oppstart våren 2019

» Les mer

Institutt for Psykoterapi og Norsk psykoanalytisk institutt tilbyr kurssekvens over 1 1/2-2 år til Obligatorisk program i spesialiteten voksenpsykologi for psykologer. Programmet ekvivalerer med NPFs program.

Programmet er bygget opp etter målbeskrivelsen for det obligatoriske programmet i spesialiteten i voksenpsykologi, revidert i 2018. Det vil være 6 kullsamlinger á to dager over halvannet – to år.

Innhold i kursene vil omhandle: utredning og diagnostisering, behandling; affektive lidelser og angstlidelser, akutte tilstander og traumer, personlighetsforstyrrelser og komplekse tilstander, alvorlige psykiske lidelser og spesialistrollen.

Opptak forutsetter gjennomført fellesprogram, at man er i relevant praksis og har samtidighet i praksis, veiledning og kurs. Det stilles krav til et valgfritt program til denne spesialiteten. For øvrig viser vi til Psykologforeningens hjemmeside vedr. spesialistordningen.

Oppstart januar 2019. Søknadsfrist 1.10.18. . Bindende påmelding til hele programmet.
Kursavgift: kr. 42 000,- for hele kurssekvensen / kr. 7 000,- pr. samling. Deltakerantall: max 24, etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Kurssted: Oslo

Evt. spørsmål kan rettes til e-post: post@psykoanalyse.noeller telefon 22 60 58 20.

Søknadsskjema ligger her: https://instpsyk.no/utdanning/program-i-klinisk-psykolog/soknad-til-psykodynamisk-fordypningsprogram/

»

Bookmark the permalink.

Comments are closed