”Freud 100 år” – Et seminar i anledning av 100 års jubileet for Sigmund Freuds essay ”Hinsides lystprinsippet” fra 1920

» show more

Cinemateket i Oslo, lørdag 14. november 2020 kl. 11.45 – 19.00

I år er det 100 år siden Sigmund Freud utga essayet ”Hinsides lystprinsippet”.  I denne anledning ønsker Norsk psykoanalytisk forening i samarbeid med Cinemateket i Oslo, å invitere til et åpent, tverrfaglig seminar for å drøfte tekstens aktualitet i vår tid. Dagen avsluttes med en visning av filmen ”Naked” av Mike Leigh (1993), etterfulgt av et psykoanalytisk foredrag. 

Hinsides Lystprinsippet regnes som en av Freuds viktigste, men også mest problematiske tekster, og markerer et vendepunkt i hans forfatterskap. Det er her Freud lanserer tanken om 
”dødsdriften”, og med dette utvider han sin forståelse av menneskets psykiske dynamikk. Freuds tenkning om dødsdriften var gåtefull og svært kontroversiell i 1920, og har siden vært blant psykoanalysens mest debatterte begreper. Det finnes i dag en rik og kompleks videreutvikling av Freuds tenkning i ”Hinsides Lystprinsippet”, og dette essayet har hatt et etterliv som på særegne måter har preget psykoanalytiske miljøer i England, Frankrike, Latin- Amerika og USA. Denne teksten har også vært en inspirasjon for filmskapere, og er sentral i litteratur, film og kulturstudier.

Freud skrev ”Hinsides lystprinsippet” i etterkant av første verdenskrig, og teksten er sterkt preget av hans direkte erfaring med de hjemvendte, traumatiserte soldatene. Han ble vitne til at soldatene ble sittende fast i repetering av overveldende, smertefulle erfaringer, en slags negativ kraft som hindret det terapeutiske arbeidet. Freuds forståelse av denne tvangen til å gjenta hendelser som bar med seg negative følelser, ble utgangspunktet for en radikalt ny forståelse av traumer, som også har relevans i vår tid.

Til enhver tid har krig, naturkatastrofer og traumatiske erfaringer av flukt preget menneskelivet på katastrofale måter, og dette gir Freuds tenkning i ”Hinsides Lystprinsippet” evig aktualitet.

Den moderne psykoanalytiske forståelsen av destruktivitet, aggresjon og gjentagelsestvang, som springer ut av Freuds essay fra 1920, er et vesentlig bidrag til forståelsen av de emosjonelle og samfunnsmessige konsekvensene ulike former for traumatisering kan få. Freuds teori om dødsdriften og livsdriften, rommer en dyptgående innsikt i menneskets ulike destruktive og konstruktive krefter, og hvordan dette også kan spille seg ut på et samfunnsmessig nivå. Samtidig åpner teksten for vesentlige perspektiver som viser veier ut av repetisjonstvang og destruktivitet.

Med utgangspunkt i Freuds tekst ”Hinsides lystprinsippet” ønsker vi i dette seminar å løfte frem ulike aspekter ved ”dødsdriften” og ”livsdriften”, og drøfte hvordan en forståelse av disse drivkreftene kan kaste lys over ulike former for traumatisering, destruktivitet og aggresjon. Seminaret vil bidra med dyperegående psykoanalytiske og filosofiske perspektiver av særlig betydning for forståelsen av enkeltindivider, sider ved vår kultur og samtid, som vi mener ofte mangler i den offentlige debatten i dag.

Foreløpig program:


Tonya S. Madsen
 – psykolog og kandidat ved Norsk Psykoanalytisk Forening.

”Dødsdrift og livsvilje – en introduksjon til Hinsides Lystprinsippet”.

Torberg Foss – Psykolog, psykoanalytiker og doktor Philos

” Jenseits; mellom spekulativ teori og klinisk tenkning”

Cecilie Hillestad Hoff – psykolog, stipendiat ved psykologisk institutt UiO og kandidat ved Norsk psykoanalytisk Forening

”I repetisjonens makt. Om traumatiske erfaringer i lys av Freuds tenkning om dødsdriften”

Arne Johan Vetlesen – forfatter og professor i filosofi ved UiO

Kari Høydahl – Psykolog og psykoanalytiker ved Norsk psykoanalytisk forening.

”Thanatos i terapirommet”.

Psykiater og psykoanalytiker Kristin Mack – Borander vil holde et foredrag inspirert av Freuds tekst etter visningen av Mike Leighs film ”Naked” fra 1993.

Det blir kulturelle innslag i løpet av dagen. 

Seminaravgift for foredrag og film er kr. 600 kr (studenter: 300,-) inkludert lunsj.
Billettene selges på www.cinemateket.no

»

Freuds bar 16. oktober: Kule kids og foreldre som strever med å slippe taket – Om tenåringer og foreldre i et psykoanalytisk perspektiv

» Les mer

»

Freuds bar er tilbake! Denne høsten blir det Freuds bar på «Ingensteds», se adresse og mer informasjon nederst i saken.

Hva gjør det med barna at vi er så tett på dem hele tiden? Mange av oss er overinvolverte, overbeskyttende og mer opptatt av å være venner med barna enn å fungere som foreldre. Kjærligheten har blitt grenseløs og det er vanskelig å stille krav. I vår iver etter å beskytte barna mot motgang og ubehag skaper vi en generasjon som står dårlig rustet til å tåle livet. For livet innebærer jo både motgang, smerte og ubehag. Dagens foreldre ønsker det aller beste for barna sine – men har vi blitt for flinke?

Line Marie Warholm er psykologspesialist i privat praksis, kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt, og fast spaltist i Aftenposten. I februar i år ga hun ut boken «Kule kids og foreldre som strever med å slippe taket» – en håndbok til tenåringsforeldre. På Freuds bar løfter hun frem det psykoanalytiske perspektivet når hun snakker om tenåringer og foreldre. Hvordan kan vi tenke rundt økningen i psykiske helseplager tenåringene rapporterer om? Er det virkelig en sykere generasjon? 

Freuds bar flytter denne høsten til «Ingensteds», Brenneriveien 9, 0182 Oslo. Dette er ca 15 min fra Oslo sentrum. Trikk – nærmeste holdeplass er «Schous plass», nærmeste t-bane «Stortinget», buss 34 og 54 til «Møllerveien».

Billettene selges via TicketCo som tidligere, kr. 200,- / studenter kr. 100,-. 

[/show_more]

Det uhyggelige i individ, kultur og samfunn– 100 års markering av Sigmund Freuds essay «Det Uhyggelige» fra 1919


 

» Les mer


Litteraturhuset i Oslo, lørdag 30.11.19 kl 12.00 – 18.00
Billetter kjøpes på TicketCo –
https://norskpsykoanalytiskforening.ticketco.events/no/nb/e/det_uhyggelige_i_individ_kultur_og_samfunn
og vi ber om at dere samtidig sender påmelding til post@psykoanalyse.no slik at vi kan sende ut videre informasjon.

Muligheter for å bestille Lunch
 
Ettersom seminaret begynner presis kl 12, ber vi om at dere møter i god tid, minst 20 minutter før.
Litteraturhuset har fortalt oss at det er vanskelig å finne steder hvor det er ledige plasser for å spise lunsj, så derfor har vi bestemt oss for å tilby en enkel lunsj i seminarets hovedpause. 
 
Vi kan tilby Wraps til 100 kr,-  med et valg blant:
– Langtidsbakt svinenakke med hoisin, salat, marienerte grønnsaker
– Reker med godt tilbehør
– Vegetar 
 
Lunch må forhåndsbestilles og betales ved å vipse kr 100,- til Liv Aalen, telnr 99400594.
 
Send mail til Liv Aalen – liv.aalen@gmail.com  med beskjed om lunchvalg etter at innbetaling er gjort.

I anledning av at det er 100 år siden Sigmund Freud utga essayet ”Das Unheimliche/Det Uhyggelige” inviterer Norsk psykoanalytisk forening til et åpent, tverrfaglig seminar for å belyse tekstens aktualitet i vår tid. 
 
Freud skrev ”Det Uhyggelige” i etterkant av første verdenskrig, og selv om teksten er en litterær studie er det vanskelig å ikke lese den i sammenheng med uhyggen som fulgte av krigens enorme ødeleggelser. 
Gjennom en lesning av E.T.A Hoffmanns ”Djevelens eliksirer” (1815) og «Sandmannen» (1816) gir Freud en fengslende analyse av den formen for uhygge som kan vekkes til live i møte med uklare grenser; der skillet mellom hva som er levende/dødt – kjent/ukjent – hyggelig/uhyggelig – er tvetydig, og kan frembringe en ubestemmelig, angstfylt stemning. Freud beskriver det uhyggelige som en følelse av at noe fortrolig og velkjent vender seg om til noe fremmed og skremmende. I slike tilstander kan grensen mellom det bevisste og det ubevisste bli utydelig. For et kort øyeblikk destabiliseres følelsen av identitet og sammenheng, og vi etterlates med en fornemmelse av fremmedhet – som når vi helt plutselig gripes av den karakteristiske opplevelsen déjà vu. 
 
I studien av det uhyggelige sirkler Freud inn dobbeltgjengermotivet som særlig betydningsfullt, men teksten belyser også flere vesentlige temaer som kastrasjonsangsten, det fortrengtes tilbakekomst og det ubevisstes gåtefulle natur. 
 
Seminaret vil bestå av foredrag som fokuserer på ulike sider ved ”Det Uhyggelige”, og viser noe av tekstens fortsatte betydning og relevans for forståelsen av enkeltmenneske, kulturen og samfunnet vi lever i. Seminaret vil også ha et klinisk fokus, hvor forståelsen av menneskelig lidelse knyttes opp til Freuds tenkning om dobbeltgjengermotivet og hvordan ”det uhyggelige” i dag kan virke forstyrrende på måter som kan være vanskelig å overskue. Det vil også være foredrag basert på personlige erfaringer sett i lys av Freuds tekst, samt ulike kulturelle og litterære innslag. 
 
De ulike bidragene på seminaret: 
Professor Kriss Ravetto- Biagioli, arbeider ved institutt for Film og Digitale media ved UC Davis University i California. Hun har i en årrekke arbeidet med å forstå hvordan vår tids digitale teknologi, robotiseringen og overvåkningskultur bidrar til endringer av ikke bare samtidskulturen, men også forståelsen av subjektivitet og identitet. I sin siste bok ”Digital Uncanny” fra 2019, viser Ravetto- Biagioli hvordan den radikale digitale endringen vi har sett de siste 10 årene, som også inkluderer overvåkning og samling av informasjon om enkeltmennesket, forstyrrer og fremmedgjør på måter som skaper nye former for frykt og uhygge som er vanskelig å overskue. 
 
Fra København får vi besøk av psykoanalytiker og professor i psykologi Judy Gammelgaard, som vil holde foredraget : En kritisk lesning av ”Det uhyggelige” med et 
sideblikk til komedien”. Foredraget vil kaste et kritisk blikk på Freuds ide om et utvekslingsforhold mellom øyet og fallos og hans tolkning av Hoffmanns tekst som et ødipalt drama. Gammelgaard vil også komme med noen litterære betraktninger om ”det uhyggelige” med et særlig fokus på en sammenligning med komedien. 
 
Psykolog og psykoanalytiker Sølvi Kristiansen vil i sitt foredrag knytte forbindelser mellom Freuds forståelse av det uhyggelige og følelser vi forbinder med estetiske opplevelser – som skjønnhet, det sublime og Stendal-syndromet. 
Freuds antakelser vil bli drøftet i lys av Herman Melvilles roman Moby Dick, og danner utgangspunkt for en utforskning av hvordan det uhyggelige kan skape en åpning mot det fremmede både i og utenfor oss selv. Tittelen på hennes foredrag er; ”Det uhyggelige – en åpning mot det fremmede”? 
 
Gestaltterapeut og erfaringskonsulent Erik Tresse, vil holde et personlig foredrag hvor han reflekterer rundt sin historie som pårørende og etter hvert etterlatt til en tvillingbror som utviklet psykose. Tresse vil bruke Freuds tekst til å kaste lys over barndomserfaringer, ”tvillingskjebne” og egen psykoanalytisk prosess. Tresse skriver for tiden bok omkring forståelsen av psykose, med utgangspunkt i sine personlige erfaringer, men også faglige betraktninger fra sitt arbeid i psykiatrien. Tittelen på hans foredrag er ”Petter, her er jeg!” 
 
Marit Aalen, psykolog, idehistoriker og førsteamanuensis ved Oslo Met, vil tematisere en sentral scene fra Ibsens ”Peer Gynt”, i lys av Freuds ide om det uhyggelige. I 2016 disputere Marit Aalen med en psykoanalytisk lesning av Peer Gynt . 
 
Psykolog Tonya S. Madsen vil holde et innledende foredrag om Freud og ”Det uhyggelige” .
 
Underveis i seminaret vil det være diktlesning av poet Karin Haugane. Haugane har utgitt en rekke diktsamlinger, senest den kritikerroste samlingen ”Nye sonetter fra innsjøen” fra 2017. Haugane har gjendiktet blant annet Arthur Rimbaud og Ingeborg Bachmann til norsk, og i år kommer Robert Frosts dikt i utvalg.
 
 
Detaljert program blir kunngjort om kort tid. Billetter kjøpes på TicketCo
Billetter: Voksen kr. 600,-. Student kr. 300,- 
Vi oppfordrer alle som kjøper billett til også å melde i fra ved å sende en e-post til post@psykoanalyse.no slik at i får registrert hvem som deltar.
Informasjon knyttet til denne påmeldingen vil kun bli benyttet i forhold til det ovennevnte arrangementet. Påmelding pr. e-post vil ikke gjelde som billett. 
 
Arrangør: Norsk psykoanalytisk forening.
  

 

»


 

UTSOLGT: Freuds bar 18. oktober: Seksualitet i dagens psykoanalyse

Freuds bar 18.10 er flyttet til Wergelandssalen.

» Les mer

Med utgangspunkt i Freuds seksualteori diskuterer Siri Gullestad forholdet mellom drift og objektsøken som motivasjonelle drivkrefter.  Gjennom presentasjon av nyere psykoanalytiske bidrag (Laplanche, Lacan, Stein) understrekes betydningen av den “andre” og av erotikkens “annethet”. I moderne psykoanalyse har relasjon langt på vei fortrengt drift. Foredraget argumenterer for at svekkelsen av driftsperspektivet medfører tap av kompleksitet på teoretisk så vel som klinisk nivå. 

Siri Gullestad er psykoanalytiker og professor i psykologi ved Universitetet i Oslo.

Sted: Kjelleren, Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien.
Pris kr. 200,- / 100,- student.

Billetter til Freuds bar kan kjøpes på TicketCo. https://norskpsykoanalytiskforening.ticketco.events/no/nb/e/freuds_bar_18_oktober

Arrangør: Norsk psykoanalytisk forening

»

«Lille meg i den voksne verden»

Arrangementet er utsolgt.
Freuds bar på Litteraturhuset 20. september kl.19.00 – 21.00. Møt psykoanalytiker Esther Ringdal i samtale med Evelina Ciapaite og Linda Johanne Rolfsen om den infantile virkelighet i den voksne verden. Freuds bar til Trondheim – lørdag 15. juni kl.19.00: Et psykoanalytisk blikk på psykosen – om sammenbrudd i den indre verden

» Les mer


Freuds barer et konsept som arrangeres i flere storbyer rundt i verden, der 

psykoanalytikere holder foredrag om ulike psykologiske og samfunnsaktuelle tema 

etterfulgt av diskusjon med publikum. Norsk psykoanalytisk forening har siden 2015 arrangert Freuds bar på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementene har vært veldig populære, og gått for fulle hus. Høsten 2018 var Freuds bar for første gang på turné, der vi med stor suksess besøkte Litteraturhuset i Bergen. Nå gleder vi oss til å komme til Trondheim!

Denne kvelden møter dere psykoanalytiker Linda Johanne Rolfsen i samtale med kandidat ved Norsk Psykoanalytisk Institutt Cecilie Hillestad Hoff. Sammen vil de gjennom et psykoanalytisk perspektiv forsøke å nærme seg psykosen som fenomen. Psykoanalytiske teorier om psykose er komplekse og omfatter materiale som vanskelig lar seg konseptualisere og operasjonalisere. Dette fordi det psykoanalytiske bidraget først og fremst tar for seg den indre ikke-observerbare verden og ubevisste fantasier. 

Ved psykotiske tilstander synes det å pågå en indre kamp mellom krefter i psyken som trekker i retning av realitet, tenkning og symbolisering og krefter som ødelegger forbindelser  innad i psyken og til verden. I kveldens samtale utforskes både hvorfor  og hvordan dette skjer og hvordan vi kan hjelpe den psykotiske med å styrke forbindelsen til seg selv og til virkeligheten. 

Velkommen!

Inngang kr.200/100- (student)

Billetter selges via Litteraturhuset i Trondheim, se her:

Arrangør: Norsk psykoanalytisk forening

»


UTSOLGT Freuds bar 24. mai: «Alt er feil med meg». Om selvkritikk og skam


Bak en vellykket fasade kan det gjemme seg selvkritikk og en følelse av å være fullstendig verdiløs. Det kan være mange kilder til selvkritikk og skam, både relasjonelt og kulturelt. I foredraget vil Anders Landmark snakke om dette fra et psykoanalytisk perspektiv. 

» Les mer

Arrangør: Norsk psykoanalytisk forening.

Billetter kr. 200,-/ 100,- student.
Billetter selges her:

»

UTSOLGT Freuds bar 22. mars: Masochismens gåte

» Les mer


Masochismen og dens ulike utforminger har utfordret psykoanalysen siden Freuds tid. Hvordan kan vi forstå at mennesket søker smerte og underkastelse? Sentrale poenger i psykoanalysens teorier om masochismens dynamikk vil bli diskutert i lys av Sacher -Masoch’s roman, Venus i Pels.

Fredag 22. mars 2019 kl 19.00.

Kjelleren på Litteraturhuset

Inngang kr 200/100 (student)

Billetter:

https://norskpsykoanalytiskforening.ticketco.events/no/nb/e/freuds_bar_22_mars_masochismens_gaate

Arrangør: Norsk Psykoanalytisk Forening

»