Freuds bar på turne til Tønsberg: Kjærlighet og begjær


 
Freuds bar er et konsept som arrangeres i flere storbyer rundt i verden, der 

psykoanalytikere holder foredrag om ulike psykologiske og samfunnsaktuelle tema 

etterfulgt av diskusjon med publikum. Norsk psykoanalytisk forening har siden 2015 arrangert Freuds bar på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementene har vært veldig populære, og gått for fulle hus. Høsten 2018 var Freuds bar for første gang på turné, der vi med stor suksess besøkte Litteraturhuset i Bergen. Siden den gang har vi også besøkt Trondheim og Stavanger. Nå gleder vi oss til å komme til Tønsberg!

» Les mer

Kjærlighet og begjær

Trang til spenning, til å utforske det nye og ukjente, utgjør én kraft i oss. En annen kraft er behovet for det trygge og velkjente. Hvordan kan vi forstå det motsetningsfylte i våre kjærlighets- og seksualliv? Er det mulig å bevare seksuell spenning i et langvarig forhold som samtidig gir tilhørighet og forankring? På Freuds bar diskuterer psykoanalytiker, forfatter og professor emeritus Siri Gullestad årsakene til at driftslivet og kjærlighetslivet av og til kolliderer. Gullestad ga høsten 2021 ut boken Å begjære den du elsker. Om lengselen etter spenning og behovet for trygghet. 

Det vil være mulighet for å kjøpe en signert utgave av boken under arrangementet. 

Pris kr. 200,- / student 100,-
Billetter kjøper du på TicketCo

Arrangør: Norsk psykoanalytisk forening

»

«My Way – Psykoanalytisk tenkning og erfaring» Freuds bar på Litteraturhuset 19. mai kl.18.00

» Les mer

I anledning av at psykolog og psykoanalytiker Anders Zachrisson nylig har gitt ut boken «Psychoanalysis – my way.  Complex Oedipus and other issues» arrangerer Norsk psykoanalytisk forening seminar og boklansering.

«Psychoanalysis – my way» er en samling artikler som gir en bred og dyptloddende drøftning av fundamentale psykoanalytiske ideer, begreper og kliniske problemstillinger, alt formulert med bakgrunn i Zachrissons omfattende, personlige erfaring som terapeut, veileder og lærer. Boken inneholder også verdifulle betraktninger omkring utdanning, profesjonelle normer og etikk, og har et avsluttende kapittel hvor et psykoanalytisk blikk gir litterære verk som Peer Gynt og Hamlet en ny og kompleks forståelse. 

Program 

18.00- 18.45

 «My way: overbevist og usikker.» 

Innledende foredrag ved psykolog og psykoanalytiker Anders Landmark, hvor sentrale tema og problemstillinger fra Zachrissons bok vil løftes frem og drøftes. I etterkant av innlegget vil Zachrisson og Landmark ha en kortere samtale rundt boken.

18.45 – 19.00– Pause

Kl. 19.00 – 20.00

«Din vei. Hva betyr psykoanalysen for deg?»

Anders Zachrisson i samtale med Siri Gullestad

Siri Gullestad er privatpraktiserende psykoanalytiker og professor emeritus i klinisk psykologi. Det vil åpnes for spørsmål og diskusjon med salen i etterkant av samtalen.

Voksen kr. 200,- / Student kr. 100,-.
Billetter selges på TicketCo.

»

Psykoanalyse og Black Metal – Freuds bar på Ingensteds fredag 22. april kl.19.00


 

» Les mer

Black metal assosieres med aggressivitet, ekstreme uttrykksformer, mørke krefter og destruktivitet. Ved første øyekast virker dette veldig fjernt fra psykoanalysen, men er det egentlig det? Psykoanalysen er også opptatt av dette – aggressivitet, mørke krefter og destruktivitet. Så det finnes kanskje noe snakke om her. Hvor mye psykoanalyse finnes i black metal? Og hvor mye black metal finnes i psykoanalysen? Dette er noe av det vi skal finne ut av på Freuds bar den 22.04.22. 
Psykiater og psykoanalytiker Shahram Shaygani har hørt på metal i hele sitt liv og ser på seg selv som en ekte «metal head». Sina Winter fra bandet «From The Vastland», risikerte livet sitt for å drive med black metal i Iran. Hør disse to snakke sammen om musikksjangeren black metal og psykoanalyse på Freuds bar på Ingensteds den 22. april. 
Billetter finner du her.

»

ENDRING I PROGRAMMET FOR FREUDS BAR på Ingensteds 9. mars: Sverre Varvin holder foredraget: Psykoanalyses i sosial og kulturell kontekst. Situasjonen for dagens flyktninger fra Ukraina og andre land. 

» Les mer


Pga sykdom blir det endring i programmet for Freuds bar onsdag 9. mars.

Vi har vært så heldige at psykoanalytiker Sverre Varvin på kort varsel holder dette foredraget:

Psykoanalysen i sosial og kulturell kontekst. 
Situasjonen for dagens flyktninger fra Ukraina og andre land

Foredraget vil sette søkelys på situasjonen for flyktninger og internt fordrevne.

Krigshandlinger og forfølgelse før til at mange blir traumatiserte. Flukten innebærer nå store farer; overgrep, nedverdigende behandling og død.

Belastningene er alvorlige for den enkelte og for familier. Omtrent halvparten av alle flyktninger er barn. Det er stort potensiale for resiliens og mestring, men mange vil få mentale og fysiske skader som vil prege dem for resten av livet.

Tidlig hjelp er helt avgjørende for hvordan det vil gå på sikt.

Hva gjøres nå – og gjøres det nok?

Kan psykoanalytisk innsikt bidra til bedre forståelse og bedre intervensjoner?

Billetter kan kjøpes på TicketCo.


Vi arbeider med å finne nye dato for Eivind Tjønneland foredrag: Massen og dens fører – et kritisk blikk på Freuds massepsykologi (1921) I foredraget tar idéhistoriker Tjønneland opp noen av forutsetningene for Freuds Massepsykologi og jeg-analyse (1921) med særlig vekt på Gustave Le Bon og Scipio Sighele. Grunntrekkene i og noen av problemene ved Freuds teori om massens identifikasjon med lederen drøftes. Lederen skal «erstatte» det enkelte massemedlems jegideal. Hvordan forholder dette seg til narsissisme-essayet fra 1914? Etter å ha sett på forskjellene mellom Freuds og Reichs modeller med utgangspunkt i Fascismens Massepsykologi (1933), vil siste delen av foredraget belyse et viktig problem som Freud utelater, nemlig lederens psykologi i forhold til massen. Dette er et poeng i det siste kapittelet i Elias Canettis Masse og makt (1960)der Daniel Paul Schrebers sykdomshistorie blir lest som massepsykologi. Freuds analyse av Schrebers selvbiografi (1911) innlot seg ikke på noe slikt, men danner utgangspunkt for foredragets avsluttende diskusjon av lederens paranoia og narsissisme.  


»

Det fremmede i oss. En samtale om drift og begjær. Torsdag 5. mai på MUNCH

Hvilken tanker hadde surrealistene om seksualitetens grenseløshet, og det menneskelige begjær?

» Les mer


Frigjøring av begjæret og seksualiteten var viktig for surrealistenes idé om en ny verdensorden. Påvirket av psykoanalysens teorier om drift og begjær hadde surrealistene som mål å bryte ned folks rasjonelle bevissthet, for deretter å bygge et nytt samfunn. Moral og sosiale konvensjoner skulle brytes ned, til fordel for idealet om et fritt menneske.

I et innledende foredrag vil Siri Gullestad reflektere over surrealismens revolusjonære prosjekt i lys av psykoanalytisk teori. Hvorfor kan begjæret melde seg som noe fremmed i oss, som en trang til villskap og overskridelse? Innledningen følges opp av en samtale mellom Gullestad og Lars Toft-Eriksen.

MUNCH torsdag 17. mars: Når jeg-et slår sprekker – En samtale om Unica Zürn.

Hvordan kan enkeltmennesket konfronteres med, og trues av fremmede deler i seg selv?
Oppstykkede ansikter og bisarre figurer, tekster der lys og mørke kjemper om plassen. Unica Zürn uttrykte seg gjennom ulike medier; hun tegnet, skrev anagram-poesi og prosa – samt hadde fotoprosjekter sammen med sin partner Hans Bellmer. Hennes kunst tematiserer lengsel og kjærlighet, hat og destruktivitet. Hun skildrer forholdet mellom kjønnene og den rystende erfaringen av at selvet kan slå store sprekker.  Zürns personlige kamp fikk en tragisk utgang, hun valgte å avslutte sitt eget liv. Gjennom den sterkt personlige forankringen som finnes i hennes tekster og kunst gis det likevel rom for en mer allmenn samtale.

Psykoanalytiker Sølvi Kristiansen vil i en innledning reflektere over hva Zürns kunstnerskap kan fortelle oss om individets kamp med og mot sine indre motsetninger. Innledningen følges opp av en samtale, hvor man dykker videre inn i Zürns mangfoldige kunstnerskap.


Det ubevisste – En samtale om kunst og psykoanalyse. Psykoanalytiker Torberg Foss i samtale med David Lomas. Arrangementet er på Munch museet 24. februar kl. 19.00Hva er det ubevisstes status i dagens psykoanalyse? Har det fortsatt samfunnskritisk relevans, slik tilfellet var for surrealistene?

Sigmund Freuds tanker om det ubevisste preget det 20. århundre sterkt. Begrepet ble så viktig at det ga en ny forståelse av hva det vil si å være menneske. Det ubevisste sto også i sentrum for surrealistenes søken mot en ny kunst og en ny verdensorden. I det ubevisste fant surrealistene ikke bare nøkkelen til selverkjennelse, men også kimen til en radikal frigjøring.

I denne samtalen vil Torberg Foss innledningsvis reflektere over det ubevisstes betydning i det 21. århundre. Innledningen vil følges opp av en samtale mellom Foss og David Lomas om det ubevisstes historie i det 19. og 20. århundre, og ikke minst betydningen tankegodset har hatt for kunst og litteratur.

Samtalen er arrangert i samarbeid mellom Munch museet og Norsk Psykoanalytisk Forening i forbindelse med utstillingen I villskapens øye.

Billetter: www.munchmuseet.no

»

UTDANNING I PSYKOANALYSE VED NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

Utdanningen kan søkes av psykologer og leger med autorisasjon i Norge. Det forutsettes påbegynt spesialisering i klinisk psykologi, psykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri.
 

» Les mer


Utdanningen består av parallelle og samtidige læringserfaringer gjennom deltagelse i teoretiske samt kliniske seminarer over 4 år, personlig analyse hos læreanalytiker, veiledning av minst to egne analyser og skriftlig arbeid.

For psykologer:

Psykologforeningen har godkjent seminarene for kurssekvensen til spesialiteten i psykoterapi etter ny ordning. Dette forutsetter at fellesprogrammet er fullført før oppstart på seminarene ved instituttet.  Godkjenning som spesialist i psykoterapi kan søkes etter 4. semester forutsatt samtidig minst 70 timer (metodespesifikk)veiledning og at alle øvrige krav fra psykologforeningen er oppfylt  (jmf. psykologforeningens målbeskrivelse for spesialiteten). Det er psykologforeningen som i sin helhet godkjenner spesialiteten i psykoterapi.

For Leger:

Godkjenning som veileder i grunnleggende psykoterapi for LIS kan søkes etter fullført seminardel og etter at øvrige krav fra legeforeningen er oppfylt (jfr. legeforeningens målbeskrivelse for spesialiteten). 

Interesserte kan henvende seg til instituttets sekretær for ytterligere informasjon. Se også fanene om utdanningen på instituttets hjemmeside.

Informasjon om fremtidig økonomisk støtte fra tilskuddsordningen vil bli oppdatert på hjemmesiden.

Søknad med yrkeserfaring (CV), levnetsbeskrivelse og kopi av autorisasjon sendes: Norsk psykoanalytisk institutt, Fr. Nansens vei 17, 0369 Oslo. Tlf. 22605820. E-post: post@psykoanalyse.no

Søknadsfrist 1. mars 2022 


»

Film og psykoanalyse 9. desember: «De uskyldige»

» Les mer

De uskyldige er en stilsikker, stemningsfull og intens thriller signert Eskil Vogt, regissøren av Blind og manusforfatteren bak filmer som Oslo 31. august og Verdens verste menneske

De uskyldige handler om en familie som flytter inn i ny leilighet i en blokk på østkanten i Oslo. Vi blir med søstrene Ida og Anna når de utforsker sine nye omgivelser, og blir kjent med en jente og en gutt som begge viser seg å ha evner utenom det vanlige. Det som starter som en lek, blir raskt noe langt mer alvorlig – og skremmende. 

FOREDRAG ETTER FILMEN

Etter filmen holder Line Indrevoll Stänicke foredraget «De uskyldige – om å skape sammenheng mellom den indre og ytre verden».

Line Indrevoll Stänicke er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og forsker på selvskading og selvmordsproblematikk blant ungdom og sosiale medier. Hun er psykologspesialist i voksenpsykologi og i klinisk arbeide med barn og unge, og er er tilknyttet Nic Waals Institutt/Lovisenberg sykehus. Stänicke er psykoanalytiker ved Norsk psykoanalytisk forening og har skrevet artikler om utviklingspatologi og bøkene Det uforståelige barnet (Landmark & Stänicke, 2016), Klinisk tenkning og psykoanalyse (Stänicke et al., 2019) og Lek og kreativitet i psykoterapi med barn og unge (Stänicke et al., 2021).

Filmen starter kl.19.00.
Billetter på www.cinemateket.no

»

Freuds bar på «Ingensteds» mandag 29. november: «Lek og kreativitet i psykoterapi med barn og unge»

» Les mer


Lek og kreativitet – hva er det? Lek kan være en aktivitet, men også en tilstand. Kreativitet kan være uttrykt i et skapende arbeid, men også være en innstilling til seg selv og andre. Det å leke og uttrykke seg kreativt kan åpne for kontakt, for å dele og å bearbeide vanskelige opplevelser. I høst ga Line I. Stänicke, Unni T. Johns og Anders F. Landmark ut en bok på Gyldendal forlag som formidler kunnskap om betydningen av lek og kreativitet for psykisk helse og utvikling. Ulike forfattere formidler i boken terapeutiske måter og metoder som ikke primært setter søkelys på språket som kommunikasjon. Vi vil snakke om hvordan lek, bevegelse, musikk, tegning og digitale virkemidler kan tilby arenaer å uttrykke seg og for å dele det vonde og overveldende, hvordan vi kan legge til rette for et slikt fokus i klinisk arbeide, og om betydningen av at behandler tør å leke.
Med Line Indrevoll Stänicke, Unni T. Johns og Anders F. Landmark i samtale med Tonya Madsen.

Mandag 29. november, kl. 19.00, på «Ingensteds», Brenneriveien 9, 0182 Oslo.
«Ingensteds» ligger ved siden av «Blå», 15 min fra Oslo sentrum. Trikk – nærmeste holdeplass er «Schous plass», nærmeste t-bane «Stortinget», buss 34 og 54 til «Møllerveien».

Billetter i salg på TicketCo fra 28. oktober kl.10.00. Voksen kr. 200,-, student kr. 100,-.

»