UTSETTES: Pga sosial nedstenging i Oslo må arrangementet utsettes. Mer informasjon kommer. Film og psykoanalyse 10 år: Lars von Triers “Antichrist” på Cinemateket 14. november

» Les mer

I november er det 10 år siden vi hadde vårt første Film og psykoanalyseseminar. I løpet av disse ti årene har vi hatt over 40 arrangementer, hvor fagfolk og kunstnere fra ulike norske og internasjonale miljøer har bidratt med foredrag og samtaler. Norsk psykoanalytisk forening og Cinemateket ønsker å feire jubileet 14. november, med visning av to filmer med psykoanalytiske foredrag i etterkant. 
Vi starter med en spesialvisning av Lars von Triers Antichrist (2009) av Lars Von Trier lørdag 14. november kl 12.00. Etter filmen vil psykoanalytiker og professor i klinisk psykologi Siri Gullestad holde foredraget «Forkrøplede barneføtter. Aggresjonen i Lars von Triers Antichrist

Antichrist
Antichrist vakte tildels sterke reaksjoner da den kom for elleve år siden. Filmen handler om et par, spilt av Charlotte Gainsbourg og Willem Dafoe, som reiser til en hytte i skogen for å bearbeide sorgen etter at de mistet sin unge sønn i en tragisk ulykke. Ulykken inntreffer mens foreldrene har sex på badet, til tonene av en Händel-arie, i filmens beryktede åpningssekvens. Sorgen de føler etter tapet av sønnen forsterkes av en intens skyldfølelse, og mannen, som er psykolog, insisterer på at de må konfrontere sine egne traumer for å komme seg videre. Han spør henne hvilket sted hun forbinder med sine dypeste redsler. «Skogen», svarer hun, og dermed drar de ut i skogen, en konkret og symbolsk skog som Lars von Trier kaller Eden.

Siri Gullestad er professor emeritus i klinisk psykologi og har i en årrekke vært leder av, og lærer ved, Klinikk for dynamisk psykoterapi ved UiO. Hun har skrevet om psykoanalyse i mange sammenhenger; som behandlingsform, om personlighets og utviklingsteori og kommet med vesentlige bidrag til psykoanalytisk forskning. Gullestad har også tilført psykoanalytiske perspektiver i litterære analyser, samfunnsspørsmål og er en viktig stemme i dagens offentlige debatt.

Siri Gullestad holdt foredrag om Lars von Triers Antichrist ved det aller første film og psykoanalyseseminaret 4. november 2010. Vi markerer Film og psykoanalyse-jubileet med en «ønskereprise» og gleder oss til å høre Gullestad snakke rundt samme film – 10 år etter.

Film og psykoanalyse er et samarbeid mellom Norsk psykoanalytisk forening og Cinemateket hvor vi ser film i et psykoanalytisk perspektiv gjennom filmvisninger kombinert med foredrag og samtaler.

Program lørdag 14. november

Kl. 12:00: Antichrist (Lars von Trier, 2009). Foredrag ved Siri Gullestad etter filmen: «Forkrøplede barneføtter. Aggresjonen i Lars von Triers Antichrist

Kl. 17:00: Naken (Mike Leigh, 1993). Foredrag ved Kristin Mack-Borander etter filmen: «Naken – om menneskets kamp mellom behovet for sammensmeltning og behovet for adskilthet.» 

»

UTSETTES: Pga sosial nedstengning i Oslo må vi utsette arrangementet: Freuds bar 27. november: Metoo og ubevisste prosesser – Psykoanalytisk perspektiv

» Les mer

Hanne Strømme vil holde foredrag fredag 27. november. Strømme er spesialist i klinisk psykolog med psykoterapi, psykoanalytiker IPA, og arbeider som førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO.

Freuds bar er denne høsten flyttet til “Ingensteds”, Brenneriveien 9, 0182 Oslo.

Billetter: Voksen kr. 200 / student kr. 100
https://norskpsykoanalytiskforening.ticketco.events/no/nb/e/freuds_bar_27_november_metoo_og_ubevisste_prosesser__psykoanalytisk_perspektiv

Pga smittevernregler er det begrenset antall billetter.

»

Film og psykoanalyse 10. desember: “Beau travail” på Cinemateket kl. 18.00

» Les mer

Beau travail, som ble Claire Denis’ store gjennombruddsfilm, har blitt hyllet som en av de mest originale og vakre filmene som ble laget på 90-tallet, og har blitt stående som et lite mysterium av en film. Dette fordi den på en og samme tid er en åpen og en konkret film som fascinerer, som dermed inspirerer til å ses gjentatte ganger.

Og ikke minst er det spesielt at en slik ordknapp, abstrakt film om begjær og beherskelse blant en gruppe franske fremmedlegionærer i Djibouti har skapt slike henrykte reaksjoner. I motsetning til Denis’ tidligere, mer realistiske og selvbiografiske filmer, trekker Beau travail veksler på litterære, musikalske og filmatiske kilder. Til grunn for filmen ligger blant annet den homoerotiske novellen «Billy Budd» av Herman Melville, Benjamin Brittens opera basert på samme novelle og Jean-Luc Godards film Le petit soldat. (Kritikere har også påpekt likheter med både Jean Genet og Taxi Driver.) Beau travail har likevel mye til felles med Denis’ tidligere filmer, i sted (Afrika), tema (mannlig vennskap, seksualitet, ensomhet, forbudt begjær, kolonialisme, spenningen mellom Frankrike og Afrika, svart og hvit, menn og kvinner), musikkbruk (her med Britten og techno av Corona), den subjektive fortellerstilen og så videre.

Beau travail tar utgangspunkt i trekanthistorien fra «Billy Budd» om seksuell sjalusi, men forkaster i stor grad allegorien om godt og ondt. Denis er ikke så interessert i historien som i poetisk skjønnhet (formene, fargene og teksturen i landskapet, sjøen og menneskekroppene i naturlig lys), i ritualene og gestene til menn i isolasjon, og i undertrykkelsens psykologi. Beau travail er en nydelig og underlig film som bruser i takt med storheten i Brittens opera og den fascinerende, visuelt slagkraftige – nesten svimmelt vakre – koreografien av menneskekropper i bevegelse. 

Etter visningen vil Jeppe Riegels holde foredraget «Beau Travail – den vakreste historien i verden». Riegels er psykolog og kandidat ved Psykoanalytisk institutt.

Billetter på www.cinemateket.no

»

”Freud 100 år” – Et seminar i anledning av 100 års jubileet for Sigmund Freuds essay ”Hinsides lystprinsippet” fra 1920

» show more

Cinemateket i Oslo, lørdag 14. november 2020 kl. 11.45 – 19.00

I år er det 100 år siden Sigmund Freud utga essayet ”Hinsides lystprinsippet”.  I denne anledning ønsker Norsk psykoanalytisk forening i samarbeid med Cinemateket i Oslo, å invitere til et åpent, tverrfaglig seminar for å drøfte tekstens aktualitet i vår tid. Dagen avsluttes med en visning av filmen ”Naked” av Mike Leigh (1993), etterfulgt av et psykoanalytisk foredrag. 

Hinsides Lystprinsippet regnes som en av Freuds viktigste, men også mest problematiske tekster, og markerer et vendepunkt i hans forfatterskap. Det er her Freud lanserer tanken om 
”dødsdriften”, og med dette utvider han sin forståelse av menneskets psykiske dynamikk. Freuds tenkning om dødsdriften var gåtefull og svært kontroversiell i 1920, og har siden vært blant psykoanalysens mest debatterte begreper. Det finnes i dag en rik og kompleks videreutvikling av Freuds tenkning i ”Hinsides Lystprinsippet”, og dette essayet har hatt et etterliv som på særegne måter har preget psykoanalytiske miljøer i England, Frankrike, Latin- Amerika og USA. Denne teksten har også vært en inspirasjon for filmskapere, og er sentral i litteratur, film og kulturstudier.

Freud skrev ”Hinsides lystprinsippet” i etterkant av første verdenskrig, og teksten er sterkt preget av hans direkte erfaring med de hjemvendte, traumatiserte soldatene. Han ble vitne til at soldatene ble sittende fast i repetering av overveldende, smertefulle erfaringer, en slags negativ kraft som hindret det terapeutiske arbeidet. Freuds forståelse av denne tvangen til å gjenta hendelser som bar med seg negative følelser, ble utgangspunktet for en radikalt ny forståelse av traumer, som også har relevans i vår tid.

Til enhver tid har krig, naturkatastrofer og traumatiske erfaringer av flukt preget menneskelivet på katastrofale måter, og dette gir Freuds tenkning i ”Hinsides Lystprinsippet” evig aktualitet.

Den moderne psykoanalytiske forståelsen av destruktivitet, aggresjon og gjentagelsestvang, som springer ut av Freuds essay fra 1920, er et vesentlig bidrag til forståelsen av de emosjonelle og samfunnsmessige konsekvensene ulike former for traumatisering kan få. Freuds teori om dødsdriften og livsdriften, rommer en dyptgående innsikt i menneskets ulike destruktive og konstruktive krefter, og hvordan dette også kan spille seg ut på et samfunnsmessig nivå. Samtidig åpner teksten for vesentlige perspektiver som viser veier ut av repetisjonstvang og destruktivitet.

Med utgangspunkt i Freuds tekst ”Hinsides lystprinsippet” ønsker vi i dette seminar å løfte frem ulike aspekter ved ”dødsdriften” og ”livsdriften”, og drøfte hvordan en forståelse av disse drivkreftene kan kaste lys over ulike former for traumatisering, destruktivitet og aggresjon. Seminaret vil bidra med dyperegående psykoanalytiske og filosofiske perspektiver av særlig betydning for forståelsen av enkeltindivider, sider ved vår kultur og samtid, som vi mener ofte mangler i den offentlige debatten i dag.

Foreløpig program:


Tonya S. Madsen
 – psykolog og kandidat ved Norsk Psykoanalytisk Forening.

”Dødsdrift og livsvilje – en introduksjon til Hinsides Lystprinsippet”.

Torberg Foss – Psykolog, psykoanalytiker og doktor Philos

” Jenseits; mellom spekulativ teori og klinisk tenkning”

Cecilie Hillestad Hoff – psykolog, stipendiat ved psykologisk institutt UiO og kandidat ved Norsk psykoanalytisk Forening

”I repetisjonens makt. Om traumatiske erfaringer i lys av Freuds tenkning om dødsdriften”

Arne Johan Vetlesen – forfatter og professor i filosofi ved UiO

Kari Høydahl – Psykolog og psykoanalytiker ved Norsk psykoanalytisk forening.

”Thanatos i terapirommet”.

Psykiater og psykoanalytiker Kristin Mack – Borander vil holde et foredrag inspirert av Freuds tekst etter visningen av Mike Leighs film ”Naked” fra 1993.

Det blir kulturelle innslag i løpet av dagen. 

Seminaravgift for foredrag og film er kr. 600 kr (studenter: 300,-) inkludert lunsj.
Billettene selges på www.cinemateket.no

»

Freuds bar 16. oktober: Kule kids og foreldre som strever med å slippe taket – Om tenåringer og foreldre i et psykoanalytisk perspektiv

» Les mer

»

Freuds bar er tilbake! Denne høsten blir det Freuds bar på “Ingensteds”, se adresse og mer informasjon nederst i saken.

Hva gjør det med barna at vi er så tett på dem hele tiden? Mange av oss er overinvolverte, overbeskyttende og mer opptatt av å være venner med barna enn å fungere som foreldre. Kjærligheten har blitt grenseløs og det er vanskelig å stille krav. I vår iver etter å beskytte barna mot motgang og ubehag skaper vi en generasjon som står dårlig rustet til å tåle livet. For livet innebærer jo både motgang, smerte og ubehag. Dagens foreldre ønsker det aller beste for barna sine – men har vi blitt for flinke?

Line Marie Warholm er psykologspesialist i privat praksis, kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt, og fast spaltist i Aftenposten. I februar i år ga hun ut boken «Kule kids og foreldre som strever med å slippe taket» – en håndbok til tenåringsforeldre. På Freuds bar løfter hun frem det psykoanalytiske perspektivet når hun snakker om tenåringer og foreldre. Hvordan kan vi tenke rundt økningen i psykiske helseplager tenåringene rapporterer om? Er det virkelig en sykere generasjon? 

Freuds bar flytter denne høsten til «Ingensteds», Brenneriveien 9, 0182 Oslo. Dette er ca 15 min fra Oslo sentrum. Trikk – nærmeste holdeplass er «Schous plass», nærmeste t-bane «Stortinget», buss 34 og 54 til «Møllerveien».

Billettene selges via TicketCo som tidligere, kr. 200,- / studenter kr. 100,-. 

[/show_more]

Film og psykoanalyse: Fucking Åmål torsdag 10. september kl.18.00.

En av de fineste og mest befriende filmene som er laget i Skandinavia om å være ung og forelsket, uansett legning. 

» Les mer


I Lukas Moodyssons debutfilm viser han en vidunderlig evne til å skape et troverdig ungdomsmiljø, og de to unge skuespillerne gjør en fantastisk jobb – Rebecca Liljeberg i rollen som sårbare Agnes, og Alexandra Dahlström som den populære jenta Elin, som blåser i hva omgivelsene mener om henne.

Åmål er som en hvilken som helst liten småby – rett og slett for liten for ungdommene som bor der («Varför måste vi bo i fucking jävla kuk-Åmål!?»). Elin syns alt er kjedelig og lengter etter at noe skal skje. Agnes er den mest ensomme jenta i verden, og hun er så forelsket i Elin at hjertet hennes nesten sprenges. Tilfeldigheter gjør at Elin ender opp i Agnes’ totalt mislykkede bursdagsselskap. 

Fucking Åmål var en aldri så liten åpenbaring av en film da den kom høsten 1998; en ordentlig sjarmbombe, men en smart, intelligent og følsom sådan, og veldig morsom, med den ene sitatvennlige replikken etter den andre. Filmen føltes som en umiddelbar kultklassiker, og ikke nok med det: den ble en kjempesuksess på kino, med 870.000 solgte kinobilletter i Sverige. Den vant også en rekke priser, blant annet på filmfestivalen i Berlin. 

«Det er ikke mulig å overvurdere Fucking Åmåls betydning for svensk film,» skrev Hynek Pallas i TvDags. «Ikke fordi den var en stor publikums- og kritikerfavoritt da den kom i 1998, og ikke fordi Ingmar Bergman nikket anerkjennende og kalte den et mesterverk (…) men fordi den på en helt ukomplisert måte kombinerte svensk småbytematikk med ungdomsopprør og gryende lesbisk kjærlighet.» 

FOREDRAG FØR FILMEN

Line Indrevoll Stänicke holder foredraget «Fucking Åmål – om ungdomstidens uutholdelige utfordringer» før filmen. Hun er PhD og har en post doc-stilling ved Universitetet i Oslo og forsker på selvskading blant ungdom. Hun er psykologspesialist i voksenpsykologi og i klinisk arbeide med barn og unge, og er tilknyttet Nic Waals Institutt/ Lovisenberg sykehus. Hun er psykoanalytiker ved Norsk psykoanalytisk forening. Stänicke har skrevet om psykoterapi med barn og ungdom, om selvskading og selvmordsproblematikk, og om relevansen av et psykodynamisk perspektiv i psykisk helsevern. Sammen med Anders Landmark ga hun i 2016 ut boken Det uforståelige barnet – om å skape sammenheng mellom den indre og ytre verden.

For billetter og informasjon om Cinematekets smittevernregler, se www.cinemateket.no

»

Månedens kortfilm fra IPA Cultural Committee: Madame Tutli-Putli, av Chris Lavis and Maciekerbowski (2007).

 

» Les merhttps://www.youtube.com/watch?v=tAb0LkVTq5Q

Montreal-based filmmakers Chris Lavis and Maciek Szczerbowski, award-winning directors, animators, sculptors, collage artists, screenplay writers and art directors, take us on a mysterious, confusing, sometimes exhilarating journey. Madame Tutli-Putli – whose name was borrowed from the title of a 1920 book by polish writer Stanislaw Ignacy Witkiewicz – was nominated for Best Animated Short Film at the 2008 Academy Awards, with a masterful soundtrack by David Bryant and Jean-Frédéric Messier. Madame Tutli-Putli boards a night train with a tail of personal objects: past and present, real and not, familiar and uncanny. Moths pursue her inside and out. Dream, nightmare or… life? Is she leaving? Is she moving? Is she travelling? Alongside characters dressed in costumes based on the iconic work by the German painter George Grosz, Madame Tutli-Putli is a contemplative character whose feelings and emotions seem to run through her skin and expressive eyes. A train ride into the night of Madame Tutli-Putli is what we invite you to, in this ICC’s short of the month May edition. 
 
Selected and commented by Cláudia Antonelli, Campinas, Brazil.
IPA Cultural Committee ønsker i 2020 å sette fokus på kortfilmer og velger hver måned ut en film, presentert av et medlem i komiteen. Du finner flere filmer på IPA sin hjemmeside her.

»