UTDANNING I PSYKOANALYSE VED NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

Utdanningen kan søkes av psykologer og leger med autorisasjon i Norge. Det forutsettes påbegynt spesialisering i klinisk psykologi, psykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri.
 

» Les mer


Utdanningen består av parallelle og samtidige læringserfaringer gjennom deltagelse i teoretiske samt kliniske seminarer over 4 år, personlig analyse hos læreanalytiker, veiledning av minst to egne analyser og skriftlig arbeid.

For psykologer:

Psykologforeningen har godkjent seminarene for kurssekvensen til spesialiteten i psykoterapi etter ny ordning. Dette forutsetter at fellesprogrammet er fullført før oppstart på seminarene ved instituttet.  Godkjenning som spesialist i psykoterapi kan søkes etter 4. semester forutsatt samtidig minst 70 timer (metodespesifikk)veiledning og at alle øvrige krav fra psykologforeningen er oppfylt  (jmf. psykologforeningens målbeskrivelse for spesialiteten). Det er psykologforeningen som i sin helhet godkjenner spesialiteten i psykoterapi.

For Leger:

Godkjenning som veileder i grunnleggende psykoterapi for LIS kan søkes etter fullført seminardel og etter at øvrige krav fra legeforeningen er oppfylt (jfr. legeforeningens målbeskrivelse for spesialiteten). 

Interesserte kan henvende seg til instituttets sekretær for ytterligere informasjon. Se også fanene om utdanningen på instituttets hjemmeside.

Informasjon om fremtidig økonomisk støtte fra tilskuddsordningen vil bli oppdatert på hjemmesiden.

Søknad med yrkeserfaring (CV), levnetsbeskrivelse og kopi av autorisasjon sendes: Norsk psykoanalytisk institutt, Fr. Nansens vei 17, 0369 Oslo. Tlf. 22605820. E-post: post@psykoanalyse.no

Søknadsfrist 1. mars 2022 


»

«Close» på Cinemateket 14. juni kl. 18.00

En film om å finne og miste seg selv i en annen.

» show moreLéo og Remi er bestevenner, men når de starter på ungdomsskolen sklir de fort fra hverandre. Léo er mer opptatt av å passe inn og få nye venner, mens Remi ønsker å beholde det som var og sliter med å tilpasse seg den nye hverdagen. 

Close er en sår og vakker oppvekstskildring om identitet og brytningstid fra belgiske Lukas Dhont (Girl). Filmen skildrer hvor sårbar overgangen fra barn til ungdom kan være. Det er en uforglemmelig film om vennskap og kjærlighet, men også sorg og savn. Den vant en av hovedprisene under fjorårets filmfestival i Cannes – Grand Prix – og ble i 2023 Oscar-nominert i kategorien Beste internasjonale film.

FOREDRAG ETTER FILMEN

Etter filmen holder psykolog Line Indrevoll Stänicke foredraget «Close – en film om å finne og miste seg selv i en annen».

Line Indrevoll Stänicke er førsteamanuensis på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun er psykologspesialist og tilknyttet Nic Waals Institutt ved Lovisenberg sykehus der hun har arbeidet i mange år, spesielt med ungdom og deres familier. Hun har skrevet en rekke artikler og lærebøker om utviklingspsykologi og ungdomstid, psykoterapi med ungdom, samt selvskade og selvmordsproblematikk.

Billetter på Cinemateket


»

Film og psykoanalyse: «Naken» på Cinemateket 30. mai

Cinemateket viser filmen «Naken» (Naked) av Mike Leigh tirsdag 30. mai kl.18.00. Etter filmen vil psykoanalytiker Kristin Mack-Borander holde foredrag. 

» show more


Om filmen: Det er en blek og kompromissløs verden Mike Leigh skildrer i «Naken». Handlingen utspiller seg i et nattlig London, badet i et nakent, blått lys og befolket av forkomne, hjemløse og av ulike årsaker desperate individer. Midt oppi dette står Johnny, som har lest Johannes´ åpenbaring og funnet bevis for at verdens ende er nært forestående. Med slitt, svart frakk, pistrete skjegg og stikkende øyne går han gatelangs i London som en herjet apokalyptisk profet. Johnny er i bunn og grunn en drittsekk, spesielt i måten har behandler kvinner på. Samtidig ligger det en sår og desperat lengsel bak hans handlinger; han er en skadeskutt fugl, fanget i en uforståelig, nådeløs verden.
«Naken» er Mike Leighs uten sammenligning mest kompromissløse film, men også en av 90-tallets desiderts morsomste oppvisninger i ravnsvart kynisme og glefsende galgenhumor.
Billetter kjøpes på Cinemateket: https://www.cinemateket.no/filmer/naken

»

Freuds bar 4. mai på Ingensteds

Professor Emeritus i nordisk litteraturvitenskap, Eivind Tjønneland, vil holde foredraget «Den tidlige Hamsun og det ubevisst sjeleliv».

» show moreNår det gjelder Hamsuns psykologi, er antallet relevante tekster så omfattende at en begrensning er nødvendig. Gabriel Langfeldts diagnose av Hamsuns angivelige «varig svekkede sjelsevner» etter krigen eller forfatterens egen analyse hos Johannes Irgens Strømme på 1920-tallet vil ikke være noe tema.

Nesten hele menyen av psykoanalytiske diagnoser har vært i spill når det gjelder forståelsen av Hamsun. Allerede Trygve Braatøy tok i «Livets Cirkel» (1929) utgangspunkt i ambivalensbegrepet for å forstå Sult-heltens forhold til Ylajali. Hovedpersonen i boken har også vært oppfattet som bulemiker. Diagnoser som narsissisme, hysteri, paranoia og masochisme har vært gjengangere i tolkningene av den unge Hamsun. I tillegg kommer Hitschmanns tidlige studie fra 1926 (i Imago-nummeret tilegnet Freuds 70-årsdag) av Hamsuns kastraksjonskompleks. De fleste analysene er biografisk orientert og konsentrerer seg ikke om Hamsuns eget program for en psykologisk litteratur i kjølvannet av utgivelsen av Sult.

Foredraget begrenser seg til Hamsuns lansering av et nytt litterært program knyttet til det ubevisste sjeleliv. I hvilken grad kan innholdet i dette programmet forstås psykoanalytisk? Lars Frode Larsen har i sitt monumentale trebindsverk om den unge Hamsun (1998-2002) tolket Hamsun som en «injustice collector» i Edmund Berglers forstand. Hos ham blir begrepet anvendt biografisk. Foredraget vil undersøke om og i hvilken forstand denne diagnosen kan gjøres gjeldende for Hamsuns lansering av det «ubevidste Sjæleliv» i programmet for en ny litteratur i 1890-91. 

Billetter selges på TicketCo.

»

Husk påmeldingsfristen 15. mai: Psykoanalytisk sommerkonferanse 14.-16. juni 2023

Konferansen er ment for studenter ved det psykologiske og medisinske profesjonsstudium, og for psykologer og leger i spesialisering, som ønsker et innblikk i psykoanalysens kliniske anvendelse i dagKonferansen er også åpen for psykologer og leger som trenger vedlikeholdskurs. 

» show more

Foredragsholdere og gruppeledere er psykoanalytikere og kandidater ved Norsk psykoanalytisk institutt. Etter foredragene er det satt av tid til spørsmål og diskusjon. I gruppene vil psykoanalytikere legge frem eget arbeid og invitere til kliniske refleksjon. 

Påmeldingsfrist: 15. mai 2023. Begrenset antall deltakere.

Pris: For studenter: kr 1900,- For leger / psykologer kr 3500,-

Prisen inkluderer måltider og beverting oppført i programmet, samt inngang på Cinemateket.

Påmelding til: post@psykoanalyse.no

Onsdag 14.juni (på Cinemateket, Dronningens Gate 16, 0105 Oslo)

17.00-17.15 Registering  

17.15-17.30 Velkommen v/ Line I. Stänicke

17.30-18.45 Herman Brun og Erik Stänicke: «Ord for følelser – frigjørende og skremmende»

19.15 – ca 21.00 Filmen «Close», regi av Lukas Dhont, vises på Cinemateket. Foredrag etter filmen ved Line I. Stänicke

Torsdag 15.juni (Fritjof Nansens vei 17)

09.00-10.15 «Å forstå psykisk realitet og få et barn i tale- psykoanalytisk leketerapi med et taust, tilbaketrukket barn». Med Evelina Čiapaitė

10.15-10.45 Kaffe & Frukt

10.45-11.45 «Traume – psykoanalytiske perspektiver». Med Kari Høydahl

11.45-13.00 Lunsj

13.00-14.15 Klinisk diskusjon i grupper 

14.15-14.45 Kaffe & frukt

14.45-16.00 «Overføring og motoverføring illustrert med eksempler fra behandlinger av rusavhengighet og psykotiske sammenbrudd». Med Svein Haugsgjerd

Fredag 15.juni (Fritjof Nansens vei 17)

09.00-10.15 «Spiseforstyrrelse i en veiledet analyst. Det å prøve å forstå og møte det uforståelige språket, som del av det å bli psykoanalytiker». Med Steffen Holthe

10.15.10.45 Kaffe & Frukt

10.45-11.45 Klinisk diskusjon i grupper

11.45-13.00 Lunsj

13.00- 14.15 «Psykoanalytisk orientert forståelse og behandling av rusmiddelbruk». Med Roar Olsen

14.15-14.45 Kaffe & frukt

14.45-16.00 Hvorfor og hvordan bli psykoanalytiker? Samtale og diskusjon, ledet av Erik og Line I. Stänicke

16.00-16.30 Avsluttende kommentarer

Konferansen holdes onsdag på Cinemateket i Dronningensgate 16. Torsdag og fredag holdes konferansen i Norsk Psykoanalytisk Forenings lokaler: Fritjof Nansens vei 17. (www.psykoanalyse.no)

Foredragsholdere

Herman Brun er spesialist i klinisk psykologi og psykoanalytiker. Han arbeider som avtalespesialist i Oslo, er læreanalytiker, lærer og veileder.

Evelina Čiapaitė er spesialist i psykiatri og psykoanalytiker. Veileder i psykodynamisk psykoterapi, voksen-, barne- og ungdomspsykoanalytiker, samt læreanalytiker.

Svein Haugsgjerd er spesialist i psykiatri, psykoanalytiker og forfatter av mange lærebøker.

Steffen Holthe er psykologspesialist med avtalepraksis på Høvik i Bærum, psykoanalytiker og gruppeterapeut.

Kari Høydahl er psykologspesialist med avtalepraksis i Oslo, psykoanalytiker. Lærer, veileder og læreanalytiker ved Norsk Psykoanalytisk Institutt

Roar Olsen er psykologspesialist med avtalepraksis i Fredrikstad og psykoanalytiker. Veileder og læreanalytiker.

Erik Stänicke er psykologspesialist, PhD i klinisk psykologi og professor ved Psykologisk institutt, UIO. Psykoanalytiker og læreanalytiker. 

Line Indrevoll Stänicke er psykologspesialist og psykoanalytiker, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UIO, samt tilknyttet Nic Waals Institutt.

Gruppeledere

Kristin Mack-Borander, lege, spesialist i psykiatri og psykoanalytiker. Hun arbeider på Ressursklinikken og i privat praksis. 

Frøydis Hellem, psykologspesialist, kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt. Hun arbeider i Bufetat, Homansbyen familievernkontor.

Cecilie Hillestad Hoff er spesialist i klinisk psykologi, psykoanalytiker. Hun arbeider i privat praksis og er stipendiat ved UiO. 

Linda Johanne Rolfsen er spesialist i klinisk psykolog og psykoanalytiker. Hun arbeider som avtalespesialist i Lillestrøm. 

Anna Szulc er spesialist i klinisk psykologi med barn/ ungdom og voksne og gruppeanalytiker. Hun arbeider i privatpraksis og er kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt.

Erik Stänicke (se over)

Konferansen er søkt godkjent som 13 timers fritt spesialkurs/13 timers vedlikehold av Norsk Psykologforening, samt 13 timer ved den Norske Legeforening. 

Konferansen holdes onsdag på Cinemateket i Dronningensgate 16. Torsdag og fredag holdes konferansen i Norsk Psykoanalytisk Forenings lokaler: Fritjof Nansens vei 17. (www.psykoanalyse.no)

»

Freuds bar på Ingensteds 10. mars: Svein Haugsgjerd: «Psykoanalysens samfunns- og sivilisasjonsoppdrag»

» show more

Svein Haugsgjerd, psykoanalytiker og forfatter, nå aktuell med debattboka «Psyke under press, samfunn i endring», kommer til Freuds bar (på turnè) på Litteraturhuset i Trondheim 2 mars 2023. Han vil da snakke om psykoanalysens samfunns- og sivilisasjonsoppdrag. Psykoanalyse er en behandlingsmetode, men ikke uten et engasjert forhold til vesentlige samfunnsmessige spørsmål. Fra Sigmund Freuds brevveksling med Albert Einstein i 1932 om krig, den gang som nå, etablering av det psykoanalytiske miljøet i Norge og utvikling frem til nåtidens rammer i helsevesenet, vil Haugsgjerd ta oss med inn i det psykoanalytiske rommet. Sentralt er den analytiske holdning, som søker å forstå fremfor å forklare individ og samfunn.

Haugsgjerds omfattende forfatterskap strekker seg fra tidlig 1970 og er fremdeles pågående. Gjennomgående engasjement og krevende spørsmål til etablerte strukturer, medførte at han allerede som ung lege og psykiater var en viktig bidragsyter for et mer humanistisk orientert psykisk helsevern. Med et særlig hjerte for yngre psykotiske langtids-pasienter på Gaustad sykehus ble avdeling Kastanjebakken etablert. Gjennom sitt daglige virke og forfatterskap kan en si at den moralske standarden for hvordan en tenker om og behandler mennesker med alvorlige psykiske helseutfordringer ble hevet. Hans faglige innflytelse både nasjonalt og internasjonalt bærer fortsatt frukter. I samfunnsdebatten er neppe siste ord sagt.

Sted: Ingensteds, Brenneriveien 9

Billetter selges på TicketCo.
Voksen: 200,- / student 100,-

Arrangør: Norsk psykoanalytisk forening

»

Freuds bar på turne til Litteraturhuset i Trondheim:

Svein Haugsgjerd vil holde foredraget: «Psykoanalysens samfunns- og sivilisasjonsoppdrag»

» show more

Svein Haugsgjerd, psykoanalytiker og forfatter, nå aktuell med debattboka «Psyke under press, samfunn i endring», kommer til Freuds bar (på turnè) på Litteraturhuset i Trondheim 2. mars 2023. Han vil da snakke om psykoanalysens samfunns- og sivilisasjonsoppdrag. Psykoanalyse er en behandlingsmetode, men ikke uten et engasjert forhold til vesentlige samfunnsmessige spørsmål. Fra Sigmund Freuds brevveksling med Albert Einstein i 1932 om krig, den gang som nå, etablering av det psykoanalytiske miljøet i Norge og utvikling frem til nåtidens rammer i helsevesenet, vil Haugsgjerd ta oss med inn i det psykoanalytiske rommet. Sentralt er den analytiske holdning, som søker å forstå fremfor å forklare individ og samfunn.

Haugsgjerds omfattende forfatterskap strekker seg fra tidlig 1970 og er fremdeles pågående. Gjennomgående engasjement og krevende spørsmål til etablerte strukturer, medførte at han allerede som ung lege og psykiater var en viktig bidragsyter for et mer humanistisk orientert psykisk helsevern. Med et særlig hjerte for yngre psykotiske langtids-pasienter på Gaustad sykehus ble avdeling Kastanjebakken etablert. Gjennom sitt daglige virke og forfatterskap kan en si at den moralske standarden for hvordan en tenker om og behandler mennesker med alvorlige psykiske helseutfordringer ble hevet. Hans faglige innflytelse både nasjonalt og internasjonalt bærer fortsatt frukter. I samfunnsdebatten er neppe siste ord sagt. 

Dato: 2. mars kl. 19.30
Sted: Litteraturhuset i Trondheim, Kongens gt. 2, 7011 Trondheim
Billetter selges via Litteraturhuset i Trondheim: www.litteraturhusetitrondheim.no

Arrangør: Norsk psykoanalytisk forening og Litteraturhuset i Trondheim

»

Øystein Nilsens fond til fremme av psykoanalytisk forskning om psykoser og alvorlige psykiske lidelser


» show more

For informasjon om prosjekter som kvalifiserer for søknad om tildeling.
Stipendet for 2023 er på kr. 30 000,-. 

Søknader sendes til Øystein Nilsens fond til fremme av psykoanalytisk forskning om psykoser og alvorlige psykiske lidelser, v/ Norsk psykoanalytisk forening, Fr. Nansens vei 17, 0368 Oslo eller e-post: post@psykoanalyse.no

Søknadsfrist er 15. april 2023.

Kontaktperson: Line Stänicke, e-post: line.stanicke@gmail.com

»

FORLENGET SØKNADSFRIST TIL 1. MARS: UTDANNING I PSYKOANALYSE VED NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

Utdanningen kan søkes av psykologer og leger med autorisasjon i Norge. Det forutsettes påbegynt spesialisering i psykologi, psykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri eller annen relevant legespesialitet.

Utdanningen består av deltakelse i teoretiske samt kliniske seminarer over 4 år, personlig analyse hos læreanalytiker, veiledning av minst to egne analyser og skriftlig arbeid.

Utdanningen tilbyr en unik mulighet til å bli bedre kjent med egne sterke og sårbare sider, og gir dermed et godt grunnlag for å mestre de utfordringene som møtet med pasienter kan gi, det være seg i psykisk helsevern, selvstendig praksis eller andre deler av helsetjenesten.

» show more

For psykologer:

Psykologforeningen har godkjent seminarene for kurssekvensen til spesialiteten i psykoterapi etter ny ordning. Dette forutsetter at fellesprogrammet er fullført før oppstart på seminarene ved instituttet.  Godkjenning som spesialist i psykoterapi kan søkes etter 4. semester forutsatt samtidig minst 70 timer metodespesifikk veiledning (av det totale antall veiledningstimer som psykologforeningen har krav om)  og at alle øvrige krav fra psykologforeningen er oppfylt  (jmf. psykologforeningens målbeskrivelse for spesialiteten). Det er psykologforeningen som i sin helhet godkjenner spesialiteten i psykoterapi.

For Leger:

Godkjenning som veileder i grunnleggende psykoterapi for LIS kan søkes etter fullført seminardel og etter at øvrige krav fra legeforeningen er oppfylt (jfr. legeforeningens målbeskrivelse for spesialiteten). Interesserte kan henvende seg til instituttets sekretær for ytterligere informasjon. Se også instituttets hjemmeside, www.psykoanalyse.no

Instituttet har avtale med HELFO som tilsier at kandidater får refusjon for de utdanningsrelaterte analysene inntil 5 år og inntil 12 timer i uken.

Tilskuddsordningen for videregående utdanning i psykoterapi og psykoanalyse

Denne ordningen ble fra Statsbudsjettet for 2020 overført til de regionale helseforetakene. Ordningen er videreført.
Tilskuddsordningen dekker en del av utgiftene til læreanalyse og veiledning og må søkes. Det kan også søkes tilskudd til reiseutgifter. For mer informasjon kan tilskuddsordningen kontaktes på e-post: sekr@tilskuddsordningen.no

Søknadsfrist 1. februar 2023»

Freuds bar på Ingensteds 24. november: Per Are Løkke «Alt vi ikke ser»


» show more

Forståelsen av barn og ungdoms psykiske helse har havnet i det vi kan kalle et «selvfølelsesparadoks». Aldri har de unge blitt så mye sett og bekreftet av foreldre og samfunn, aldri har de følt seg så dårlig. Spesialist i barne-og ungdomspsykologi Per Are Løkke vil med utgangspunkt i romanene «Hva er det med mor» (2000) og «15 år – den revolusjonære våren» (2022) av Vigdis Hjorth, utforske dette paradokset. Han vil bruke psykoanalytiske teorier sammen med Vigdis Hjorths romaner til å spørre om det er noe ved ungdomsfasen vår kultur overser i vårt fokus på å identifisere ungdommens psykiske helse. Vi ser overflaten, men ikke den grunnen som alt liv springer ut i fra. Vigdis Hjorths roman «15 – den revolusjonære våren» gir oss innblikk i mange av de stillferdige, usynlige og langsomme prosessene som fører til ungdommens vekst og utvikling. Ikke minst handler dette om motet til å forflytte seg fra familiens felt og inn i seg selv. Kanskje de altfor nære foreldrene og symptompsykologien bidrar til å vanskeliggjøre denne forflytningen for dagens ungdom.

Sted: Ingensteds, Brenneriveien 9, 0182 Oslo.

Billetter selges på TicketCo.
Pris kr. 200,-/ Student kr. 100,-.

»

Fulltegnet: Obligatorisk program i spesialiteten voksenpsykologi – oppstart i januar 2023

» Les mer

Institutt for Psykoterapi og Norsk Psykoanalytisk Institutt tilbyr kurssekvens over halvannen til to år til Obligatorisk program i spesialiteten voksenpsykologi for psykologer. Programmet ekvivalerer med NPFs program.

Programmet er bygget opp etter målbeskrivelsen for det obligatoriske programmet i spesialiteten i voksenpsykologi, revidert i 2018. Det vil være 6 kullsamlinger á to dager over halvannet – to år.

Innhold i kursene vil omhandle: utredning og diagnostisering, behandling; affektive lidelser og angstlidelser, akutte tilstander og traumer, personlighetsforstyrrelser og komplekse tilstander, alvorlige psykiske lidelser og spesialistrollen.

Kursene består av en blanding av obligatorisk lesing på forhånd, diskusjon av teori, praktiske eksempler og veiledningssekvenser som kursdeltakerne forbereder. Alle lærerne er erfarne psykodynamiske psykoterapeuter og/eller psykoanalytikere.

Opptak forutsetter gjennomført fellesprogram, at man er i relevant praksis og har samtidighet i praksis, veiledning og kurs. Det stilles krav til et valgfritt program til denne spesialiteten. For øvrig viser vi til Psykologforeningens hjemmeside vedr. spesialistordningen.

Oppstart i januar 2023.

Forlenget søknadsfrist til 15.11.2022. Bindende påmelding til hele programmet.
Kursavgift blir fastsatt til høsten og vi følger priser på tilsvarende kurs hos Norsk Psykologforening.

Deltakerantall: maks 24, etter førstemann-til-mølla-prinsippet.

Påmelding er bindende, og deltagelse på alle samlingene er obligatorisk.

Les mer og finn søknadsskjema på hjemmesiden til Institutt for Psykoterapi her:

»