UTDANNING I PSYKOANALYSE VED NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

Utdanningen kan søkes av psykologer og leger med autorisasjon i Norge. Det forutsettes påbegynt spesialisering i psykologi, psykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri.

 

» Les merUtdanningen består av parallelle og samtidige læringserfaringer gjennom deltagelse i teoretiske samt kliniske seminarer over 4 år, personlig analyse hos læreanalytiker, veiledning av minst to egne analyser og skriftlig arbeid.

Psykologforeningen har godkjent seminarene for kurssekvensen til spesialiteten i psykoterapi etter ny ordning. Dette forutsetter at fellesprogrammet er fullført før oppstart på seminarene ved Instituttet, relevant klinisk praksis. Godkjenning som spesialist i psykoterapi kan søkes etter 4. semester forutsatt samtidig minst 70 timer veiledning og at øvrige krav fra psykologforeningen er oppfylt (jmf psykologforeningens målbeskrivelse for spesialiteten). Det er psykologforeningen som i sin helhet godkjenner spesialiteten i psykoterapi.

Interesserte kan henvende seg til Instituttets sekretariat for ytterligere informasjon. Se også instituttets hjemmeside, www.psykoanalyse.no

Søknad med yrkeserfaring (CV), levnetsbeskrivelse og kopi av autorisasjon sendes:
Norsk Psykoanalytisk Institutt, Fr. Nansens vei, 17, 0369 OSLO 
Tlf. 22 60 58 20


»

Psykodynamisk terapi for barn

Anders Flækøy Landmark er spesialist i klinisk psykologi og psykoanalytiker. Han har arbeidet med barn og unge i 20 år, 15 av dem i offentlig psykisk helsevern for barn og unge (BUP). I disse årene har hans faglige forankring vært i det psykodynamiske kunnskapsuniverset. Denne boken springer ut av et ønske om å vise hvordan denne tradisjonen har noe sentralt å tilby barn og familier i dag. Den psykodynamiske tradisjonen favner en lang rekke ulike skoleretninger, og man kan finne mange forskjellige forståelsesmodeller og et rikt klinisk språk her.

» Les mer

 

Et mål med boken er å beskrive hvordan den psykodynamiske behandlingsmodellen tar høyde for det komplekse samspillet mellom ulike faktorer i og rundt barnet som har det vanskelig, samtidig som den tar vare på det enestående ved det enkelte barn og dets livsverden. Det å finne en farbar vei til endring og skape en endringsprosess innebærer ofte en form for pragmatisme. Det holder ikke bare å finne den riktige diagnosen og metoden og så utføre behandlingen i tråd med en manual. Behandleren må blant annet bestrebe seg på å finne en tilnærming som gir mening i den konteksten barnet befinner seg i, det vil si finne en behandlingsform som gir mening for barnet og omsorgsgiverne. Gjennom bokens fjorten kapitler presenteres ulike elementer i den psykodynamiske behandlingsmodellen, som behandleren kan kombinere ut fra det enkelte barnets behov. 

https://www.gyldendal.no/faglitteratur/psykisk-helse/klinisk/psykodynamisk-terapi-for-barn/p-831605-no/
https://www.gyldendal.no/artikler/barn-med-psykiske-vansker/?tags=9546

Anders Flækøy Landmark er spesialist i klinisk psykologi for barn og unge og psykoanalytiker. Han har arbeidet klinisk med barn, ungdom og familier i 20 år, og arbeidet 15 år i Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Landmark arbeider i dag på Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser, Oslo universitetssykehus og er førstelektor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han er lærer og veileder ved Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP).

Landmark har skrevet fagboken «Det uforståelige barnet – om å skape en sammenheng mellom den indre og ytre verden» sammen med Line I. Stänicke i 2016. Anders Flækøy Landmark har sammen med Line Indrevoll Stänicke og Unni Tannum Johns gitt ut boken «Lek og kreativitet i psykoterapi med barn og ungdom» i 2021.

»

Brevene fra Blomman


Suzanne Kaplan i den svenske psykoanalytiske foreningen har laget en dokumentarfilm med utgangspunkt i en brevveksling mellom sin mor og mormor, som befant seg på hver som side av grensen. Den vises nå i SVT og på NRK. Her er lenke til NRK-arkivet:  https://tv.nrk.no/program/KOID21005920

Synopsis:

Bernhardina Steinmann, kalt ”Blomman” var en svensk jøde som under andre verdenskrig var bosatt i Norge. I forbindelse med den tyske okkupasjonen ble hun tvunget til å gå under jorden och fra gjemmestedet sitt skrev hun brev til sin tenåringsdatter Ingrid i Stockholm. Brevene forteller historien om en mor og datter på hver sin side av den norsk-svenske grensen og gir et innblikk i de jødiske och ger en inblick i de judiska medborgarnas situation i Norge under okkupasjonen.

UTSETTES: Pga sosial nedstenging i Oslo må arrangementet utsettes. Mer informasjon kommer. Film og psykoanalyse 10 år: Lars von Triers “Antichrist” på Cinemateket 14. november

» Les mer

I november er det 10 år siden vi hadde vårt første Film og psykoanalyseseminar. I løpet av disse ti årene har vi hatt over 40 arrangementer, hvor fagfolk og kunstnere fra ulike norske og internasjonale miljøer har bidratt med foredrag og samtaler. Norsk psykoanalytisk forening og Cinemateket ønsker å feire jubileet 14. november, med visning av to filmer med psykoanalytiske foredrag i etterkant. 
Vi starter med en spesialvisning av Lars von Triers Antichrist (2009) av Lars Von Trier lørdag 14. november kl 12.00. Etter filmen vil psykoanalytiker og professor i klinisk psykologi Siri Gullestad holde foredraget «Forkrøplede barneføtter. Aggresjonen i Lars von Triers Antichrist

Antichrist
Antichrist vakte tildels sterke reaksjoner da den kom for elleve år siden. Filmen handler om et par, spilt av Charlotte Gainsbourg og Willem Dafoe, som reiser til en hytte i skogen for å bearbeide sorgen etter at de mistet sin unge sønn i en tragisk ulykke. Ulykken inntreffer mens foreldrene har sex på badet, til tonene av en Händel-arie, i filmens beryktede åpningssekvens. Sorgen de føler etter tapet av sønnen forsterkes av en intens skyldfølelse, og mannen, som er psykolog, insisterer på at de må konfrontere sine egne traumer for å komme seg videre. Han spør henne hvilket sted hun forbinder med sine dypeste redsler. «Skogen», svarer hun, og dermed drar de ut i skogen, en konkret og symbolsk skog som Lars von Trier kaller Eden.

Siri Gullestad er professor emeritus i klinisk psykologi og har i en årrekke vært leder av, og lærer ved, Klinikk for dynamisk psykoterapi ved UiO. Hun har skrevet om psykoanalyse i mange sammenhenger; som behandlingsform, om personlighets og utviklingsteori og kommet med vesentlige bidrag til psykoanalytisk forskning. Gullestad har også tilført psykoanalytiske perspektiver i litterære analyser, samfunnsspørsmål og er en viktig stemme i dagens offentlige debatt.

Siri Gullestad holdt foredrag om Lars von Triers Antichrist ved det aller første film og psykoanalyseseminaret 4. november 2010. Vi markerer Film og psykoanalyse-jubileet med en «ønskereprise» og gleder oss til å høre Gullestad snakke rundt samme film – 10 år etter.

Film og psykoanalyse er et samarbeid mellom Norsk psykoanalytisk forening og Cinemateket hvor vi ser film i et psykoanalytisk perspektiv gjennom filmvisninger kombinert med foredrag og samtaler.

Program lørdag 14. november

Kl. 12:00: Antichrist (Lars von Trier, 2009). Foredrag ved Siri Gullestad etter filmen: «Forkrøplede barneføtter. Aggresjonen i Lars von Triers Antichrist

Kl. 17:00: Naken (Mike Leigh, 1993). Foredrag ved Kristin Mack-Borander etter filmen: «Naken – om menneskets kamp mellom behovet for sammensmeltning og behovet for adskilthet.» 

»

UTSETTES: Pga sosial nedstengning i Oslo må vi utsette arrangementet: Freuds bar 27. november: Metoo og ubevisste prosesser – Psykoanalytisk perspektiv

» Les mer

Hanne Strømme vil holde foredrag fredag 27. november. Strømme er spesialist i klinisk psykolog med psykoterapi, psykoanalytiker IPA, og arbeider som førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO.

Freuds bar er denne høsten flyttet til “Ingensteds”, Brenneriveien 9, 0182 Oslo.

Billetter: Voksen kr. 200 / student kr. 100
https://norskpsykoanalytiskforening.ticketco.events/no/nb/e/freuds_bar_27_november_metoo_og_ubevisste_prosesser__psykoanalytisk_perspektiv

Pga smittevernregler er det begrenset antall billetter.

»

Film og psykoanalyse 10. desember: “Beau travail” på Cinemateket kl. 18.00

» Les mer

Beau travail, som ble Claire Denis’ store gjennombruddsfilm, har blitt hyllet som en av de mest originale og vakre filmene som ble laget på 90-tallet, og har blitt stående som et lite mysterium av en film. Dette fordi den på en og samme tid er en åpen og en konkret film som fascinerer, som dermed inspirerer til å ses gjentatte ganger.

Og ikke minst er det spesielt at en slik ordknapp, abstrakt film om begjær og beherskelse blant en gruppe franske fremmedlegionærer i Djibouti har skapt slike henrykte reaksjoner. I motsetning til Denis’ tidligere, mer realistiske og selvbiografiske filmer, trekker Beau travail veksler på litterære, musikalske og filmatiske kilder. Til grunn for filmen ligger blant annet den homoerotiske novellen «Billy Budd» av Herman Melville, Benjamin Brittens opera basert på samme novelle og Jean-Luc Godards film Le petit soldat. (Kritikere har også påpekt likheter med både Jean Genet og Taxi Driver.) Beau travail har likevel mye til felles med Denis’ tidligere filmer, i sted (Afrika), tema (mannlig vennskap, seksualitet, ensomhet, forbudt begjær, kolonialisme, spenningen mellom Frankrike og Afrika, svart og hvit, menn og kvinner), musikkbruk (her med Britten og techno av Corona), den subjektive fortellerstilen og så videre.

Beau travail tar utgangspunkt i trekanthistorien fra «Billy Budd» om seksuell sjalusi, men forkaster i stor grad allegorien om godt og ondt. Denis er ikke så interessert i historien som i poetisk skjønnhet (formene, fargene og teksturen i landskapet, sjøen og menneskekroppene i naturlig lys), i ritualene og gestene til menn i isolasjon, og i undertrykkelsens psykologi. Beau travail er en nydelig og underlig film som bruser i takt med storheten i Brittens opera og den fascinerende, visuelt slagkraftige – nesten svimmelt vakre – koreografien av menneskekropper i bevegelse. 

Etter visningen vil Jeppe Riegels holde foredraget «Beau Travail – den vakreste historien i verden». Riegels er psykolog og kandidat ved Psykoanalytisk institutt.

Billetter på www.cinemateket.no

»

”Freud 100 år” – Et seminar i anledning av 100 års jubileet for Sigmund Freuds essay ”Hinsides lystprinsippet” fra 1920

» show more

Cinemateket i Oslo, lørdag 14. november 2020 kl. 11.45 – 19.00

I år er det 100 år siden Sigmund Freud utga essayet ”Hinsides lystprinsippet”.  I denne anledning ønsker Norsk psykoanalytisk forening i samarbeid med Cinemateket i Oslo, å invitere til et åpent, tverrfaglig seminar for å drøfte tekstens aktualitet i vår tid. Dagen avsluttes med en visning av filmen ”Naked” av Mike Leigh (1993), etterfulgt av et psykoanalytisk foredrag. 

Hinsides Lystprinsippet regnes som en av Freuds viktigste, men også mest problematiske tekster, og markerer et vendepunkt i hans forfatterskap. Det er her Freud lanserer tanken om 
”dødsdriften”, og med dette utvider han sin forståelse av menneskets psykiske dynamikk. Freuds tenkning om dødsdriften var gåtefull og svært kontroversiell i 1920, og har siden vært blant psykoanalysens mest debatterte begreper. Det finnes i dag en rik og kompleks videreutvikling av Freuds tenkning i ”Hinsides Lystprinsippet”, og dette essayet har hatt et etterliv som på særegne måter har preget psykoanalytiske miljøer i England, Frankrike, Latin- Amerika og USA. Denne teksten har også vært en inspirasjon for filmskapere, og er sentral i litteratur, film og kulturstudier.

Freud skrev ”Hinsides lystprinsippet” i etterkant av første verdenskrig, og teksten er sterkt preget av hans direkte erfaring med de hjemvendte, traumatiserte soldatene. Han ble vitne til at soldatene ble sittende fast i repetering av overveldende, smertefulle erfaringer, en slags negativ kraft som hindret det terapeutiske arbeidet. Freuds forståelse av denne tvangen til å gjenta hendelser som bar med seg negative følelser, ble utgangspunktet for en radikalt ny forståelse av traumer, som også har relevans i vår tid.

Til enhver tid har krig, naturkatastrofer og traumatiske erfaringer av flukt preget menneskelivet på katastrofale måter, og dette gir Freuds tenkning i ”Hinsides Lystprinsippet” evig aktualitet.

Den moderne psykoanalytiske forståelsen av destruktivitet, aggresjon og gjentagelsestvang, som springer ut av Freuds essay fra 1920, er et vesentlig bidrag til forståelsen av de emosjonelle og samfunnsmessige konsekvensene ulike former for traumatisering kan få. Freuds teori om dødsdriften og livsdriften, rommer en dyptgående innsikt i menneskets ulike destruktive og konstruktive krefter, og hvordan dette også kan spille seg ut på et samfunnsmessig nivå. Samtidig åpner teksten for vesentlige perspektiver som viser veier ut av repetisjonstvang og destruktivitet.

Med utgangspunkt i Freuds tekst ”Hinsides lystprinsippet” ønsker vi i dette seminar å løfte frem ulike aspekter ved ”dødsdriften” og ”livsdriften”, og drøfte hvordan en forståelse av disse drivkreftene kan kaste lys over ulike former for traumatisering, destruktivitet og aggresjon. Seminaret vil bidra med dyperegående psykoanalytiske og filosofiske perspektiver av særlig betydning for forståelsen av enkeltindivider, sider ved vår kultur og samtid, som vi mener ofte mangler i den offentlige debatten i dag.

Foreløpig program:


Tonya S. Madsen
 – psykolog og kandidat ved Norsk Psykoanalytisk Forening.

”Dødsdrift og livsvilje – en introduksjon til Hinsides Lystprinsippet”.

Torberg Foss – Psykolog, psykoanalytiker og doktor Philos

” Jenseits; mellom spekulativ teori og klinisk tenkning”

Cecilie Hillestad Hoff – psykolog, stipendiat ved psykologisk institutt UiO og kandidat ved Norsk psykoanalytisk Forening

”I repetisjonens makt. Om traumatiske erfaringer i lys av Freuds tenkning om dødsdriften”

Arne Johan Vetlesen – forfatter og professor i filosofi ved UiO

Kari Høydahl – Psykolog og psykoanalytiker ved Norsk psykoanalytisk forening.

”Thanatos i terapirommet”.

Psykiater og psykoanalytiker Kristin Mack – Borander vil holde et foredrag inspirert av Freuds tekst etter visningen av Mike Leighs film ”Naked” fra 1993.

Det blir kulturelle innslag i løpet av dagen. 

Seminaravgift for foredrag og film er kr. 600 kr (studenter: 300,-) inkludert lunsj.
Billettene selges på www.cinemateket.no

»