Fulltegnet: NOVEMBERSEMINARET 2023 «OM TRAUMER I ET PSYKOANALYTISK PERSPEKTIV»

» show moreVed psykologspesialist Tonya Hall Madsen og psykiater og psykoanalytiker Sverre Varvin

Når: fredag 24. november kl. 09.00 – 16.00
Sted: Norsk psykoanalytisk institutt, Fridtjof Nansens vei 17, 0360 Oslo (Majorstuen) 

Seminaret er åpent for psykologer og psykologspesialister, leger, psykiatere og allmennleger. Videregående studenter på psykologi og medisin er også velkommen. Det er plass til 28 deltagere. 
Påmelding, «først til møllen» innen 1. november, via mail til post@psykoanalyse.no .
Påmelding er bindende. Pris kr 2500 inkl. lunsj.
Påmeldingen skal inneholde navn, tittel, e-post, fakturaadresse – husk org.nummer, Resh-nummer, kostnadssted eller tilsvarende hvis arbeidsgiver skal betale fakturaen.

Seminaret er godkjent fra Psykologforeningen som 7 timers vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Det er godkjent fra Legeforeningen som:
Allmennmedisin: godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).

Psykiatri: godkjennes med 6 timer for spesialistenes etterutdanning.

Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning for leger i gammel ordning.

MER OM SEMINARET:

Fraværets spor – en psykoanalytisk tenkning om tidlige tap og traumer

Tonya Hall Madsen

Møter med mennesker som lider under ettervirkninger av ulike former for traumatisering er en vesentlig del av vår kliniske hverdag. Iblant har traumatiseringen oppstått så tidlig, og manglene vært så omfattende, at hele den videre utviklingen står på «fraværets grunn». Symptomer på tidlig traumatisering vil ofte involvere både affekt, språk og kognisjon, og kan være til forveksling like vansker som i dagens psykiske helsevern forstås som en primær biologisk sårbarhet. En annen utfordring kan være at tidlige tap og traumer ofte ikke etterlater konkrete minner, og dermed ikke finnes tilgjengelig som en fortelling som kan bringes frem i den terapeutiske dialogen. Isteden skriver slike hendelser seg inn i psyken som områder av fravær og tomhet, dette som innen psykoanalysen kalles «negativ erfaring».

Med utgangspunkt i i D.W. Winnicotts (1963) ikoniske tekst «Fear of Breakdown»

ønsker jeg i foredraget å belyse hvordan en psykoanalytisk tenkning om betydningen av tidlige tap og traumer, kan bringe en vesentlig forståelse inn i terapeutiske relasjoner hvor utenkbar angst, følelser av tomhet, uvirkelighet og ikke-eksistens kan utfordre troen på prosessen – både for terapeut og pasient. Det vil også fremheves hvordan Winnicotts tenkning er videreutviklet i moderne psykoanalyse, særlig i den franske analytikeren Andre Greens teorier om den hvite sorgen og psykens negative arbeid. Gjennom kliniske illustrasjoner vil jeg forsøke å belyse hvordan disse teoriene kan åpne for en utvidet forståelse og vise hvordan en psykoanalytisk inspirert lyttemetode kan lage rammer for at urepresenterte fravær og iblant ukjente traumatiske erfaringer kan finne veien inn i den terapeutiske dialogen, ta bolig som levd erfaring og bli en del av det endringsfokuserte videre arbeidet.

Om traumers vandring i generasjoner

Tonya Hall Madsen

Forståelsen av at historien repeterer seg ligger i sentrum av en psykoanalytisk tenkning. Det er i dag godt kjent at særlig ubearbeidede traumatiske erfaringer vil kunne dukke opp igjen på ødeleggende måter, også i etterfølgende generasjoner. I dette foredraget vil ulike psykoanalytiske perspektiver presenteres og belyse hvordan forstummede og ubearbeidede traumer hos foreldre og besteforeldre, kan ta bolig i barna som skremmende spøkelser, som skaper følelser av å huse noe fremmed og farlig som forstyrrer utvikling. Kliniske illustrasjoner vil illustrere hvordan slike «hjemløse spøkelser» vil kunne spille seg ut i en terapiprosess, og skape muligheter for at familiehemmeligheter og smertefulle historier, kan integreres som en levende del av den egne historien.

Bio

Tonya Hall Madsen er psykologspesialist og jobber på Bup Vest i Oslo. Hun har i en årrekke jobbet med psykoanalytisk orientert psykoterapi av barn, ungdom og voksne og har forelest og publisert artikler knyttet opp til dette arbeidet.

Menneskerettighetsovergrep og dehumanisering – hvordan møte og behandle alvorlig traumatiserte flyktninger

Sverre Varvin

Flyktninger er utsatt for sterke belastninger før, under og etter flukt. Mange opplever grove menneskerettighetskrenkelser med alvorlig traumatisering som konsekvens. Flukt er for mange en sterkt dehumaniserende erfaring. Mange trenger støtte, oppfølging og behandling. Relativt få oppsøker hjelp og det kan gå lang tid før adekvat behandling og rehabilitering gis med kronifisering til følge. Jeg vil i foredraget ta opp traumebegrepet og forståelsen av hva traumatisering er og hvilke følger den har. Det er divergerende forståelser av traumatisering og posttraumatiske tilstander og hvilken behandling som er best. Jeg vil i dette foredraget presentere teori om traumatisering bygget på psykoanalytisk forskning og klinisk erfaring.

Psykiske belastninger som konsekvenser av menneskerettighetsovergrep er godt dokumentert med bl.a. forstyrrelser i mellommenneskelige prosesser, minsket følelse av kontroll over tilværelsen og nedverdigelse av individets og gruppens identitet. Tidlig ivaretakelse og behandling/rehabilitering er avgjørende for den mental helse for individer og familier og for kommende generasjoner. Det er store mangler på dette området i Norge. Tidlig intervensjon og forebygging vil bli diskutert. Psykoanalytisk psykoterapi, kan sammen med rehabilitering, være avgjørende for bedret mentale helse og mellommenneskelig fungering. Jeg vil redegjøre for det teoretiske grunnlaget for psykoanalytisk terapi og vise hvordan den fungerer gjennom kliniske eksempler og utdrag fra terapiprosesser med traumatiserte flyktninger.

Bio

Sverre Varvin, MD, Dr. Philos

Professor emeritus OsloMet (Storby universitetet)

Psykoanalytiker i Norsk psykoanalytisk forening

Varvin har forsket i og publisert artikler og bøker om flyktninger, traumatisering, psykoterapeutisk behandling, drømmer, og transkulturelle emner.


»

Bookmark the permalink.

Comments are closed.