«My Way – Psykoanalytisk tenkning og erfaring» Freuds bar på Litteraturhuset 19. mai kl.18.00

» Les mer

I anledning av at psykolog og psykoanalytiker Anders Zachrisson nylig har gitt ut boken «Psychoanalysis – my way.  Complex Oedipus and other issues» arrangerer Norsk psykoanalytisk forening seminar og boklansering.

«Psychoanalysis – my way» er en samling artikler som gir en bred og dyptloddende drøftning av fundamentale psykoanalytiske ideer, begreper og kliniske problemstillinger, alt formulert med bakgrunn i Zachrissons omfattende, personlige erfaring som terapeut, veileder og lærer. Boken inneholder også verdifulle betraktninger omkring utdanning, profesjonelle normer og etikk, og har et avsluttende kapittel hvor et psykoanalytisk blikk gir litterære verk som Peer Gynt og Hamlet en ny og kompleks forståelse. 

Program 

18.00- 18.45

 «My way: overbevist og usikker.» 

Innledende foredrag ved psykolog og psykoanalytiker Anders Landmark, hvor sentrale tema og problemstillinger fra Zachrissons bok vil løftes frem og drøftes. I etterkant av innlegget vil Zachrisson og Landmark ha en kortere samtale rundt boken.

18.45 – 19.00– Pause

Kl. 19.00 – 20.00

«Din vei. Hva betyr psykoanalysen for deg?»

Anders Zachrisson i samtale med Siri Gullestad

Siri Gullestad er privatpraktiserende psykoanalytiker og professor emeritus i klinisk psykologi. Det vil åpnes for spørsmål og diskusjon med salen i etterkant av samtalen.

Voksen kr. 200,- / Student kr. 100,-.
Billetter selges på TicketCo.

»

Bookmark the permalink.

Comments are closed.