ENDRING I PROGRAMMET FOR FREUDS BAR på Ingensteds 9. mars: Sverre Varvin holder foredraget: Psykoanalyses i sosial og kulturell kontekst. Situasjonen for dagens flyktninger fra Ukraina og andre land. 

» Les mer


Pga sykdom blir det endring i programmet for Freuds bar onsdag 9. mars.

Vi har vært så heldige at psykoanalytiker Sverre Varvin på kort varsel holder dette foredraget:

Psykoanalysen i sosial og kulturell kontekst. 
Situasjonen for dagens flyktninger fra Ukraina og andre land

Foredraget vil sette søkelys på situasjonen for flyktninger og internt fordrevne.

Krigshandlinger og forfølgelse før til at mange blir traumatiserte. Flukten innebærer nå store farer; overgrep, nedverdigende behandling og død.

Belastningene er alvorlige for den enkelte og for familier. Omtrent halvparten av alle flyktninger er barn. Det er stort potensiale for resiliens og mestring, men mange vil få mentale og fysiske skader som vil prege dem for resten av livet.

Tidlig hjelp er helt avgjørende for hvordan det vil gå på sikt.

Hva gjøres nå – og gjøres det nok?

Kan psykoanalytisk innsikt bidra til bedre forståelse og bedre intervensjoner?

Billetter kan kjøpes på TicketCo.


Vi arbeider med å finne nye dato for Eivind Tjønneland foredrag: Massen og dens fører – et kritisk blikk på Freuds massepsykologi (1921) I foredraget tar idéhistoriker Tjønneland opp noen av forutsetningene for Freuds Massepsykologi og jeg-analyse (1921) med særlig vekt på Gustave Le Bon og Scipio Sighele. Grunntrekkene i og noen av problemene ved Freuds teori om massens identifikasjon med lederen drøftes. Lederen skal «erstatte» det enkelte massemedlems jegideal. Hvordan forholder dette seg til narsissisme-essayet fra 1914? Etter å ha sett på forskjellene mellom Freuds og Reichs modeller med utgangspunkt i Fascismens Massepsykologi (1933), vil siste delen av foredraget belyse et viktig problem som Freud utelater, nemlig lederens psykologi i forhold til massen. Dette er et poeng i det siste kapittelet i Elias Canettis Masse og makt (1960)der Daniel Paul Schrebers sykdomshistorie blir lest som massepsykologi. Freuds analyse av Schrebers selvbiografi (1911) innlot seg ikke på noe slikt, men danner utgangspunkt for foredragets avsluttende diskusjon av lederens paranoia og narsissisme.  


»

Bookmark the permalink.

Comments are closed.