Kandidatforening

Kandidatforeningen ble konstituert i februar 2016. Den skal rekruttere representanter til ulike utvalg i Norsk psykoanalytisk forening og Norsk psykoanalytisk institutt, avholde årsmøte i forkant av årsmøtet til Norsk psykoanalytisk forening, arrangere fest for kandidatene en gang i året og formidle medlemskap i den internasjonale kandidatforeningen IPSO.
Alle som blir tatt opp som kandidater i foreningen vil automatisk bli medlem av kandidatforeningen og IPSO.
Vervene i foreningen velges for to år av gangen. Leder er Kristin F. Wold, nestleder Nina Haarklou. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker informasjon eller lurer på noe.

Comments are closed.