Utdanningen

FreudtegnUtdannelsen ble etablert i Norge i 1934. For å bli tatt opp til utdannelsen må søkeren ha medisinsk eller psykologisk embetseksamen, og ha startet spesialiseringen i klinisk psykologi eller psykiatri (voksen- eller barne- og ungdomspsykiater.)

De som søker vil bli innkalt til personlig intervju.

Les mer om hva den psykoanalytiske utdannelse består av:
– Den personlige analyse som vanligvis strekker seg gjennom det meste av utdannelsestiden. Læreanalysen foregår (med minst fire timer per uke) hos psykoanalytiker godkjent av Norsk psykoanalytisk foreningen.
– Den teoretiske utdannelse som er organisert i et fireårig seminar med teoretiske og klinisk/metodiske seminarer.
– Den praktiske utdannelse med gjennomføring av 2-3 analyser (minst fire timer per uke) med pasienter av begge kjønn, under godkjent supervisjon hos forskjellige supervisorer. Kandidaten starter den første behandlingen ved oppstart av 3. semester av seminaret.
– Det skriftlige arbeid som er et klinisk arbeid basert på egen psykoanalytisk virksomhet, vanligvis presentert på et fagmøte i Foreningen.

Ved fullført utdannelse kan man søke medlemskap i Norsk Psykoanalytisk Forening, samt i International Psychoanalytical Association (IPA). I Norge i dag er det ca. 100 godkjente psykoanalytikere, og ca. 50 kandidater i utdannelse. Nærmere opplysninger vedrørende faglige og økonomiske forhold i tilknytning til utdannelsen, og retningslinjer for gjennomføringen av den, kan fås ved henvendelse til:

Norsk psykoanalytisk institutt

Fr. Nansens vei 17
0369 OSLO
Tlf. 22 60 58 20
E.mail: post@psykoanalyse.no

Om å søke opptak til utdanningen:

» Les mer

Norsk psykoanalytisk institutt mottar til enhver tid søknader til den psykoanalytiske utdannelsen.

Utdannelsen kan søkes av psykologer og leger med autorisasjon/lisens i Norge.
Det forutsettes påbegynt spesialisering i klinisk psykologi, psykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri.
For psykologer: Hvis utdannelsen skal være grunnlaget for å søke om å bli godkjent psykologspesialist etter Psykologforeningens reglement vil vi gjøre oppmerksom på at psykologen må være autorisert, (ikke på lisens) og ha gjennomført Fellesprogrammet i regi av Psykologforeningen før oppstart av denne utdannelsen.

Interesserte kan henvende seg til Instituttets sekretariat for ytterligere informasjon.
Det er begrenset antall plasser.

Søknad med yrkeserfaring (CV), levnetsbeskrivelse og kopi av autorisasjon sendes:
Norsk Psykoanalytisk Institutt, Fr. Nansens vei 17, 0369 OSLO
Tlf. 22 60 58 20
E.mail: post@psykoanalyse.no

»

Om utdannelsen i barne- og ungdomspsykoanalyse

» Les mer

Psykoanalytisk Institutt tilbyr også utdannelse i barne -og ungdomspsykoanalyse bygget på utdannelsen i voksenanalyse. Kandidater med erfaring fra psykodynamisk psykoterapi med barn og ungdom eller med spedbarnsobservasjon etter fastsatt metode, kan søke utdannelsen når veiledningsutvalget har gitt sin godkjenning til oppstart av den andre veiledede analysen i hovedutdannelsen.
Seminar i spedbarnsobservasjon tilbys i løpet av de første to årene i læreanalyse. Seminarer om sentrale temaer i behandlingen av barn og ungdom tilbys dels før, dels under og dels som ledd i hovedutdannelsen. Den kliniske delen av den barne- og ungdomsanalytiske utdannelsen består av gjennomføringen av minst to analyser under veiledning, helst av barn og ungdom av begge kjønn og i deltakelse i klinisk/teoretisk seminar.0066CC» list=»»»]
Psykoanalytisk Institutt tilbyr også utdannelse i barne -og ungdomspsykoanalyse bygget på utdannelsen i voksenanalyse. Kandidater med erfaring fra psykodynamisk psykoterapi med barn og ungdom eller med spedbarnsobservasjon etter fastsatt metode, kan søke utdannelsen når veiledningsutvalget har gitt sin godkjenning til oppstart av den andre veiledede analysen i hovedutdannelsen.
Seminar i spedbarnsobservasjon tilbys i løpet av de første to årene i læreanalyse. Seminarer om sentrale temaer i behandlingen av barn og ungdom tilbys dels før, dels under og dels som ledd i hovedutdannelsen. Den kliniske delen av den barne- og ungdomsanalytiske utdannelsen består av gjennomføringen av minst to analyser under veiledning, helst av barn og ungdom av begge kjønn og i deltakelse i klinisk/teoretisk seminar.

»


Tilskuddsordningen for videregående utdanning i psykoterapi og psykoanalyse

» Les mer

Denne ordningen er  i Statsbudsjettet for 2020 foreslått faset ut og overført til de regionale helseforetakene. Ny informasjon blir lagt ut så snart nye regler blir vedtatt.

»

Comments are closed