Biblioteket

pile_books

Bøkene i biblioteket er nå organisert i hyllene alfabetisk etter etternavn på forfatter. Alle utlån må føres i utlånsboken, som er organisert alfabetisk etter navn på forfatter. Databasen over bøkene er nå kun tilgjengelig på instituttet. 

Comments are closed.