«I felt a funeral, in my brain: from sticky baby to recycling machine» Scandinavian Psychoanalytic Review


» show more

Norsk psykoanalytisk forening utgir sammen med de andre nordiske psykoanalytiske foreningen The Scandinavian Psychoanalytic Review.

Her deler vi en lenke til en artikkel av Linda Johanne Rolfsen (bak betalingsmur)


https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01062301.2023.2247885

Er du nysgjerrig på tidsskriftet, ligger det også flere artikler åpent ute.

»

Bookmark the permalink.

Comments are closed.