Freuds bar på Ingensteds 16. november kl.19.00: «Å være ung i et ungdommelig samfunn»


» show more

Psykoanalysen har alltid kretset rundt spørsmål om hva som både former og frigjør mennesket. Under viktoriatidens strenge moralske kodeks åpnet Freud opp for å lytte til det subjektive ubehaget som oppstår når hjertet er lagt i for stramme lenker. I dag er kanskje hjertet plassert i for løse og flytende rammer. Spørsmålene om hva som former og frigjør individet krever derfor andre svar enn tidligere.

Tre psykologer er i høst aktuelle med bøker som tematiserer grenser og frihet i familiene. Psykoanalytiker Line Marie Warholm har skrevet boken «Foreldrerevolusjonen» og Ida Holth og Per Are Løkke er aktuelle med «En håndbok for ungdom med vanskelige foreldre». Begge bøkene er inspirert av psykoanalytisk tenkning og tematiserer spørsmål om grenser, frigjøring og barns utvikling fra to forskjellige vinkler. Warholm fremhever betydningen av at foreldrene gjenvinner sin autoritet i en verdistyrt tilnærming til oppdragelsen. De unge trenger tydeligere rammer å utvikle seg innenfor, skriver hun. Holth og Løkke løfter frem ungdomstidens viktigste tema, nemlig løsrivelsen fra foreldrene. Det kan synes som at vår kulturs intense blikk på ungdommens psykiske helse er blind for hvordan ungdom utvikler identiteten sin i nettopp adskillelsen fra foreldrene. Begge bøkene problematiserer en voksen kultur som søker evig ungdom.

Forfatterne vil først presentere bøkene, for så å plassere dem i dagens kulturelle kontekst. Trenger vi å hente opp igjen farsautoriteten? Deretter vil de ta for seg hva popularisering av psykoanalytisk tankegods kan bidra med i dag. Mister psykoanalysen sin kraft når den populariseres?

Med seg på scenen har de litteraturviter og gestaltterapeut, Elisabeth Løvlie, som vil lede samtalen med forfatterne.

Ingensteds, Brenneriveien 9, 0182 Oslo

Billetter kr. 200,- / student kr. 100,-
Billetter kan du kjøpe her:

»