Freuds bar 4. mai på Ingensteds

Professor Emeritus i nordisk litteraturvitenskap, Eivind Tjønneland, vil holde foredraget «Den tidlige Hamsun og det ubevisst sjeleliv».

» show moreNår det gjelder Hamsuns psykologi, er antallet relevante tekster så omfattende at en begrensning er nødvendig. Gabriel Langfeldts diagnose av Hamsuns angivelige «varig svekkede sjelsevner» etter krigen eller forfatterens egen analyse hos Johannes Irgens Strømme på 1920-tallet vil ikke være noe tema.

Nesten hele menyen av psykoanalytiske diagnoser har vært i spill når det gjelder forståelsen av Hamsun. Allerede Trygve Braatøy tok i «Livets Cirkel» (1929) utgangspunkt i ambivalensbegrepet for å forstå Sult-heltens forhold til Ylajali. Hovedpersonen i boken har også vært oppfattet som bulemiker. Diagnoser som narsissisme, hysteri, paranoia og masochisme har vært gjengangere i tolkningene av den unge Hamsun. I tillegg kommer Hitschmanns tidlige studie fra 1926 (i Imago-nummeret tilegnet Freuds 70-årsdag) av Hamsuns kastraksjonskompleks. De fleste analysene er biografisk orientert og konsentrerer seg ikke om Hamsuns eget program for en psykologisk litteratur i kjølvannet av utgivelsen av Sult.

Foredraget begrenser seg til Hamsuns lansering av et nytt litterært program knyttet til det ubevisste sjeleliv. I hvilken grad kan innholdet i dette programmet forstås psykoanalytisk? Lars Frode Larsen har i sitt monumentale trebindsverk om den unge Hamsun (1998-2002) tolket Hamsun som en «injustice collector» i Edmund Berglers forstand. Hos ham blir begrepet anvendt biografisk. Foredraget vil undersøke om og i hvilken forstand denne diagnosen kan gjøres gjeldende for Hamsuns lansering av det «ubevidste Sjæleliv» i programmet for en ny litteratur i 1890-91. 

Billetter selges på TicketCo.

»

Bookmark the permalink.

Comments are closed.