Freuds bar 21. september: Karin Boye och själens krypta i ett psykoanalytiskt ljus


» show more

Peter Jansson er forfatter, filosof og privatpraktiserende psykoterapeut og psykoanalytiker i Göteborg. Janssons forskningsfelt er i skjæringspunktet mellom psykoanalyse og kultur (kunst, film og litteratur) der han har publisert artikler og bokkapitler med en forankring innen en Freudiansk, Lacaniansk og eksistensialfilosofisk tradisjon. Jansson har skrevet boken Själens krypta: Några tankar om Karin Boyes Kris (2018) og er nå i sluttfasen av en større bok om filmskaperen Krzysztof Kieślowski og har et pågående skriveprosjekt om den italienske kunstneren Caravaggio.  

Billetter på TicketCo:

»

Bookmark the permalink.

Comments are closed.