Forskning

forskning-liteInnen psykoanalysen er det skrevet mye om ulike fenomener som forekommer i en behandling. Dette har gitt opphav til en rik tenknings- og teoritradisjon. Disse kliniske teoriene blir igjen gjort til gjenstand for systematisk forskning og de brukes som modeller for å forstå psykologiske fenomener innen andre forskningsområder, som utviklingspsykologi, sosiologi, politisk teori, filosofi, litteraturvitenskap osv. I de siste tiårene har det også blitt gjort en rekke store systematiske og empiriske behandlingsstudier på psykoanalyse. På denne nettsiden vil du finne linker, oppsummeringer og artikler om noe av den forskningen som foregår på psykoanalyse og som psykoanalysen påvirker.

Ny artikkel i The Lancet Psychiatry 2018: Jessica Jakeley: Psychoanalysis in modern mental health practice


Steinert, C., Munder, T., Rabung, S., Hoyer, J., & Leichsenring, F. (2017).
Psychodynamic therapy: As efficacious as other empirically supported treatments? A meta-analysis testing equivalence of outcomes. American Journal of Psychiatry.

Abbass, A., et al. (2015). «Psychodynamic therapy meets evidence-based medicine: a systematic review using updated criteria.» The Lancet Psychiatry 2: 648–660.

de Maat, S., et al. (2013). «The Current State of the Empirical Evidence for Psychoanalysis: A Meta-analytic Approach.» Harvard Review of Psychiatry 21(3): 107-137.

Kivlighan, D. M., et al. (2015). «The enduring effects of psychodynamic treatments vis-à-vis alternative treatments: A multilevel longitudinal meta-analysis.» Clinical Psychology Review 40 40: 1-14.

Leichsenring, F. & Rabung, S. (2011). «Long-term psychodynamic psychotherapy in complex mental disorders: update of a meta-analysis.» The British Journal of Psychiatry 199: 15-22.

Lenke til nordisk side om forskning (DPPT) finner du her.

Comments are closed.