Film og psykoanalyse 7. desember: Sigmund Freud: A Jew without God»

Portrett av den kjente østerrikske psykoanalytikeren. Foredrag ved Torberg Foss etter filmen. 

» show more

Denne filmen er en dramatisert dokumentar, basert på Sigmund Freuds private brev der han beskriver sin barndom og ungdom, og sine senere erfaringer som ektemann og familiemann. Vi følger Freud fra barndommen i Freiberg (som den gang lå i dagens Tsjekkia), til Wien og giftermålet med Martha, familiens tvungne reise fra Østerrike på 1930-tallet og erfaringene fra eksilet i London, der Freud døde i 1939.

Ved å ta utgangspunkt i de selvbiografiske skildringene i brevene gis publikum mulighet til å reflektere over hvorfor Freud ble Freud. En sentral skikkelse i livet hans var den yngste datteren Anna, som selv ble en fremtredende psykoanalytiker. Hun var en slags assistent og arkivar for Freud, og samlet mye av materialet filmen baserer seg på og som i stor grad ikke har blitt offentliggjort før. Slik får vi et unikt innblikk i livet til en mann som med sin utvikling av en teori om hvordan den menneskelige psyken fungerer, også kunne finne nye behandlingsmetoder for de mentale lidelser man tidligere stod helt maktesløse ovenfor. 
Selv om psykoanalysen først og fremst angår forholdet mellom pasient og behandler, ble Freuds innsikter ganske raskt tatt opp i kulturen. Slik kom den, gjennom både kunst og litteratur, også til å påvirke oss i hvordan vi forstår oss selv.
Etter filmen vil psykoanalytiker Torberg Foss holde foredraget: «Psykoanalysen: i spennet mellom divan og kultur».

Billetter på Cinemateket.no»

Bookmark the permalink.

Comments are closed.