UTSETTES: Pga sosial nedstenging i Oslo må arrangementet utsettes. Mer informasjon kommer. Film og psykoanalyse 10 år: Lars von Triers “Antichrist” på Cinemateket 14. november

» Les mer

I november er det 10 år siden vi hadde vårt første Film og psykoanalyseseminar. I løpet av disse ti årene har vi hatt over 40 arrangementer, hvor fagfolk og kunstnere fra ulike norske og internasjonale miljøer har bidratt med foredrag og samtaler. Norsk psykoanalytisk forening og Cinemateket ønsker å feire jubileet 14. november, med visning av to filmer med psykoanalytiske foredrag i etterkant. 
Vi starter med en spesialvisning av Lars von Triers Antichrist (2009) av Lars Von Trier lørdag 14. november kl 12.00. Etter filmen vil psykoanalytiker og professor i klinisk psykologi Siri Gullestad holde foredraget «Forkrøplede barneføtter. Aggresjonen i Lars von Triers Antichrist

Antichrist
Antichrist vakte tildels sterke reaksjoner da den kom for elleve år siden. Filmen handler om et par, spilt av Charlotte Gainsbourg og Willem Dafoe, som reiser til en hytte i skogen for å bearbeide sorgen etter at de mistet sin unge sønn i en tragisk ulykke. Ulykken inntreffer mens foreldrene har sex på badet, til tonene av en Händel-arie, i filmens beryktede åpningssekvens. Sorgen de føler etter tapet av sønnen forsterkes av en intens skyldfølelse, og mannen, som er psykolog, insisterer på at de må konfrontere sine egne traumer for å komme seg videre. Han spør henne hvilket sted hun forbinder med sine dypeste redsler. «Skogen», svarer hun, og dermed drar de ut i skogen, en konkret og symbolsk skog som Lars von Trier kaller Eden.

Siri Gullestad er professor emeritus i klinisk psykologi og har i en årrekke vært leder av, og lærer ved, Klinikk for dynamisk psykoterapi ved UiO. Hun har skrevet om psykoanalyse i mange sammenhenger; som behandlingsform, om personlighets og utviklingsteori og kommet med vesentlige bidrag til psykoanalytisk forskning. Gullestad har også tilført psykoanalytiske perspektiver i litterære analyser, samfunnsspørsmål og er en viktig stemme i dagens offentlige debatt.

Siri Gullestad holdt foredrag om Lars von Triers Antichrist ved det aller første film og psykoanalyseseminaret 4. november 2010. Vi markerer Film og psykoanalyse-jubileet med en «ønskereprise» og gleder oss til å høre Gullestad snakke rundt samme film – 10 år etter.

Film og psykoanalyse er et samarbeid mellom Norsk psykoanalytisk forening og Cinemateket hvor vi ser film i et psykoanalytisk perspektiv gjennom filmvisninger kombinert med foredrag og samtaler.

Program lørdag 14. november

Kl. 12:00: Antichrist (Lars von Trier, 2009). Foredrag ved Siri Gullestad etter filmen: «Forkrøplede barneføtter. Aggresjonen i Lars von Triers Antichrist

Kl. 17:00: Naken (Mike Leigh, 1993). Foredrag ved Kristin Mack-Borander etter filmen: «Naken – om menneskets kamp mellom behovet for sammensmeltning og behovet for adskilthet.» 

»

Bookmark the permalink.

Comments are closed