Fagmøte 19. januar, Sverre Varvin

sverre_varvinEksil i fremmedfryktens og traumatiseringens skygge. Implikasjoner for terapeutisk praksis.

» Les mer

Det er nå over 60 millioner flyktninger i verden. En liten prosent av disse er kommet og søker å komme til Europa. Grensene stenges nå i flere land og situasjonen betegnes som en krise.

Mange mener dette først og fremst er en krise når det gjelder verdenssamfunnets håndtering av de flyktningeutløsende situasjoner, av håndteringen av flyktningenes situasjon i nærområdene (det er nå katastrofal mangel på tilskudd til flyktningleirene i nærområdene av Syria) og i koordineringen og samarbeid om å løse flyktningsituasjonen i Europa.

Flyktninger i dag er utsatt for menneskerettighetsovergrep både i hjemlandet, under flukt og når de ankommer til et mottakerland. Det er en høy andel, spesielt fra Syria, som lider av alvorlige posttraumatiske tilstander.

Flyktninger er ikke en homogen gruppe. Det som er felles er at de har mistet sine hjem og sine tilhørsforhold, ofte på meget brutale måter. De står overfor oppgave å bygge noe hjemlig i eksil. Forholdene er dårlig lagt til rette for dette: det er vanskelig å komme fram, det er lange ventetider under stadig dårligere mottaksforhold og, til tross for en positiv og humanistisk grasrotbevegelse, ”Welcome Refugee”, er det økende fremmedfrykt og stadig strammere forhold fra myndigheters side.

Erfaring og forskning viser at ankomsten og de betingelsene flyktningen får da er avgjørende for integrering og for psykisk helse. Mange svært traumatiserte flyktninger får et dårlig utgangspunkt pga de forhold som tilbys. Det er lang ventetid før de kommer i behandling : fra Danmark er det rapportert gjennomsnittlig 14 år og i en undersøkelse i Norge fant vi over 11 års gjennomsnittlig tid før de kom i behandling.

Har psykoanalytikere noe å tilby i denne sammenheng? Har vi innsikter som kan bidra til bedre ivaretagelse og hjelp når flyktninger ankommer og i etableringsfasen? Kan psykoanalytikere tilby behandling som hjelper mennesker i eksil med alvorlige, kompliserte og kumulative posttraumatiske tilstander?

Disse og andre spørsmål vil bli tatt opp i foredraget.

» Skjul tekst

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed