Ellen-M og Finn Askevolds legat

Legatet er opprettet av Finn Askevold til fremme av psykoanalytisk / psykosomatisk forskning.

Avkastning av legatet skal brukes til utdeling av årlig stipend til psykosomatisk og / eller psykoanalytisk forskning, primært til klinikere (enkeltpersoner). Det må framgå av søknaden hva pengene skal brukes til, en beskrivelse av prosjektet som gjør det mulig å vurdere den faglige kvaliteten av dette, samt en dokumentasjon på at søkeren er kliniker (ferdig med utdannelsen). Det gis støtte til å gjennomføre forskning og skrivearbeider, som å kjøpe seg fri fra ordinært arbeid,  men ikke til støttefunksjoner som reiser, PC’er, konferanser o. l.

Stipendet deles ut på julemøtet i Norsk psykoanalytisk forening.

Eventuelle spørsmål angående søknaden kan rettes til Steinar Lorentzen, telefon: 90029788
Søknadsfrist er 1. oktober 2023

Søknaden sendes Norsk Psykoanalytisk Forening, Fr. Nansens vei 17, 0369 Oslo.

Comments are closed.