Eksempel på utdanningsforløp ved Norsk psykoanalytisk institutt

Eksempel på utdannelsesforløp ved Norsk psykoanalytisk institutt

 1. Utdanningen kan søkes av leger og psykologer som har startet sin spesialistutdanning (se utdanningsbestemmelsene).
  1. Søke opptak til utdanning
   1. Skrive søknad, levnetsbeskrivelse, CV, kopi av autorisasjon
   2. Opptaksintervju (3 intervjuer)
  2. Når søknaden er innvilget;
   1. Søke læreanalytiker
    1. Gå i analyse 4 gr. per uke i minst ett år før oppstart utdanning
 1. Oppstart teoretisk seminar: Delta i seminar, som regel på kveldstid, en gang per uke, i et år.
  1. Et semester med lesning og gjennomgang av sentrale tekster av Freud
  2. Et semester med lesning av teori og forskning på utvikling
  3. Søke Tilskuddsordningen om refusjon av utgifter
 1. Etablere avtale med veileder godkjent av foreningen
 2. Oppstart pasient nr. 1 i psykoanalyse og ukentlig veiledning
  1. Inngå avtale med HELFO for kandidater som ikke har eget driftstilskudd (ferdige skriv fås på instituttet)
  2. Kontrakt med pasient (taushetsplikt etc.)
 3. Klinisk /metodisk seminar: Delta på seminar på kveldstid, som regel en gang per uke i 3 år.
  1. Gjennomgang av teori relatert til psykoanalytisk forståelse og behandling.
  2. Legge frem prosessnotat fra behandling på omgang i gruppe.
 4. Levere inn evaluering av pasientforløp etter et år til veiledningsutvalget. Gjøres i samarbeide med veileder.
 5. Etablere kontakt med veileder nr. 2
 6. Oppstart pasient 2 i psykoanalyse og ukentlig veiledning
 7. Når den andre veiledede analysen har er gått i ett år innkaller veilednings utvalget til evalueringsmøte, kandidat og veileder leverer hver sin rapport. Om begge analysene viser fin progresjon fortsetter en med disse pasientene, men kandidaten kan også bli pålagt eller oppfordret til å begynne en tredje analyse om de to første psykoanalysene er for like, ved avbrudd av behandling eller andre forhold.
 8. Når pasient 2 har gått minst 2 år i analyse og pasient 1 har gått 3 år eller mer innkaller veiledningsutvalget til sluttevaluering.
 9. Innen et og et halvt år etter avsluttet klinisk-metodisk seminar skal kandidaten levere et skriftlig arbeid til Instituttrådet.
 10. Arbeidet blir vurdert av en komité på tre medlemmer. Arbeidet / foredraget gjennomgår vurdering, kandidaten kan ev. få beskjed om forbedringer før endelig godkjenning.
 11. Når instituttet har godkjent arbeidet / foredraget kan en søke om medlemskap i Norsk psykoanalytisk forening. Arbeidet presenteres på et foreningsmøte med påfølgende diskusjon.

Comments are closed.