Det uhyggelige i individ, kultur og samfunn– 100 års markering av Sigmund Freuds essay «Det Uhyggelige» fra 1919


 

» Les mer


Litteraturhuset i Oslo, lørdag 30.11.19 kl 12.00 – 18.00
Billetter kjøpes på TicketCo –
https://norskpsykoanalytiskforening.ticketco.events/no/nb/e/det_uhyggelige_i_individ_kultur_og_samfunn
og vi ber om at dere samtidig sender påmelding til post@psykoanalyse.no slik at vi kan sende ut videre informasjon.

Muligheter for å bestille Lunch
 
Ettersom seminaret begynner presis kl 12, ber vi om at dere møter i god tid, minst 20 minutter før.
Litteraturhuset har fortalt oss at det er vanskelig å finne steder hvor det er ledige plasser for å spise lunsj, så derfor har vi bestemt oss for å tilby en enkel lunsj i seminarets hovedpause. 
 
Vi kan tilby Wraps til 100 kr,-  med et valg blant:
– Langtidsbakt svinenakke med hoisin, salat, marienerte grønnsaker
– Reker med godt tilbehør
– Vegetar 
 
Lunch må forhåndsbestilles og betales ved å vipse kr 100,- til Liv Aalen, telnr 99400594.
 
Send mail til Liv Aalen – liv.aalen@gmail.com  med beskjed om lunchvalg etter at innbetaling er gjort.

I anledning av at det er 100 år siden Sigmund Freud utga essayet ”Das Unheimliche/Det Uhyggelige” inviterer Norsk psykoanalytisk forening til et åpent, tverrfaglig seminar for å belyse tekstens aktualitet i vår tid. 
 
Freud skrev ”Det Uhyggelige” i etterkant av første verdenskrig, og selv om teksten er en litterær studie er det vanskelig å ikke lese den i sammenheng med uhyggen som fulgte av krigens enorme ødeleggelser. 
Gjennom en lesning av E.T.A Hoffmanns ”Djevelens eliksirer” (1815) og «Sandmannen» (1816) gir Freud en fengslende analyse av den formen for uhygge som kan vekkes til live i møte med uklare grenser; der skillet mellom hva som er levende/dødt – kjent/ukjent – hyggelig/uhyggelig – er tvetydig, og kan frembringe en ubestemmelig, angstfylt stemning. Freud beskriver det uhyggelige som en følelse av at noe fortrolig og velkjent vender seg om til noe fremmed og skremmende. I slike tilstander kan grensen mellom det bevisste og det ubevisste bli utydelig. For et kort øyeblikk destabiliseres følelsen av identitet og sammenheng, og vi etterlates med en fornemmelse av fremmedhet – som når vi helt plutselig gripes av den karakteristiske opplevelsen déjà vu. 
 
I studien av det uhyggelige sirkler Freud inn dobbeltgjengermotivet som særlig betydningsfullt, men teksten belyser også flere vesentlige temaer som kastrasjonsangsten, det fortrengtes tilbakekomst og det ubevisstes gåtefulle natur. 
 
Seminaret vil bestå av foredrag som fokuserer på ulike sider ved ”Det Uhyggelige”, og viser noe av tekstens fortsatte betydning og relevans for forståelsen av enkeltmenneske, kulturen og samfunnet vi lever i. Seminaret vil også ha et klinisk fokus, hvor forståelsen av menneskelig lidelse knyttes opp til Freuds tenkning om dobbeltgjengermotivet og hvordan ”det uhyggelige” i dag kan virke forstyrrende på måter som kan være vanskelig å overskue. Det vil også være foredrag basert på personlige erfaringer sett i lys av Freuds tekst, samt ulike kulturelle og litterære innslag. 
 
De ulike bidragene på seminaret: 
Professor Kriss Ravetto- Biagioli, arbeider ved institutt for Film og Digitale media ved UC Davis University i California. Hun har i en årrekke arbeidet med å forstå hvordan vår tids digitale teknologi, robotiseringen og overvåkningskultur bidrar til endringer av ikke bare samtidskulturen, men også forståelsen av subjektivitet og identitet. I sin siste bok ”Digital Uncanny” fra 2019, viser Ravetto- Biagioli hvordan den radikale digitale endringen vi har sett de siste 10 årene, som også inkluderer overvåkning og samling av informasjon om enkeltmennesket, forstyrrer og fremmedgjør på måter som skaper nye former for frykt og uhygge som er vanskelig å overskue. 
 
Fra København får vi besøk av psykoanalytiker og professor i psykologi Judy Gammelgaard, som vil holde foredraget : En kritisk lesning av ”Det uhyggelige” med et 
sideblikk til komedien”. Foredraget vil kaste et kritisk blikk på Freuds ide om et utvekslingsforhold mellom øyet og fallos og hans tolkning av Hoffmanns tekst som et ødipalt drama. Gammelgaard vil også komme med noen litterære betraktninger om ”det uhyggelige” med et særlig fokus på en sammenligning med komedien. 
 
Psykolog og psykoanalytiker Sølvi Kristiansen vil i sitt foredrag knytte forbindelser mellom Freuds forståelse av det uhyggelige og følelser vi forbinder med estetiske opplevelser – som skjønnhet, det sublime og Stendal-syndromet. 
Freuds antakelser vil bli drøftet i lys av Herman Melvilles roman Moby Dick, og danner utgangspunkt for en utforskning av hvordan det uhyggelige kan skape en åpning mot det fremmede både i og utenfor oss selv. Tittelen på hennes foredrag er; ”Det uhyggelige – en åpning mot det fremmede”? 
 
Gestaltterapeut og erfaringskonsulent Erik Tresse, vil holde et personlig foredrag hvor han reflekterer rundt sin historie som pårørende og etter hvert etterlatt til en tvillingbror som utviklet psykose. Tresse vil bruke Freuds tekst til å kaste lys over barndomserfaringer, ”tvillingskjebne” og egen psykoanalytisk prosess. Tresse skriver for tiden bok omkring forståelsen av psykose, med utgangspunkt i sine personlige erfaringer, men også faglige betraktninger fra sitt arbeid i psykiatrien. Tittelen på hans foredrag er ”Petter, her er jeg!” 
 
Marit Aalen, psykolog, idehistoriker og førsteamanuensis ved Oslo Met, vil tematisere en sentral scene fra Ibsens ”Peer Gynt”, i lys av Freuds ide om det uhyggelige. I 2016 disputere Marit Aalen med en psykoanalytisk lesning av Peer Gynt . 
 
Psykolog Tonya S. Madsen vil holde et innledende foredrag om Freud og ”Det uhyggelige” .
 
Underveis i seminaret vil det være diktlesning av poet Karin Haugane. Haugane har utgitt en rekke diktsamlinger, senest den kritikerroste samlingen ”Nye sonetter fra innsjøen” fra 2017. Haugane har gjendiktet blant annet Arthur Rimbaud og Ingeborg Bachmann til norsk, og i år kommer Robert Frosts dikt i utvalg.
 
 
Detaljert program blir kunngjort om kort tid. Billetter kjøpes på TicketCo
Billetter: Voksen kr. 600,-. Student kr. 300,- 
Vi oppfordrer alle som kjøper billett til også å melde i fra ved å sende en e-post til post@psykoanalyse.no slik at i får registrert hvem som deltar.
Informasjon knyttet til denne påmeldingen vil kun bli benyttet i forhold til det ovennevnte arrangementet. Påmelding pr. e-post vil ikke gjelde som billett. 
 
Arrangør: Norsk psykoanalytisk forening.
  

 

»


 
Bookmark the permalink.

Comments are closed.