Det fremmede i oss. En samtale om drift og begjær. Torsdag 5. mai på MUNCH

Hvilken tanker hadde surrealistene om seksualitetens grenseløshet, og det menneskelige begjær?

» Les mer


Frigjøring av begjæret og seksualiteten var viktig for surrealistenes idé om en ny verdensorden. Påvirket av psykoanalysens teorier om drift og begjær hadde surrealistene som mål å bryte ned folks rasjonelle bevissthet, for deretter å bygge et nytt samfunn. Moral og sosiale konvensjoner skulle brytes ned, til fordel for idealet om et fritt menneske.

I et innledende foredrag vil Siri Gullestad reflektere over surrealismens revolusjonære prosjekt i lys av psykoanalytisk teori. Hvorfor kan begjæret melde seg som noe fremmed i oss, som en trang til villskap og overskridelse? Innledningen følges opp av en samtale mellom Gullestad og Lars Toft-Eriksen.

MUNCH torsdag 17. mars: Når jeg-et slår sprekker – En samtale om Unica Zürn.

Hvordan kan enkeltmennesket konfronteres med, og trues av fremmede deler i seg selv?
Oppstykkede ansikter og bisarre figurer, tekster der lys og mørke kjemper om plassen. Unica Zürn uttrykte seg gjennom ulike medier; hun tegnet, skrev anagram-poesi og prosa – samt hadde fotoprosjekter sammen med sin partner Hans Bellmer. Hennes kunst tematiserer lengsel og kjærlighet, hat og destruktivitet. Hun skildrer forholdet mellom kjønnene og den rystende erfaringen av at selvet kan slå store sprekker.  Zürns personlige kamp fikk en tragisk utgang, hun valgte å avslutte sitt eget liv. Gjennom den sterkt personlige forankringen som finnes i hennes tekster og kunst gis det likevel rom for en mer allmenn samtale.

Psykoanalytiker Sølvi Kristiansen vil i en innledning reflektere over hva Zürns kunstnerskap kan fortelle oss om individets kamp med og mot sine indre motsetninger. Innledningen følges opp av en samtale, hvor man dykker videre inn i Zürns mangfoldige kunstnerskap.


Det ubevisste – En samtale om kunst og psykoanalyse. Psykoanalytiker Torberg Foss i samtale med David Lomas. Arrangementet er på Munch museet 24. februar kl. 19.00Hva er det ubevisstes status i dagens psykoanalyse? Har det fortsatt samfunnskritisk relevans, slik tilfellet var for surrealistene?

Sigmund Freuds tanker om det ubevisste preget det 20. århundre sterkt. Begrepet ble så viktig at det ga en ny forståelse av hva det vil si å være menneske. Det ubevisste sto også i sentrum for surrealistenes søken mot en ny kunst og en ny verdensorden. I det ubevisste fant surrealistene ikke bare nøkkelen til selverkjennelse, men også kimen til en radikal frigjøring.

I denne samtalen vil Torberg Foss innledningsvis reflektere over det ubevisstes betydning i det 21. århundre. Innledningen vil følges opp av en samtale mellom Foss og David Lomas om det ubevisstes historie i det 19. og 20. århundre, og ikke minst betydningen tankegodset har hatt for kunst og litteratur.

Samtalen er arrangert i samarbeid mellom Munch museet og Norsk Psykoanalytisk Forening i forbindelse med utstillingen I villskapens øye.

Billetter: www.munchmuseet.no

»

Bookmark the permalink.

Comments are closed.