UTSOLGT Freuds bar 24. mai: «Alt er feil med meg». Om selvkritikk og skam


Bak en vellykket fasade kan det gjemme seg selvkritikk og en følelse av å være fullstendig verdiløs. Det kan være mange kilder til selvkritikk og skam, både relasjonelt og kulturelt. I foredraget vil Anders Landmark snakke om dette fra et psykoanalytisk perspektiv. 

» Les mer

Arrangør: Norsk psykoanalytisk forening.

Billetter kr. 200,-/ 100,- student.
Billetter selges her:

»

UTSOLGT Freuds bar 22. mars: Masochismens gåte

» Les mer


Masochismen og dens ulike utforminger har utfordret psykoanalysen siden Freuds tid. Hvordan kan vi forstå at mennesket søker smerte og underkastelse? Sentrale poenger i psykoanalysens teorier om masochismens dynamikk vil bli diskutert i lys av Sacher -Masoch’s roman, Venus i Pels.

Fredag 22. mars 2019 kl 19.00.

Kjelleren på Litteraturhuset

Inngang kr 200/100 (student)

Billetter:

https://norskpsykoanalytiskforening.ticketco.events/no/nb/e/freuds_bar_22_mars_masochismens_gaate

Arrangør: Norsk Psykoanalytisk Forening

»


«Jeg vil hjem til menneskene»

Gunvor Hofmos psykose og diktning ved psykoanalytiker Per Vaglum.


Arrangementet 25. januar er utsolgt.

» Les mer

Hvordan oppleves de fire fasene i en kronisk psykose? En viktig kilde er dikt og dagbokopptegnelser av Gunvor Hofmo (1921-1995). Fra hun var 32 år gammel hadde hun en kronisk psykose. I hennes 20 diktsamlinger, dagboksnotater og ungdomsdikt gir hun en stemme til den psykotiske pasients opplevelse.

Per Vaglum er professor emeritus ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, UiO. Han har psykiatrisk, barnepsykiatrisk og psykoanalytisk utdanning, og har erfaring med psykotiske tilstander dels som terapeut, dels som forsker. Han har skrevet om litterære emner i Vinduet, Morgenbladet, Aftenposten, Prosa, Michael og Tidsskrift for Den norske legeforening. Han har gitt ut flere lærebøker i skjønnlitterær form («Psykoterapi og kjærlighet»(2003), «Revisjonen» (2004), «Den første pasienten» (2005) og «Legens utfordringer»(2009). Hans første møte med Gunvor Hofmos dikt, var da han, som student, i et antikvariat kom over hennes første diktsamling: «Jeg vil hjem til menneskene»(fra 1946). Og kjøpte den for 2 kroner(1960).
Moderator: Kristin Mack-Borander

Billetter kr. 200,- / student kr 100,-
Billetter kan kjøpes på TicketCo på forhånd og vi selger også biletter i døren.

»

Freuds bar på Litteraturhuset 26. oktober kl.19.00: «Livbåten drømmer» Finnegans Wake på norsk

 

» Les mer

Finnegans Wake er av mange lest som en drøm, men er også mer enn 60 000 ulike ord, mange av dem nye.  Et  fritt strømmende og bølgende språkunivers. Leif Høghaug vil lese fra sin oversettelse av James Joyces siste store roman og samtale med Herman Brun.

OBS – nytt er at billettene selges på forhånd hos Ticketco.

Usolgte billetter blir solgt i døren på Litteraturhuset fra ca 18.30. I døren tar vi VIPPS og kontant betaling.

Pris kr. 200,- / studenter kr. 100,-.

Arrangør: Norsk psykoanalytisk forening

»

 

Freuds bar på Litteraturhuset 21. september kl.19.00: «Om selvmord»

» Les mer

Mette Lyberg Rasmussen og Kristin Østlie vil snakke om suicidalitet – hvordan vi skal forstå og hvilke implikasjoner vår forståelse kan ha for forebygging. Og når en pasient er kommet i behandling, hva er særlig viktig i en terapiprosess?

Dagens innledere har begge gjennnomført PhD arbeider om dette tema, ett som handlet om de brå og uforståelige selvmordene blandt mennesker som ikke har vært i kontakt med psykisk helsevern, og ett om terapi med pasienter som strever med selvmordstanker eller har gjennomført selvmordsforsøk. Begge disse arbeidene har handlet om å forsøke og forstå, de legger vekt på et fornomenologisk, innenfraperspektiv.  Hvordan vi forstår  kan ha implikasjoner for hvordan vi kan forebygge, og for hva vi legger vekt på i psykoterapi – dette vil innlederne diskutere i kveldens Freud Bar.

Mette Lyberg Rasmussen og Kristin Østlie er begge kandidater ved psykoanalytisk institutt.

Billetter selges i døren fra ca 18.20. Pris kr. 200,-, studenter kr. 100,-. Vi tar VIPPS og kontant betaling.

»

Freuds Bar i Bergen fredag 24. august er fulltegnet

Uavhentede billetter blir solgt i døren kort tid før arrangementet begynner.

» Les mer


Freuds bar på turne
Utvalg for samfunnsrettede aktiviteter tar Freuds bar på turne og først ut blir Bergen, nærmere bestemt 24. august på Litteraturhuset i Bergen kl.19.00:

Forstår vi godt nok barns symptomer og språk når deres psykiske liv er truet? Kan det diagnostiske språket bidra til at vi feiltolker faresignaler og mister av syne hva som kan ligge bak barns vansker?

Psykolog Tonya Madsen vil presentere en terapiprosess med en ung gutt i lys av psykoanalytiker D. Winnicotts tenkning om tidlige tap og traumer. Winnicotts bidrag er å vise hvordan tidlige emosjonelle katastrofer kan bli liggende skjult i barnets indre, men likevel sette spor i den videre emosjonelle og kognitive utvikling. Bidrag fra psykoanalytikerne J. Kristeva og A. Green vil også presenteres som en måte å forstå guttens alvorlige symptomer og spesielle språk.

Datoene for Freuds bar på Litteraturhuset i Oslo til høsten blir 21. september, 26. oktober og 7. desember. Program kommer.

»

Psykoanalytisk sommerkonferanse 13.-15. juni 2018 – det er noen få plasser igjen for etternølere, førstemann til mølla til det er fullt!

Konferansen er ment for studenter ved det psykologiske og medisinske profesjonsstudium som ønsker et innblikk i psykoanalysens kliniske anvendelse i dag. Konferansen er også åpen for psykologer og leger i spesialisering.

» Les mer

Foredragsholdere og gruppeledere er psykoanalytikere og kandidater ved Norsk psykoanalytisk institutt. Etter Foredragene er det satt av tid til spørsmål og diskusjon. I gruppene vil psykoanalytikere legge frem eget arbeid.

Program

Onsdag 13. juni

17.00-18.00 Registering

18.00-18.15 Velkommen v/ Kristin Mack-Borander og Linda Johanne Rolfsen

18.15-19.30 Herman Brun og Erik Stänicke: «Hvordan lese Freud i 2018

Torsdag 14. juni

09.00-10.15 Eystein Victor Våpenstad: «Et nytt møte – og all den smerte dét innebærer.” Om følelser og behov hos store og små i spebarnstiden. Hovedtittelen er fra åpningsstrofen i diktet «Et nytt møte» av Jan Erik Vold og henspiller (her) på det krevende i møtet mellom det nyfødte barnet og verden (foreldrene).

10.15-10.45 Kaffe & Frukt

10.45-11.45 Klinisk diskusjon i grupper

11.45-13.00 Lunsj

13.00-14.15 Hanne Sofie Dahl: ”Et psykoanalytisk perspektiv på løgn, juks og bedrag.”

14.15-14.45 Kaffe & frukt

14.45-16.00 Shahram Shaygani: ”Ruslidelse fra et psykoanalytisk perspektiv”.

 

Fredag 15. juni

09.00-10.15 Anki Christine Østrem: «Liten tue velter stort lass»

10.15.10.45 Kaffe & Frukt

10.45-11.45 Klinisk diskusjon i grupper

11.45-13.00 Lunsj

13.00- 14.15 Anders Zachrisson: «Om skillet mellom indre og ytre i psykoterapeutisk arbeid: Å være en person eller et ytre objekt for pasienten».

14.15-14.45 Kaffe & frukt

14.45-16.00 Sølvi Kristiansen: «Drømmen- fortsatt kongeveien til vår viten om det ubevisste?»

16.00-16.30 Avsluttende kommentarer

19.00 Freuds Bar på Litteraturhuset (Wergelandsveien 29, 0167 OSLO)
Erik Stänicke og Line Indrevoll Stänicke: «Destruktivitet i hverdagen»

 

Foredragsholdere

Herman Brun er spesialist i klinisk psykologi og psykoanalytiker. Han arbeider som avtalespesialist i Oslo.

Erik Stänicke er psykologspesialist, PhD i klinisk psykologi og førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UIO, psykoanalytiker og president i Norsk psykoanalytisk forening.

Eystein Victor Våpenstad er spesialist i klinisk psykologi (med barn, ungdom og voksne), dr. Philos, psykoanalytiker og barne- og ungdomspsykoanalytiker. Han arbeider i privat praksis og som forsker.

Hanne Sofie Dahl er psykologspesialist, har PhD innen psykoterapiforskning, er gruppeanalytiker og kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt. Hun er Instituttbestyrer og lærer ved IGA, postdoc ved Sykehuset i Vestfold, praktikumveileder ved Psykologisk Institutt og har en privatpraksis.

Shahram Shaygani er lege og spesialist i psykiatri og psykoanalytiker. Han arbeider som overlege på Trasoppklinikken og Ressursklinikken, og arbeider i privat praksis. Han er aktiv foredragsholder og samfunnsdebattant.

Anki Christine Østrem er lege og spesialist i psykiatri og psykoanalytiker. Hun arbeider som avtalespesialist i Oslo.

Anders Zachrisson er førsteamanuensis emeritus ved Psykologisk institutt, UIO, psykoanalytiker, barne- og ungdomspsykoanalytiker, veileder og læreanalytiker.

Sølvi Kristiansen er spesialist i klinisk psykologi, psykoanalytiker , veileder og læreanalytiker og arbeider som avtalespesialist i Oslo.

Line Indrevoll Stänicke er spesialist i klinisk psykologi, med barn og voksne), PhD stipendiat ved UIO / Lovisenberg sykehus, universitetslektor ved Psykologisk institutt, UIO og kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt.

Gruppeledere

Henrik Kamphus er psykologspesialist, kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt og arbeider i privat praksis.

Ingeborg Aarseth er psykologspesialist, kandidat ved Norsk Psykoanalytisk institutt og arbeider i privat praksis.

Cecile Hillestad Hoff er spesialist i klinisk psykologi, kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt og arbeider på Ullevål sykehus.

Kristin Mack-Borander er lege, spesialist i psykiatri og kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt. Hun arbeider på Ressursklinikken og i privat praksis.

Linda Johanne Rolfsen er spesialist i klinisk psykolog og psykoanalytiker. Hun arbeider som avtalespesialist i Lillestrøm.

Påmeldingsfrist: 1. mai 2018. Begrenset antall deltakere.

Pris: For studenter: kr 1800,- For leger / psykologer kr 3500,-.

Prisen inkluderer måltider og beverting oppført i programmet, samt inngang på Freuds Bar.

Bindende påmelding til: post@psykoanalyse.no. Faktura blir sende pr. e-post.

Konferansen er godkjent som 13 timers fritt spesialkurs og 13 timers vedlikehold av Norsk Psykologforening.

Konferansen holdes i Norsk Psykoanalytisk Forenings lokaler: Fritjof Nansens vei 17, 0369 Oslo

»