Obligatorisk program i spesialiteten voksenpsykologi – ledige plasser på 2. samling med tema: Behandling; affektive lidelser og angstlidelser 4. og 5. april.

» Les mer

Er du psykolog i spesialiseringen voksenpsykologi og mangler samling 2? Vi har et begrenset antall plasser ledig på samling i torsdag 4. og fredag 5. april 2019.

Lærere og veileder vil være, Helene A. Nissen-Lie, Kristin Østli, Erik Stanicke og Kari Tenmann. Program og litteratur blir sendt ut i god tid før samlingen. Seminarene legger opp til aktiv deltagelse, foruten forelesninger vil det være to veiledningsgrupper med veiledning på klinisk materiale.

Samlingen finner sted på Norsk psykoanalytisk institutt på Majorstua i Oslo. Pris for samlingen kr. 7 000,-.

Påmelding snarest til post@psykoanalyse.no.

Vi har også ledige plasser til kursrekken, samling 2 – 6.

Spørsmål om samlingen eller kursrekken: Liv J. Midbøe på tlf. 95 92 55 89

»

“Jeg vil hjem til menneskene”

Gunvor Hofmos psykose og diktning ved psykoanalytiker Per Vaglum.


Arrangementet 25. januar er utsolgt.

» Les mer

Hvordan oppleves de fire fasene i en kronisk psykose? En viktig kilde er dikt og dagbokopptegnelser av Gunvor Hofmo (1921-1995). Fra hun var 32 år gammel hadde hun en kronisk psykose. I hennes 20 diktsamlinger, dagboksnotater og ungdomsdikt gir hun en stemme til den psykotiske pasients opplevelse.

Per Vaglum er professor emeritus ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, UiO. Han har psykiatrisk, barnepsykiatrisk og psykoanalytisk utdanning, og har erfaring med psykotiske tilstander dels som terapeut, dels som forsker. Han har skrevet om litterære emner i Vinduet, Morgenbladet, Aftenposten, Prosa, Michael og Tidsskrift for Den norske legeforening. Han har gitt ut flere lærebøker i skjønnlitterær form («Psykoterapi og kjærlighet»(2003), «Revisjonen» (2004), «Den første pasienten» (2005) og «Legens utfordringer»(2009). Hans første møte med Gunvor Hofmos dikt, var da han, som student, i et antikvariat kom over hennes første diktsamling: «Jeg vil hjem til menneskene»(fra 1946). Og kjøpte den for 2 kroner(1960).
Moderator: Kristin Mack-Borander

Billetter kr. 200,- / student kr 100,-
Billetter kan kjøpes på TicketCo på forhånd og vi selger også biletter i døren.

»

Opptak til den psykoanalytiske utdanningen – søknadsfrist 10. november 2018

Utdannelsen kan søkes av psykologer og leger med autorisasjon i Norge.

» Les mer

Det forutsettes påbegynt spesialisering i psykologi, psykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri.

Utdanningen er godkjent som obligatorisk program for spesialiteten psykoterapi for psykologer etter ny ordning. Opptak forutsetter fullført fellesprogram i Psykologforeningen før oppstart på seminaret ved instituttet. Relevant klinisk praksis forutsettes.

Utdannelsen består av parallelle og samtidige læringserfaringer gjennom deltagelse i teoretiske samt kliniske seminarer over 4 år, personlig analyse, veiledning og skriftlig arbeid.

Interesserte kan henvende seg til Instituttets sekretariat for ytterligere informasjon. Se også instituttets hjemmeside, www.psykoanalyse.no, hvor det også opplyses om økonomisk støtte.

Søknad med yrkeserfaring (CV), levnetsbeskrivelse og kopi av autorisasjon sendes:
Norsk Psykoanalytisk Institutt, Fr. Nansens vei, 17, 0369 OSLO

»

 

Det er fortsatt plasser og vi forlenger påmeldingsfristen: Obligatorisk program i spesialiteten i voksenpsykologi med oppstart våren 2019

» Les mer

Institutt for Psykoterapi og Norsk psykoanalytisk institutt tilbyr kurssekvens over 1 1/2-2 år til Obligatorisk program i spesialiteten voksenpsykologi for psykologer. Programmet ekvivalerer med NPFs program.

Programmet er bygget opp etter målbeskrivelsen for det obligatoriske programmet i spesialiteten i voksenpsykologi, revidert i 2018. Det vil være 6 kullsamlinger á to dager over halvannet – to år.

Innhold i kursene vil omhandle: utredning og diagnostisering, behandling; affektive lidelser og angstlidelser, akutte tilstander og traumer, personlighetsforstyrrelser og komplekse tilstander, alvorlige psykiske lidelser og spesialistrollen.

Opptak forutsetter gjennomført fellesprogram, at man er i relevant praksis og har samtidighet i praksis, veiledning og kurs. Det stilles krav til et valgfritt program til denne spesialiteten. For øvrig viser vi til Psykologforeningens hjemmeside vedr. spesialistordningen.

Oppstart januar 2019. Bindende påmelding til hele programmet.
Kursavgift: kr. 42 000,- for hele kurssekvensen / kr. 7 000,- pr. samling. Deltakerantall: max 24, etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Kurssted: Oslo

Evt. spørsmål kan rettes til e-post: post@psykoanalyse.no eller telefon 22 60 58 20.

Søknadsskjema ligger her:

»

Bergmans “Høstsonaten” på Cinemateket 11. oktober kl.18.00

» Les mer

Helene Paus Aasen er psykolog og psykoanalytiker. Hun har arbeidet med avhengighetslidelser akutt og poliklinsk i ti år. De siste fem årene har hun hatt selvstendig praksis på Majorstuen i Oslo, der hun arbeider med voksne i psykoterapi og psykoanalyse. Etter filmen vil hun holde foredraget «Når mor ikke vil. Hvordan forstå kvinnen som forlater sine barn?».

Eva, gift med presten Viktor og bosatt i en norsk bygd, skriver til sin mor – den kjente konsertpianistinne Charlotte Andergast – og ber henne besøke dem. Foranledningen er at Charlotte nettopp har mistet sin venn og akkompagnør Leonard. Selv er ikke Eva kommet over sorgen etter at henne fire år gamle sønn druknet. Filmen viser forholdet mellom mor og datter i et hjem der moren er pianistinne og har vært mye ute og reist mens datteren var ung og hvordan dette har innvirket på datteren når hun nå er blitt voksen.

Billetter på www.cinemateket.no

»

Freuds bar på Litteraturhuset 26. oktober kl.19.00: “Livbåten drømmer” Finnegans Wake på norsk

 

» Les mer

Finnegans Wake er av mange lest som en drøm, men er også mer enn 60 000 ulike ord, mange av dem nye.  Et  fritt strømmende og bølgende språkunivers. Leif Høghaug vil lese fra sin oversettelse av James Joyces siste store roman og samtale med Herman Brun.

OBS – nytt er at billettene selges på forhånd hos Ticketco.

Usolgte billetter blir solgt i døren på Litteraturhuset fra ca 18.30. I døren tar vi VIPPS og kontant betaling.

Pris kr. 200,- / studenter kr. 100,-.

Arrangør: Norsk psykoanalytisk forening

»

 

Freuds bar på Litteraturhuset 21. september kl.19.00: “Om selvmord”

» Les mer

Mette Lyberg Rasmussen og Kristin Østlie vil snakke om suicidalitet – hvordan vi skal forstå og hvilke implikasjoner vår forståelse kan ha for forebygging. Og når en pasient er kommet i behandling, hva er særlig viktig i en terapiprosess?

Dagens innledere har begge gjennnomført PhD arbeider om dette tema, ett som handlet om de brå og uforståelige selvmordene blandt mennesker som ikke har vært i kontakt med psykisk helsevern, og ett om terapi med pasienter som strever med selvmordstanker eller har gjennomført selvmordsforsøk. Begge disse arbeidene har handlet om å forsøke og forstå, de legger vekt på et fornomenologisk, innenfraperspektiv.  Hvordan vi forstår  kan ha implikasjoner for hvordan vi kan forebygge, og for hva vi legger vekt på i psykoterapi – dette vil innlederne diskutere i kveldens Freud Bar.

Mette Lyberg Rasmussen og Kristin Østlie er begge kandidater ved psykoanalytisk institutt.

Billetter selges i døren fra ca 18.20. Pris kr. 200,-, studenter kr. 100,-. Vi tar VIPPS og kontant betaling.

»

Freuds Bar i Bergen fredag 24. august er fulltegnet

Uavhentede billetter blir solgt i døren kort tid før arrangementet begynner.

» Les mer


Freuds bar på turne
Utvalg for samfunnsrettede aktiviteter tar Freuds bar på turne og først ut blir Bergen, nærmere bestemt 24. august på Litteraturhuset i Bergen kl.19.00:

Forstår vi godt nok barns symptomer og språk når deres psykiske liv er truet? Kan det diagnostiske språket bidra til at vi feiltolker faresignaler og mister av syne hva som kan ligge bak barns vansker?

Psykolog Tonya Madsen vil presentere en terapiprosess med en ung gutt i lys av psykoanalytiker D. Winnicotts tenkning om tidlige tap og traumer. Winnicotts bidrag er å vise hvordan tidlige emosjonelle katastrofer kan bli liggende skjult i barnets indre, men likevel sette spor i den videre emosjonelle og kognitive utvikling. Bidrag fra psykoanalytikerne J. Kristeva og A. Green vil også presenteres som en måte å forstå guttens alvorlige symptomer og spesielle språk.

Datoene for Freuds bar på Litteraturhuset i Oslo til høsten blir 21. september, 26. oktober og 7. desember. Program kommer.

»