Freuds bar på «Ingensteds» mandag 29. november: «Lek og kreativitet i psykoterapi med barn og unge»

» Les mer


Lek og kreativitet – hva er det? Lek kan være en aktivitet, men også en tilstand. Kreativitet kan være uttrykt i et skapende arbeid, men også være en innstilling til seg selv og andre. Det å leke og uttrykke seg kreativt kan åpne for kontakt, for å dele og å bearbeide vanskelige opplevelser. I høst ga Line I. Stänicke, Unni T. Johns og Anders F. Landmark ut en bok på Gyldendal forlag som formidler kunnskap om betydningen av lek og kreativitet for psykisk helse og utvikling. Ulike forfattere formidler i boken terapeutiske måter og metoder som ikke primært setter søkelys på språket som kommunikasjon. Vi vil snakke om hvordan lek, bevegelse, musikk, tegning og digitale virkemidler kan tilby arenaer å uttrykke seg og for å dele det vonde og overveldende, hvordan vi kan legge til rette for et slikt fokus i klinisk arbeide, og om betydningen av at behandler tør å leke.
Med Line Indrevoll Stänicke, Unni T. Johns og Anders F. Landmark i samtale med Tonya Madsen.

Mandag 29. november, kl. 19.00, på «Ingensteds», Brenneriveien 9, 0182 Oslo.
«Ingensteds» ligger ved siden av «Blå», 15 min fra Oslo sentrum. Trikk – nærmeste holdeplass er «Schous plass», nærmeste t-bane «Stortinget», buss 34 og 54 til «Møllerveien».

Billetter i salg på TicketCo fra 28. oktober kl.10.00. Voksen kr. 200,-, student kr. 100,-.

»

Freuds bar på Litteraturhuset 18. november med Siri Gullestad: «Å begjære den du elsker»


 

» Les mer


Trang til spenning, til å utforske det nye og ukjente, utgjør én kraft i oss. En annen kraft er behovet for det trygge og velkjente. Hvordan kan vi forstå det motsetningsfylte i våre kjærlighets- og seksualliv? Er det mulig å bevare seksuell spenning i et langvarig forhold som samtidig gir tilhørighet og forankring?  På Freuds bar diskuterer psykoanalytiker og professor emeritus Siri Gullestad grunnene til at driftslivet og kjærlighetslivet vårt kolliderer. Gullestad er i høst aktuell med boken Å begjære den du elsker. Om lengselen etter spenning og behovet for trygghet.

Billetter legges ut for salg på TicketCo torsdag 21. oktober kl.10.00. Pris kr 200,-, student kr 100,-.

»

Film og psykoanalyse 11. november: «Beau Travail»


 

» Les mer

Beau travail, som ble Claire Denis’ store gjennombruddsfilm, har blitt hyllet som en av de mest originale og vakre filmene som ble laget på 90-tallet, og har blitt stående som et lite mysterium av en film. Dette fordi den på en og samme tid er en åpen og en konkret film, som dermed inspirerer til å ses gjentatte ganger.

Og ikke minst er det spesielt at en slik ordknapp, abstrakt film om begjær og beherskelse blant en gruppe franske fremmedlegionærer i Djibouti har skapt slike henrykte reaksjoner. I motsetning til Denis’ tidligere, mer realistiske og selvbiografiske filmer, trekker Beau travail veksler på litterære, musikalske og filmatiske kilder. Til grunn for filmen ligger blant annet den homoerotiske novellen «Billy Budd» av Herman Melville, Benjamin Brittens opera basert på samme novelle og Jean-Luc Godards film Le petit soldat. (Kritikere har også påpekt likheter med både Jean Genet og Taxi Driver.) Beau travail har likevel mye til felles med Denis’ tidligere filmer, i sted (Afrika), tema (mannlig vennskap, seksualitet, ensomhet, forbudt begjær, kolonialisme, spenningen mellom Frankrike og Afrika, svart og hvit, menn og kvinner), musikkbruk (her med Britten og techno av Corona), den subjektive fortellerstilen og så videre.

Beau travail tar utgangspunkt i trekanthistorien fra «Billy Budd» om seksuell sjalusi, men forkaster i stor grad allegorien om godt og ondt. Denis er ikke så interessert i historien som i poetisk skjønnhet (formene, fargene og teksturen i landskapet, sjøen og menneskekroppene i naturlig lys), i ritualene og gestene til menn i isolasjon, og i undertrykkelsens psykologi. Beau travail er en nydelig og underlig film som bruser i takt med storheten i Brittens opera og den fascinerende, visuelt slagkraftige – nesten svimmelt vakre – koreografien av menneskekropper i bevegelse. 

FOREDRAG ETTER FILMEN

Etter visningen vil Jeppe Riegels holde foredraget «Beau Travail – den vakreste historien i verden». Riegels er psykolog og kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt.

Filmen starter kl.18.00 og billetter kjøper du på www.cinemateket.no

»

Freuds bar 2. september

Hanne Strømme: Metoo og ubevisste prosesser – psykoanalytiske perspektiver.
Arrangementet er utsolgt.

 

» Les merEndelig kan Norsk psykoanalytisk forening igjen åpne dørene til Freuds bar. Vi håper på en høst med spennende foredrag og livlige diskusjoner.

Først ut er et etterlengtet foredrag fra Hanne Strømme med tittel: Metoo og ubevisste prosesser – psykoanalytiske perspektiver.

Dette foredraget har vært holdt våren 2020 da debatten rundt Metoo raste på sitt mest intense, men måtte flere ganger avlyses og flyttes pga nedstengning. Vi mener denne tematikken er vel så viktig å løfte frem i dag, selv om den ikke lenger fronter nyhetsbildet på samme måte. Metoo har vært drøftet fra en rekke vinkler, men så langt i Norge ikke via psykoanalytiske teorier.

I oktober 2017 trykket New York Times artikler om hvordan filmprodusent Harvey Weinstein i årtier utnyttet sin maktstilling til å presse stadig nye generasjoner unge kvinnelige skuespillere og medarbeidere til sex. Skuespiller Alyssa Milano oppfordret kvinner med samme erfaringer om å bruke emneknaggen «#metoo» som statusoppdatering på Twitter. Kvinner over hele verden tok del, og Metoo-bevegelsen har siden preget nyhetsbildet. Freuds Bar inviterer til foredrag der Hanne Strømme vil ta utgangspunkt i publiserte eksempler og drøfte Metoo-hendelser i lys av sentrale psykoanalytiske begreper som overføring, forsvarsmekanismer og objektrelasjoner. Det forutsetter et blikk både på samhandlingen mellom de involverte og på den indre dynamikken som denne typen samhandling kan aktivere i den enkelte. Strømme er psykoanalytiker og førsteamanuensis i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Freuds bar arrangeres denne gangen på  «Ingensteds», Brenneriveien 9, 0182 Oslo. Ingensteds ligger ved siden av ”Blå”, ca 15 min gange fra Oslo sentrum. Trikk – nærmeste holdeplass er «Schous plass», nærmeste t-bane «Stortinget», buss 34 og 54 til «Møllerveien». 

Pga covid-situasjonen er det ikke mulig å legge ut flere billetter til dette arrangementet. Billetter fra november 2020 er gyldige. Du kan søke opp billettene dine fra 27. november 2020 på TicketCo.


»

Psykodynamisk terapi for barn

Anders Flækøy Landmark er spesialist i klinisk psykologi og psykoanalytiker. Han har arbeidet med barn og unge i 20 år, 15 av dem i offentlig psykisk helsevern for barn og unge (BUP). I disse årene har hans faglige forankring vært i det psykodynamiske kunnskapsuniverset. Denne boken springer ut av et ønske om å vise hvordan denne tradisjonen har noe sentralt å tilby barn og familier i dag. Den psykodynamiske tradisjonen favner en lang rekke ulike skoleretninger, og man kan finne mange forskjellige forståelsesmodeller og et rikt klinisk språk her.

» Les mer

 

Et mål med boken er å beskrive hvordan den psykodynamiske behandlingsmodellen tar høyde for det komplekse samspillet mellom ulike faktorer i og rundt barnet som har det vanskelig, samtidig som den tar vare på det enestående ved det enkelte barn og dets livsverden. Det å finne en farbar vei til endring og skape en endringsprosess innebærer ofte en form for pragmatisme. Det holder ikke bare å finne den riktige diagnosen og metoden og så utføre behandlingen i tråd med en manual. Behandleren må blant annet bestrebe seg på å finne en tilnærming som gir mening i den konteksten barnet befinner seg i, det vil si finne en behandlingsform som gir mening for barnet og omsorgsgiverne. Gjennom bokens fjorten kapitler presenteres ulike elementer i den psykodynamiske behandlingsmodellen, som behandleren kan kombinere ut fra det enkelte barnets behov. 

https://www.gyldendal.no/faglitteratur/psykisk-helse/klinisk/psykodynamisk-terapi-for-barn/p-831605-no/
https://www.gyldendal.no/artikler/barn-med-psykiske-vansker/?tags=9546

Anders Flækøy Landmark er spesialist i klinisk psykologi for barn og unge og psykoanalytiker. Han har arbeidet klinisk med barn, ungdom og familier i 20 år, og arbeidet 15 år i Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Landmark arbeider i dag på Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser, Oslo universitetssykehus og er førstelektor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han er lærer og veileder ved Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP).

Landmark har skrevet fagboken «Det uforståelige barnet – om å skape en sammenheng mellom den indre og ytre verden» sammen med Line I. Stänicke i 2016. Anders Flækøy Landmark har sammen med Line Indrevoll Stänicke og Unni Tannum Johns gitt ut boken «Lek og kreativitet i psykoterapi med barn og ungdom» i 2021.

»

Brevene fra Blomman


Suzanne Kaplan i den svenske psykoanalytiske foreningen har laget en dokumentarfilm med utgangspunkt i en brevveksling mellom sin mor og mormor, som befant seg på hver som side av grensen. Den vises nå i SVT og på NRK. Her er lenke til NRK-arkivet:  https://tv.nrk.no/program/KOID21005920

Synopsis:

Bernhardina Steinmann, kalt ”Blomman” var en svensk jøde som under andre verdenskrig var bosatt i Norge. I forbindelse med den tyske okkupasjonen ble hun tvunget til å gå under jorden och fra gjemmestedet sitt skrev hun brev til sin tenåringsdatter Ingrid i Stockholm. Brevene forteller historien om en mor og datter på hver sin side av den norsk-svenske grensen og gir et innblikk i de jødiske och ger en inblick i de judiska medborgarnas situation i Norge under okkupasjonen.