Det uhyggelige i individ, kultur og samfunn– 100 års markering av Sigmund Freuds essay «Det Uhyggelige» fra 1919


 

» Les mer


Litteraturhuset i Oslo, lørdag 30.11.19 kl 12.00 – 18.00
Billetter kjøpes på TicketCo –
https://norskpsykoanalytiskforening.ticketco.events/no/nb/e/det_uhyggelige_i_individ_kultur_og_samfunn
og vi ber om at dere samtidig sender påmelding til post@psykoanalyse.no slik at vi kan sende ut videre informasjon.

Muligheter for å bestille Lunch
 
Ettersom seminaret begynner presis kl 12, ber vi om at dere møter i god tid, minst 20 minutter før.
Litteraturhuset har fortalt oss at det er vanskelig å finne steder hvor det er ledige plasser for å spise lunsj, så derfor har vi bestemt oss for å tilby en enkel lunsj i seminarets hovedpause. 
 
Vi kan tilby Wraps til 100 kr,-  med et valg blant:
– Langtidsbakt svinenakke med hoisin, salat, marienerte grønnsaker
– Reker med godt tilbehør
– Vegetar 
 
Lunch må forhåndsbestilles og betales ved å vipse kr 100,- til Liv Aalen, telnr 99400594.
 
Send mail til Liv Aalen – liv.aalen@gmail.com  med beskjed om lunchvalg etter at innbetaling er gjort.

I anledning av at det er 100 år siden Sigmund Freud utga essayet ”Das Unheimliche/Det Uhyggelige” inviterer Norsk psykoanalytisk forening til et åpent, tverrfaglig seminar for å belyse tekstens aktualitet i vår tid. 
 
Freud skrev ”Det Uhyggelige” i etterkant av første verdenskrig, og selv om teksten er en litterær studie er det vanskelig å ikke lese den i sammenheng med uhyggen som fulgte av krigens enorme ødeleggelser. 
Gjennom en lesning av E.T.A Hoffmanns ”Djevelens eliksirer” (1815) og «Sandmannen» (1816) gir Freud en fengslende analyse av den formen for uhygge som kan vekkes til live i møte med uklare grenser; der skillet mellom hva som er levende/dødt – kjent/ukjent – hyggelig/uhyggelig – er tvetydig, og kan frembringe en ubestemmelig, angstfylt stemning. Freud beskriver det uhyggelige som en følelse av at noe fortrolig og velkjent vender seg om til noe fremmed og skremmende. I slike tilstander kan grensen mellom det bevisste og det ubevisste bli utydelig. For et kort øyeblikk destabiliseres følelsen av identitet og sammenheng, og vi etterlates med en fornemmelse av fremmedhet – som når vi helt plutselig gripes av den karakteristiske opplevelsen déjà vu. 
 
I studien av det uhyggelige sirkler Freud inn dobbeltgjengermotivet som særlig betydningsfullt, men teksten belyser også flere vesentlige temaer som kastrasjonsangsten, det fortrengtes tilbakekomst og det ubevisstes gåtefulle natur. 
 
Seminaret vil bestå av foredrag som fokuserer på ulike sider ved ”Det Uhyggelige”, og viser noe av tekstens fortsatte betydning og relevans for forståelsen av enkeltmenneske, kulturen og samfunnet vi lever i. Seminaret vil også ha et klinisk fokus, hvor forståelsen av menneskelig lidelse knyttes opp til Freuds tenkning om dobbeltgjengermotivet og hvordan ”det uhyggelige” i dag kan virke forstyrrende på måter som kan være vanskelig å overskue. Det vil også være foredrag basert på personlige erfaringer sett i lys av Freuds tekst, samt ulike kulturelle og litterære innslag. 
 
De ulike bidragene på seminaret: 
Professor Kriss Ravetto- Biagioli, arbeider ved institutt for Film og Digitale media ved UC Davis University i California. Hun har i en årrekke arbeidet med å forstå hvordan vår tids digitale teknologi, robotiseringen og overvåkningskultur bidrar til endringer av ikke bare samtidskulturen, men også forståelsen av subjektivitet og identitet. I sin siste bok ”Digital Uncanny” fra 2019, viser Ravetto- Biagioli hvordan den radikale digitale endringen vi har sett de siste 10 årene, som også inkluderer overvåkning og samling av informasjon om enkeltmennesket, forstyrrer og fremmedgjør på måter som skaper nye former for frykt og uhygge som er vanskelig å overskue. 
 
Fra København får vi besøk av psykoanalytiker og professor i psykologi Judy Gammelgaard, som vil holde foredraget : En kritisk lesning av ”Det uhyggelige” med et 
sideblikk til komedien”. Foredraget vil kaste et kritisk blikk på Freuds ide om et utvekslingsforhold mellom øyet og fallos og hans tolkning av Hoffmanns tekst som et ødipalt drama. Gammelgaard vil også komme med noen litterære betraktninger om ”det uhyggelige” med et særlig fokus på en sammenligning med komedien. 
 
Psykolog og psykoanalytiker Sølvi Kristiansen vil i sitt foredrag knytte forbindelser mellom Freuds forståelse av det uhyggelige og følelser vi forbinder med estetiske opplevelser – som skjønnhet, det sublime og Stendal-syndromet. 
Freuds antakelser vil bli drøftet i lys av Herman Melvilles roman Moby Dick, og danner utgangspunkt for en utforskning av hvordan det uhyggelige kan skape en åpning mot det fremmede både i og utenfor oss selv. Tittelen på hennes foredrag er; ”Det uhyggelige – en åpning mot det fremmede”? 
 
Gestaltterapeut og erfaringskonsulent Erik Tresse, vil holde et personlig foredrag hvor han reflekterer rundt sin historie som pårørende og etter hvert etterlatt til en tvillingbror som utviklet psykose. Tresse vil bruke Freuds tekst til å kaste lys over barndomserfaringer, ”tvillingskjebne” og egen psykoanalytisk prosess. Tresse skriver for tiden bok omkring forståelsen av psykose, med utgangspunkt i sine personlige erfaringer, men også faglige betraktninger fra sitt arbeid i psykiatrien. Tittelen på hans foredrag er ”Petter, her er jeg!” 
 
Marit Aalen, psykolog, idehistoriker og førsteamanuensis ved Oslo Met, vil tematisere en sentral scene fra Ibsens ”Peer Gynt”, i lys av Freuds ide om det uhyggelige. I 2016 disputere Marit Aalen med en psykoanalytisk lesning av Peer Gynt . 
 
Psykolog Tonya S. Madsen vil holde et innledende foredrag om Freud og ”Det uhyggelige” .
 
Underveis i seminaret vil det være diktlesning av poet Karin Haugane. Haugane har utgitt en rekke diktsamlinger, senest den kritikerroste samlingen ”Nye sonetter fra innsjøen” fra 2017. Haugane har gjendiktet blant annet Arthur Rimbaud og Ingeborg Bachmann til norsk, og i år kommer Robert Frosts dikt i utvalg.
 
 
Detaljert program blir kunngjort om kort tid. Billetter kjøpes på TicketCo
Billetter: Voksen kr. 600,-. Student kr. 300,- 
Vi oppfordrer alle som kjøper billett til også å melde i fra ved å sende en e-post til post@psykoanalyse.no slik at i får registrert hvem som deltar.
Informasjon knyttet til denne påmeldingen vil kun bli benyttet i forhold til det ovennevnte arrangementet. Påmelding pr. e-post vil ikke gjelde som billett. 
 
Arrangør: Norsk psykoanalytisk forening.
  

 

»


 

Nordisk filmhelg på Cinemateket 25.-27. oktober

» Les mer


Helgen 25.-27. oktober er det Nordisk filmhelg på Cinemateket der alle de nominerte filmene til Nordisk råds filmpris vises. Det blir samtaler med skuespillere, filmskaperer m.m. Etter visningen av den danske filmen “Dronningen” søndag 27. oktober vil Cecilie Hillestad Hoff holde foredrag.
Om “Dronningen”: Nyansert og nådeløs film om skjebnesvangre familierelasjoner og maktmisbruk, som har tatt publikum og kritikere hjemme i Danmark med storm. Cecilie Hillestad Hoff er psykolog og kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt.
For fullt program og billetter, se www.cinemateket.no.

»

“Black Swan” på Cinemateket 31. oktober

 

» Les mer


Film og psykoanalyse

Torsdag 31 oktober kl 18 viser vi «Black Swan» på Cinemateket i Oslo. Etter filmen vil Steffen Krüger fra Institutt for medier og kommunikasjon holde et foredrag hvor han også vil knytte forbindelser til Freuds essay «Det Uhyggelige» som ble utgitt for 100 år siden. Det vil som vanlig bli åpnet for spørsmål og samtale med publikum etter foredraget. Vel møtt!

Billetter kjøpes på www.cinemateket.no

»

Vi har noen få ledige plasser som det er åpent å søke på – Program for spesialiteten voksenpsykologi starter januar 2020

» Les mer


Institutt for Psykoterapi og Norsk psykoanalytisk institutt tilbyr kurssekvens over 1 1/2-2 år til Obligatorisk program i spesialiteten voksenpsykologi for psykologer. Programmet ekvivalerer med NPFs program.

Programmet er bygget opp etter målbeskrivelsen for det obligatoriske programmet i spesialiteten i voksenpsykologi, revidert i 2018. Det vil være 6 kullsamlinger á to dager over halvannet – to år.

Innhold i kursene vil omhandle: utredning og diagnostisering, behandling; affektive lidelser og angstlidelser, akutte tilstander og traumer, personlighetsforstyrrelser og komplekse tilstander, alvorlige psykiske lidelser og spesialistrollen.
Opptak forutsetter gjennomført fellesprogram, at man er i relevant praksis og har samtidighet i praksis, veiledning og kurs. For øvrig viser vi til Psykologforeningens hjemmeside vedr. spesialistordningen.

Søknadsfrist 1.11.2019.
Maks 24 deltagere.
Bindende påmelding, førstemann til mølla-prinsippet.

Foreløpig oversikt over samlingene:
9.-10. januar 2020 – 1. samling: Utredning og diagnose
26.-27. mars 2020 – 2. samling: Behandling, affektive lidelser og angstlidelser
10.-11. september 2020 – 3. samling: Akutte tilstander og traumer
5.-6. november 2020 4. samling: Personlighetsforstyrrelser og komplekse tilstander
11.-12. mars 2021 – 5. samling: Alvorlige psykiske lidelser
26.-27. august 2021 6. samling: Spesialistrollen

For mer informasjon og søknadsskjema se:
https://instpsyk.no/utdanning/program-i-klinisk-psykolog/

»

UTSOLGT: Freuds bar 18. oktober: Seksualitet i dagens psykoanalyse

Freuds bar 18.10 er flyttet til Wergelandssalen.

» Les mer

Med utgangspunkt i Freuds seksualteori diskuterer Siri Gullestad forholdet mellom drift og objektsøken som motivasjonelle drivkrefter.  Gjennom presentasjon av nyere psykoanalytiske bidrag (Laplanche, Lacan, Stein) understrekes betydningen av den “andre” og av erotikkens “annethet”. I moderne psykoanalyse har relasjon langt på vei fortrengt drift. Foredraget argumenterer for at svekkelsen av driftsperspektivet medfører tap av kompleksitet på teoretisk så vel som klinisk nivå. 

Siri Gullestad er psykoanalytiker og professor i psykologi ved Universitetet i Oslo.

Sted: Kjelleren, Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien.
Pris kr. 200,- / 100,- student.

Billetter til Freuds bar kan kjøpes på TicketCo. https://norskpsykoanalytiskforening.ticketco.events/no/nb/e/freuds_bar_18_oktober

Arrangør: Norsk psykoanalytisk forening

»

Ledig plass på obligatorisk program for spesialiteten voksenpsykologi, 4. samling: Utredning av sammensatte problemer og implikasjoner for behandlingstilnærming.

» Les mer


I pågående kursrekke har vi ett begrenset antall ledige plasser for psykologer i spesialisering som mangler 4. samling; utredning av sammensatte problemer og implikasjoner for behandlingstilnærming. Samlingen finner sted på Institutt for Psykoterapi i Nydalen 10.- og 11. oktober. Kurslærer er Roar Olsen.

Det obligatoriske programmet som Norsk psykoanalytisk institutt og Institutt for Psykoterapi tilbyr er godkjent av Norsk Psykologforeningen. Det er Norsk Psykologforening som gir den endelige godkjennelsen for om seminaret, veiledning og praksis oppfyller krav om samtidighet, om praksis og veiledning er godkjent m.m. Har du spørsmål knyttet til samtidighet, eller annet, viser vi til hjemmesidene til Psykologforeningen eller ber deg ta direkte kontakt med psykologforeningen.

Påmelding til post@psykoanalyse.no.

»

“Lille meg i den voksne verden”

Arrangementet er utsolgt.
Freuds bar på Litteraturhuset 20. september kl.19.00 – 21.00. Møt psykoanalytiker Esther Ringdal i samtale med Evelina Ciapaite og Linda Johanne Rolfsen om den infantile virkelighet i den voksne verden. Film og psykoanalyse på Cinemateket 15. mai: Eyes wide shut


» Les mer


Kubricks erotiske identitetsdrama. Kubrick hadde lenge ønsket å filmatisere Arthur Schnitzlers erotiske roman «Traumnovelle» og vurderte blant annet på 70-tallet å lage en utvetydig pornografisk adapsjon. Først på 90-tallet fikk han realisert filmplanene, som riktignok hadde endret seg noe. Kubrick jobbet jo aldri spesielt fort, så innspillingen trakk ut i langdrag, og han rakk akkurat å klippe filmen ferdig før han døde. Prosjektet var preget av mye hemmelighetsskremmeri, noe som ikke roet den sedvanlige rykteflommen om Kubricks særegenheter. I tillegg ble det spekulert vilt om hvor langtfilmen ville gå. William og Alice er et vakkert, vellykket og monogamt ektepar. Når hun en kveld betror ham en seksuell fantasi som involverer en annen mann, kastes William ut i et følelsesmessig, intellektuelt og seksuelt kaos som truer hans gamle identitet.

FILM OG PSYKOANALYSE

Etter visningen 15. mai blir det foredrag ved psykolog Henrik Kamphus i samarbeid med Psykoanalytisk forening. Kamphus er spesialist i klinisk psykologi, kandidat innen barne- og voksenpsykoanalyse ved norsk psykoanalytisk institutt. Han er interessert i en psykoanalytisk forståelse og tenkning omkring gruppeprosesser, kultur- og samfunnsuttrykk. 

»

Freuds bar til Trondheim – lørdag 15. juni kl.19.00: Et psykoanalytisk blikk på psykosen – om sammenbrudd i den indre verden

» Les mer


Freuds barer et konsept som arrangeres i flere storbyer rundt i verden, der 

psykoanalytikere holder foredrag om ulike psykologiske og samfunnsaktuelle tema 

etterfulgt av diskusjon med publikum. Norsk psykoanalytisk forening har siden 2015 arrangert Freuds bar på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementene har vært veldig populære, og gått for fulle hus. Høsten 2018 var Freuds bar for første gang på turné, der vi med stor suksess besøkte Litteraturhuset i Bergen. Nå gleder vi oss til å komme til Trondheim!

Denne kvelden møter dere psykoanalytiker Linda Johanne Rolfsen i samtale med kandidat ved Norsk Psykoanalytisk Institutt Cecilie Hillestad Hoff. Sammen vil de gjennom et psykoanalytisk perspektiv forsøke å nærme seg psykosen som fenomen. Psykoanalytiske teorier om psykose er komplekse og omfatter materiale som vanskelig lar seg konseptualisere og operasjonalisere. Dette fordi det psykoanalytiske bidraget først og fremst tar for seg den indre ikke-observerbare verden og ubevisste fantasier. 

Ved psykotiske tilstander synes det å pågå en indre kamp mellom krefter i psyken som trekker i retning av realitet, tenkning og symbolisering og krefter som ødelegger forbindelser  innad i psyken og til verden. I kveldens samtale utforskes både hvorfor  og hvordan dette skjer og hvordan vi kan hjelpe den psykotiske med å styrke forbindelsen til seg selv og til virkeligheten. 

Velkommen!

Inngang kr.200/100- (student)

Billetter selges via Litteraturhuset i Trondheim, se her:

Arrangør: Norsk psykoanalytisk forening

»


UTSOLGT Freuds bar 24. mai: “Alt er feil med meg”. Om selvkritikk og skam


Bak en vellykket fasade kan det gjemme seg selvkritikk og en følelse av å være fullstendig verdiløs. Det kan være mange kilder til selvkritikk og skam, både relasjonelt og kulturelt. I foredraget vil Anders Landmark snakke om dette fra et psykoanalytisk perspektiv. 

» Les mer

Arrangør: Norsk psykoanalytisk forening.

Billetter kr. 200,-/ 100,- student.
Billetter selges her:

»