Månedens kortfilm fra IPA Cultural Committee: Madame Tutli-Putli, av Chris Lavis and Maciekerbowski (2007).

 

» Les merhttps://www.youtube.com/watch?v=tAb0LkVTq5Q

Montreal-based filmmakers Chris Lavis and Maciek Szczerbowski, award-winning directors, animators, sculptors, collage artists, screenplay writers and art directors, take us on a mysterious, confusing, sometimes exhilarating journey. Madame Tutli-Putli – whose name was borrowed from the title of a 1920 book by polish writer Stanislaw Ignacy Witkiewicz – was nominated for Best Animated Short Film at the 2008 Academy Awards, with a masterful soundtrack by David Bryant and Jean-Frédéric Messier. Madame Tutli-Putli boards a night train with a tail of personal objects: past and present, real and not, familiar and uncanny. Moths pursue her inside and out. Dream, nightmare or… life? Is she leaving? Is she moving? Is she travelling? Alongside characters dressed in costumes based on the iconic work by the German painter George Grosz, Madame Tutli-Putli is a contemplative character whose feelings and emotions seem to run through her skin and expressive eyes. A train ride into the night of Madame Tutli-Putli is what we invite you to, in this ICC’s short of the month May edition. 
 
Selected and commented by Cláudia Antonelli, Campinas, Brazil.
IPA Cultural Committee ønsker i 2020 å sette fokus på kortfilmer og velger hver måned ut en film, presentert av et medlem i komiteen. Du finner flere filmer på IPA sin hjemmeside her.

»

Obligatorisk program 2021

Nytt obligatorisk program for spesialiteten voksenpsykologi startet opp i januar 2021.
 

» Les mer

Institutt for Psykoterapi og Norsk psykoanalytisk institutt tilbyr kurssekvens over halvannen til to år til Obligatorisk program i spesialiteten voksenpsykologi for psykologer. Programmet ekvivalerer med NPFs program. 

Programmet er bygget opp etter målbeskrivelsen for det obligatoriske programmet i spesialiteten i voksenpsykologi, revidert i 2018. Det vil være 6 kullsamlinger á to dager over halvannet – to år.

Innhold i kursene vil omhandle: utredning og diagnostisering, behandling; affektive lidelser og angstlidelser, akutte tilstander og traumer, personlighetsforstyrrelser og komplekse tilstander, alvorlige psykiske lidelser og spesialistrollen.

Kursene består av en blanding av obligatorisk lesing på forhånd, diskusjon av teori, praktiske eksempler og veiledningssekvenser som kursdeltakerne forbereder. Alle lærerne er erfarne psykodynamiske psykoterapeuter og/eller psykoanalytikere.

Opptak forutsetter gjennomført fellesprogram, at man er i relevant praksis og har samtidighet i praksis, veiledning og kurs. Det stilles krav til et valgfritt program til denne spesialiteten. For øvrig viser vi til Psykologforeningens hjemmeside vedr. spesialistordningen.

Oppstart i januar 2021.

Søknadsfristen er 01.10.2020. Bindende påmelding til hele programmet.
Kursavgift blir fastsatt til høsten og vi følger prisene til Norsk Psykologforening. Lenke til påmeldingsskjema blir lagt ut i august (påmeldingen åpner først i august).

Deltakerantall: maks 24

Påmelding er bindende og deltagelse på alle samlingene er obligatorisk. 

Samlingene gjennomføres fysisk på henholdsvis Institutt for Psykoterapi i Nydalen og Norsk psykoanalytisk institutt på Majorstua i Oslo. I tilfellet det blir innstramninger i bevegelsesfriheten grunnet Covid-19 blir samlingene gjennomført digitalt.

1. samling, 7.-8. januar 2021: Utredning og diagnose
2. samling, 22.-23. april 2021: Behandling, affektive lidelser og angstlidelser
3. samling, 9.-10. september 2021: Akutte tilstander og traumer
4. samling, 18.-19. november 2021: Personlighetsforstyrrelser og komplekse tilstander
5. samling, dato kommer: Alvorlige psykiske lidelser
6. samling, dato kommer: Spesialistrollen

Med forbehold om endringer.

»