Brevene fra Blomman


Suzanne Kaplan i den svenske psykoanalytiske foreningen har laget en dokumentarfilm med utgangspunkt i en brevveksling mellom sin mor og mormor, som befant seg på hver som side av grensen. Den vises nå i SVT og på NRK. Her er lenke til NRK-arkivet:  https://tv.nrk.no/program/KOID21005920

Synopsis:

Bernhardina Steinmann, kalt ”Blomman” var en svensk jøde som under andre verdenskrig var bosatt i Norge. I forbindelse med den tyske okkupasjonen ble hun tvunget til å gå under jorden och fra gjemmestedet sitt skrev hun brev til sin tenåringsdatter Ingrid i Stockholm. Brevene forteller historien om en mor og datter på hver sin side av den norsk-svenske grensen og gir et innblikk i de jødiske och ger en inblick i de judiska medborgarnas situation i Norge under okkupasjonen.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.