Bergmans “Nattvardsgästerna” på Cinemateket 18. september

» Les mer

“Kan du föreställa dig mina böner? Till en ekogud som gav välvilliga svar och betryggande välsignelser.”

Presten Tomas i Nattvardsgästerna

Freud snakket om religionen som en krykke for mennesket, og et hinder for fornuften. I filmen Nattvardsgästerna blottstilles en krykke-tro som er til hinder både for fornuft, sanselighet og følelser. Samtidig møter vi i filmen en Kristus-gestaltning som ikke bare avkler kirkens tro, men også representerer livskraft og håp.

Elisabeth Thorsen (f. 1966) er prest ved Oslo domkirke. I sitt virke forsøker hun åpne kirkens dogmer og tradisjoner for forståelser som tar inn over seg vår tids verdensbilde og vitenskapssyn. Hun har publisert en rekke essays om forholdet mellom kritikk og tro.

I etterkant av filmen vil Tonya Madsen fra Norsk psykoanalytisk forening samtale med Elisabeth Thorsen om hva slags menneskesyn, gudsbilde og teologi vi kan finne i filmen.

Billetter kjøpes på Cinemateket.
www.cinemateket.no

»


Bookmark the permalink.

Comments are closed