Fagmøte 19. januar, Sverre Varvin

sverre_varvinEksil i fremmedfryktens og traumatiseringens skygge. Implikasjoner for terapeutisk praksis.

» Les mer

Det er nå over 60 millioner flyktninger i verden. En liten prosent av disse er kommet og søker å komme til Europa. Grensene stenges nå i flere land og situasjonen betegnes som en krise.

Mange mener dette først og fremst er en krise når det gjelder verdenssamfunnets håndtering av de flyktningeutløsende situasjoner, av håndteringen av flyktningenes situasjon i nærområdene (det er nå katastrofal mangel på tilskudd til flyktningleirene i nærområdene av Syria) og i koordineringen og samarbeid om å løse flyktningsituasjonen i Europa.

Flyktninger i dag er utsatt for menneskerettighetsovergrep både i hjemlandet, under flukt og når de ankommer til et mottakerland. Det er en høy andel, spesielt fra Syria, som lider av alvorlige posttraumatiske tilstander.

Flyktninger er ikke en homogen gruppe. Det som er felles er at de har mistet sine hjem og sine tilhørsforhold, ofte på meget brutale måter. De står overfor oppgave å bygge noe hjemlig i eksil. Forholdene er dårlig lagt til rette for dette: det er vanskelig å komme fram, det er lange ventetider under stadig dårligere mottaksforhold og, til tross for en positiv og humanistisk grasrotbevegelse, ”Welcome Refugee”, er det økende fremmedfrykt og stadig strammere forhold fra myndigheters side.

Erfaring og forskning viser at ankomsten og de betingelsene flyktningen får da er avgjørende for integrering og for psykisk helse. Mange svært traumatiserte flyktninger får et dårlig utgangspunkt pga de forhold som tilbys. Det er lang ventetid før de kommer i behandling : fra Danmark er det rapportert gjennomsnittlig 14 år og i en undersøkelse i Norge fant vi over 11 års gjennomsnittlig tid før de kom i behandling.

Har psykoanalytikere noe å tilby i denne sammenheng? Har vi innsikter som kan bidra til bedre ivaretagelse og hjelp når flyktninger ankommer og i etableringsfasen? Kan psykoanalytikere tilby behandling som hjelper mennesker i eksil med alvorlige, kompliserte og kumulative posttraumatiske tilstander?

Disse og andre spørsmål vil bli tatt opp i foredraget.

» Skjul tekst

 

Film og psykoanalyse på Cinemateket 28. januar kl.18.00: Von Triers “Idiotene”

Torsdag 28. januar vises von Triers “Idiotene” med foredrag av forfatter Vigdis Hjorth etter filmen.

» Les mer

Med et gammelt hus som base bestemmer en gruppe mennesker seg for å utforske «idiotien». De søker utfordringer og selvinnsikt ved å late som om de er psykisk handikappede, og de tøyer stadig

grensene for hvor langt de kan gå i sine eksperimenter. Ved en tilfeldighet treffer Karen tre medlemmer av gruppen, og blir involvert i deres spill.

Den andre dogme-filmen
Idiotene var en av filmene som sprang ut i fra Lars von Trier og Thomas Vinterbergs Dogme 95-manifest. Triers film var den andre i rekken, og lyktes både i å provosere og engasjere kritikere og publikum.

Kunstnere velger film
I 2016 fortsetter de populære film og psykoanalyse-visningene med en ny vri, der kunstnere fra ulike områder inviteres til å velge en film de ønsker å vise og snakke rundt, og i samtale med en psykoanalytiker. Først ut er Vigdis Hjorth som har valgt å vise Lars von Triers ”Idiotene”, og som vil holde et foredrag rundt filmen etter visningen. Vigdis Hjorth er forfatter, essayist og samfunnsdebattant. Hun har skrevet en rekke bøker, i 2012 mottok hun Kritikerprisen for boka «Leve posthornet», og i 2014 ble hun tildelt Brageprisens hederspris. I 2013 ga hun ut essaysamlingen «Fryd og fare» og i fjor kom Hjorth ut med boka «Det norske hus». Kari Høydahl, leder i Norsk psykoanalytisk forening, vil ha et kort innlegg etter filmen og delta i en samtale med Vigdis Hjorth.

» Skjul tekst

 

Psykoanalyse og film på Cinemateket

“City lights” 12. november kl.18.00Film

Torsdag 12 november kl 18 vil Kaja Schjerven Mollerin vil holde et foredrag etter visningen av Chaplins Byens lys på Cinemateket i Oslo. Mollerin er litteraturkritiker i Klassekampen, tidligere redaktør av Vinduet og har nylig avsluttet en doktoravhandling om Susan Sontag. Foredraget har tittelen “Om blikk, kjærlighet og gjenkjennelse i Chaplins City Lights”. Les mer

Fagmøte 12. mai: “Hva kunne hjulpet Haugtussa?”

Randi Ulberg: “Hva kunne hjulpet Haugtussa?” – studier av psykoterapiprosess i psykodynamisk psykoterapi med ungdom og voksne

Randi Ulberg er lege, spesialist i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri, samt godkjent psykodynamisk psykoterapiveileder for leger i spesialisering i psykiatri og i barne- og ungdomspsykiatri. Psykoterapiutdannelsen har hun fra Institutt for Psykoterapi og Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi.

Les mer