Ny informasjon vedr. Obligatorisk Program for Spesialiteten i Voksenpsykologi

Institutt for Psykoterapi og Norsk psykoanalytisk institutt arbeider med søknad om nytt kurs: ”Obligatorisk program for Spesialiteten i Voksenpsykologi” og håper å få denne godkjent våren 2017. Første start for ny kurssekvens blir tidligst høsten 2017. Kurset lyses ut på hjemmesiden til de respektive instituttene og på hjemmesiden til Norsk psykologforening så snart godkjenning foreligger.

Freuds Bar 23. september kl.19.00

HelgeSHelge Sletvold: Kreativitet, hjerne og psyke

» Les mer

Freud og andre psykoanalytikere har vært opptatt av det skapende mennesket. I våre dager forsøker nevrovitenskapen å kaste lys over de kreative prosessene. I dette foredraget vil Sletvold ta for seg noen synspunkter som har kommet fra begge leirene.

Moderator: Herman Brun

Inngang kr. 100,-. Billetter selges i døren fra 18.30

»

Film og psykoanalyse: Transylvania

Cinemateket torsdag 2. juni kl.18.30 – Erlend Kiøsterud i samtale med Sverre Varvin

» Les mer

I Transylania tar Tony Gatlif oss enda en gang med inn i malstrømmen av kjærlighet, vold, traumer, identitetssøken og musikk. Som mange av Gatlifs filmer er Transylvania både en hyllest til romkulturen og en roadmovie, en røff reise gjennom det transilvanske landskapet og gjennom psykens irrganger.

Zingerina, italiensk og gravid med sigøynermusikeren Milan, som har forlatt henne, drar med en venninne til Romania for å oppspore barnefaren, som hun tror er utvist fra Frankrike. Venninnen forlater henne, barnefaren, som hun endelig finner, avviser henne. Alene og traumatisert fortsetter Zingerina inn i en for henne ukjent kultur av hedenske fester, kristne ritualer og rommusikk. På veien møter hun en annen skadet sjel, oppkjøperen og handelsmannen Tchangalo. Møtet blir skjebnesvangert for dem begge.

Transylvania er en omvendt reise, en reise fra en fragmentert identitet i storbyen og inn i romkulturen. Med Gatlifs fine blikk for laget av ulike erfaringer og tradisjoner som lever side om side i Europa, og med en undertone av Andrej Tarkovskij, er ett av filmens underliggende spørsmål, hvem kan helbrede hvem?

Erland Kiøsterud er forfatter og essayist. Han har mottatt Gyldendalprisen og Riksmålsprisen. Hans dyptborende romaner har gitt ha en helt spesiell posisjon i norsk samtidslitteratur. Siste essay: «Stillhet og fortelling» (Oktober 2013), siste roman «Henders verk» (Oktober 2015)

Sverre varvin er professor HIOA, læreanalytiker ved NPF og psykoanalytiker i privatpraksis. Han har i en årrekke arbeidet med forskning om traumatisering og flyktninger og publisert mye inne disse områder.

 

»

 

 

Fagmøte torsdag 19. mai: Catherine Chabert “Moments of melancholy”

» Les mer

Chabert er en av de sentrale psykoanalytikerne i dagens Paris. Hun
er medlem av Association PsychCaChabertanalytique de France, hvor hun er aktiv som lærer og
veileder. Hun er professor emerita i psykologi ved universitetet Paris – Descartes
(Sorbonne) og har tidligere arbeidet sammen med Didier Anzieu og Jean-Bertrand
Pontalis, to av nestorene i fransk psykoanalyse. Hun har forfattet en rekke artikler og
bøker om blant annet ungdom og unge voksne, masokisme, avhengighet, melankoli
og femininitet. Hun er også involvert i utgivelsen av flere psykoanalytiske
publikasjoner.

»

”Who´s afraid of Virginia Woolf” på Cinemateket 10. mai

WhosFilm og psykoanalyse – kunstnere velger film.

» Les mer

Sammen med Cinemateket inviterer Norsk Psykoanalytisk Forening til visning av ”Who´s afraid of Virginia Woolf”. Etter filmen blir det en samtale mellom forfatter Pedro Carmona Alvarez og psykoanalytiker Svein Haugsgjerd om hvordan vi forvalter kjærligheten.

Hvem er redd for Virginia Woolf? sjokkerte brorparten av datidens publikum med det mange så på som en orgie i utroskap, fyll, ondskap og «four-letter words». En stor del av dens filmhistoriske betydning ligger også i det at den overskred grensene for den trangsynte moralkodeksen i amerikansk film. Vi befinner oss i New Englands akademikermiljø, i hjemmet til et ektepar i førtiårene: George (Richard Burton) er en begavet, men desillusjonert og bitter historielektor med en usedvanlig giftig tunge. Martha (Elizabeth Taylor) er datter av universitetets rektor og skuffet over ektemannens middelmådige karriere. Tidligere på kvelden har de møtt et yngre ektepar som Martha har invitert på en night cap. Det skal ganske snart vise seg at dette blir en lang, forfylla natts ferd mot morgen.

Pedro Carmona-Alvarez, f. 1972 er forfatter, musiker og oversetter. Siste utgivelse “Samtaler med Onkel Nica og Tante Viola” (dikt, Kolon 2015). Pedro er en sterk og original stemme som med bakgrunn fra Chile, bærer med seg påvirkninger fra et annet kontinents lesning og kultur. 

Svein Haugsgjerd f.1942 er privatpraktiserende psykoanalytiker og professor II ved UIN. Han har skrevet en rekke viktige bøker innen feltet psykoanalyse og psykiatri, og også en bok om kjærlighet og psykoanalyse med tittelen ”Kjærlighetens kraftlinjer”.

»

Freuds bar på Litteraturhuset 27. mai kl.19.00

shahramshShahram Shaygani: Psykoanalytisk forståelse av ruslidelser.

» Les mer

Er rusfeltet psykoanalysens ”blinde flekk”? Freud forsket på kokain i en kort periode, men psykoanalysen har senere beskjeftiget seg lite med ruslidelser. Shaygani ønsker å belyse hvordan en psykoanalytisk tilnærming kan hjelpe klinikeren til å arbeide med pasienter med ruslidelser. Shaygani har arbeidet psykoanalytisk med ruslidelser i over 10 år.

Moderator: Linda Johanne Rolfsen

Inngang kr. 100,-. Billetter selges i døren fra 18.30

»

Freuds Bar på Litteraturhuset 29. april kl.19.00:

5610384_2770013Svein Haugsgjerd: Wilfred R. Bion – en teori om tenkning, om psykoseforståelse og den psykoanalytiske arbeidsmåten.

» Les mer

Wilfred Bion er en av psykoanalysens viktigste videreutviklere, med en teori som både lener seg på, men også bryter med tenkningen til forgjengerne Sigmund Freud og Melanie Klein. Bions metaforiske begrepsverden har skapt et originalt, og klinisk nyttig, rammeverk for å tenke rundt fenomener i ytterkanten av vår psykiske virkelighet.

Moderator: Tonya S. Madsen

»

 

Fagmøte 19. januar, Sverre Varvin

sverre_varvinEksil i fremmedfryktens og traumatiseringens skygge. Implikasjoner for terapeutisk praksis.

» Les mer

Det er nå over 60 millioner flyktninger i verden. En liten prosent av disse er kommet og søker å komme til Europa. Grensene stenges nå i flere land og situasjonen betegnes som en krise.

Mange mener dette først og fremst er en krise når det gjelder verdenssamfunnets håndtering av de flyktningeutløsende situasjoner, av håndteringen av flyktningenes situasjon i nærområdene (det er nå katastrofal mangel på tilskudd til flyktningleirene i nærområdene av Syria) og i koordineringen og samarbeid om å løse flyktningsituasjonen i Europa.

Flyktninger i dag er utsatt for menneskerettighetsovergrep både i hjemlandet, under flukt og når de ankommer til et mottakerland. Det er en høy andel, spesielt fra Syria, som lider av alvorlige posttraumatiske tilstander.

Flyktninger er ikke en homogen gruppe. Det som er felles er at de har mistet sine hjem og sine tilhørsforhold, ofte på meget brutale måter. De står overfor oppgave å bygge noe hjemlig i eksil. Forholdene er dårlig lagt til rette for dette: det er vanskelig å komme fram, det er lange ventetider under stadig dårligere mottaksforhold og, til tross for en positiv og humanistisk grasrotbevegelse, ”Welcome Refugee”, er det økende fremmedfrykt og stadig strammere forhold fra myndigheters side.

Erfaring og forskning viser at ankomsten og de betingelsene flyktningen får da er avgjørende for integrering og for psykisk helse. Mange svært traumatiserte flyktninger får et dårlig utgangspunkt pga de forhold som tilbys. Det er lang ventetid før de kommer i behandling : fra Danmark er det rapportert gjennomsnittlig 14 år og i en undersøkelse i Norge fant vi over 11 års gjennomsnittlig tid før de kom i behandling.

Har psykoanalytikere noe å tilby i denne sammenheng? Har vi innsikter som kan bidra til bedre ivaretagelse og hjelp når flyktninger ankommer og i etableringsfasen? Kan psykoanalytikere tilby behandling som hjelper mennesker i eksil med alvorlige, kompliserte og kumulative posttraumatiske tilstander?

Disse og andre spørsmål vil bli tatt opp i foredraget.

» Skjul tekst