Nytt obligatorisk program for spesialiteten i voksenpsykologi – fortsatt ledige plasser

Institutt for Psykoterapi og Norsk psykoanalytisk institutt tilbyr kurssekvens over 1 1/2-2 år til Obligatorisk program i spesialiteten voksenpsykologi for psykologer.

» Les mer

Obligatorisk program i spesialiteten i voksenpsykologi
Ekvivalerer med NPFs program.

Programmet er bygget opp etter målbeskrivelsen for det obligatoriske programmet i spesialiteten i voksenpsykologi, med 6 kullsamlinger á to dager.

Innhold i kursene vil være : utredning og diagnostisering, behandling; affektive lidelser og angstlidelser, akutte tilstander og traumer, personlighetsforstyrrelser og komplekse tilstander, alvorlige psykiske lidelser og spesialistrollen.

Opptak forutsetter gjennomført fellesprogram, at man er i relevant praksis og har samtidighet i praksis, veiledning og kurs.

Oppstart november 2017. Det er fortsatt ledige plasser og vi fyller opp til kurset blir fullt.
Bindende påmelding til hele programmet.
Kursavgift: kr. 40 200,- for hele kurssekvensen / kr. 6 700,- pr. samling.
Deltakerantall: max 24, etter førstemann-til-mølla-prinsippet.
Sted: Oslo

Søknadskjema ligger på hjemmesiden til IfP:  http://instpsyk.no/utdanning/program-i-klinisk-psykolog/soknad-til-psykodynamisk-fordypningsprogram/

Evt. spørsmål kan rettes til e-post: und-leder@instpsyk.no eller telefon 22 58 17 70.

Første samling blir i november 2017. Kurset er godkjent av psykologforeningen etter ny målbeskrivelse vedtatt høst 2015. Programmet ekvivalerer med psykologforeningens kurs og er et helt nytt kurs, se målbeskrivelsen på Psykologforeningens hjemmesider for mer informasjon.

»

Psykoanalytisk psykoterapi – Klinikk og teori 25.-27.10.17

Hva kan psykoanalysen bidra med i dagens psykiatri?
Hvordan bruke seg selv som instrument i arbeidet med pasienter?

» Les mer

Norsk psykoanalytisk institutt inviterer til kurs som er godkjent av Dnlf for leger under spesialisering, eventuelt etterutdanning og fordypning.
Kurset vil gi deltakerne økt kunnskap om psykoanalytisk bidrag til forståelse av psykisk lidelse, behandling og behandlerrollen og dypere innsikt og erfaring i hvordan man kan bruke psykoanalytisk forståelse i dagens psykiatriske og allmennmedisinske praksis.
Se program og påmeldingsinformasjon i legeforeningens kurskatalog:

http://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=31918

»

Freuds Bar 22. september: Xenofobi og dehumanisering.


» Les mer

Sverre Varvin

2015: Flyktninger ”flommet inn over Europas grenser”. Den Europeiske solidaritet og humanitet led et stort nederlag mens store grupper flyktninger lever under umenneskelig forhold med økende dehumanisering og vold. Dette foredraget vil se på bakgrunnen for denne situasjonen og på konsekvensene.

I Kjelleren på Litteraturhuset.

Inngang kr. 200 / Studenter kr. 100.  Billetter selges i døren fra ca 18.15.

Arrangør: Norsk Psykoanalytisk Forening

»

Freuds Bar 16. juni: Psykosen. Å være Schreber i verden

» Les mer


Psykoanalytiker Linda Johanne Rolfsen i samtale med kandidat ved Norsk Psykoanalytisk Institutt Cecilie Hillestad Hoff. Psykoanalytiske teorier om psykose er komplekse, i konstant utvikling og omfatter materiale som vanskelig lar seg konseptualisere og operasjonalisere. Blant annet fordi det spesifikke psykoanalytiske bidraget handler om den ikke observerbare indre verden og ubevisste fantasier.

Ved psykoser synes det å pågå en kamp innad i personen mellom krefter i psyken som trekker i retning av realitet, tenkning og symbolisering og krefter som ødelegger forbindelser innad i psyken og til verden. Hvordan kan vi forstå denne indre kampen?

En samtale om psykoanalysens bidrag.

Inngang kr. 200,- / studenter kr. 100,-. Billetter kan bare kjøpes i døren på Litteraturhuset samme kveld fra ca. 18.15.

Møt opp i god tid-det blir fullt!

Arrangør: Norsk Psykoanalytisk Forening

»

Hva snakker vi om når vi snakker om psykoanalyse

Psykoanalytisk studentkonferanse, 14.-17. juni 2017

Konferansen er fulltegnet – alle som har meldt seg på de siste dagene får bekreftelse eller beskjed om ventelisteplass imorgen, onsdag 3. mai.

» Les mer

Hvordan arbeider en psykoanalytiker i dag? Hva sier hun til pasienten? Hva skjer med oss når vi “legger oss ned på benken”?

Les mer her https://www.psykoanalyse.no/studentkonferanse-2017/

 

»

Freuds bar 5. mai: Puberteten og det ubevisste.

» Les mer

I ungdomsårene settes løsrivelsen fra foreldrene i gang, seksualiteten integreres i psyke og kropp, og det skjer en vending mot jevnaldrende i gjensidige relasjoner. Det er en utviklingsperiode som endrer personen på en grunnleggende måte, og er derfor både spennende og sårbart.

Psykoanalytiker Britt Bonnevie og psykologspesialist Turid Nicolaisen

Pris kr. 200,- / Studenter kr 100,-.
Møt opp i god tid-det blir fullt!

Arrangør: Norsk Psykoanalytisk Forening/IBUP

»

 

 

 

 

Freuds bar 10. mars: Om lek

Leken i psykoanalyse og psykoterapi med barn er både et verktøy for endring, forståelse og utvikling. Rommet for lek i offentlig helsevern i dag har blitt mindre i en psykiatri preget av kvantifisering og tidsbrist. Vi vil se på hvordan forståelsen av lek har endret seg og samtidig blitt både et middel og et mål i det terapeutiske arbeidet med barn. Kanskje er leken viktigere enn vi tror?

Rune Johansen er psykiater og barne- og ungdomspsykiater, medlem ved Institutt for psykoterapi og Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi. Han jobber i selvstendig avtalepraksis i Oslo.

Fredrik Cappelen er spesialist i klinisk barne og ungdomspsykologi og psykoanalytiker. Han jobber ved Nic Waals Institutt.

Billetter selges i døren fra ca 18.15. Pris kr. 200,- / studenter kr. 100,-.