Bergmans “Nattvardsgästerna” på Cinemateket 18. september

» Les mer

“Kan du föreställa dig mina böner? Till en ekogud som gav välvilliga svar och betryggande välsignelser.”

Presten Tomas i Nattvardsgästerna

Freud snakket om religionen som en krykke for mennesket, og et hinder for fornuften. I filmen Nattvardsgästerna blottstilles en krykke-tro som er til hinder både for fornuft, sanselighet og følelser. Samtidig møter vi i filmen en Kristus-gestaltning som ikke bare avkler kirkens tro, men også representerer livskraft og håp.

Elisabeth Thorsen (f. 1966) er prest ved Oslo domkirke. I sitt virke forsøker hun åpne kirkens dogmer og tradisjoner for forståelser som tar inn over seg vår tids verdensbilde og vitenskapssyn. Hun har publisert en rekke essays om forholdet mellom kritikk og tro.

I etterkant av filmen vil Tonya Madsen fra Norsk psykoanalytisk forening samtale med Elisabeth Thorsen om hva slags menneskesyn, gudsbilde og teologi vi kan finne i filmen.

Billetter kjøpes på Cinemateket.
www.cinemateket.no

»


Film og psykoanalyse 12. april: Persona

Intens, sensuell og selvransakende er ”Persona” Bergmans høyst intime blottleggelse av kunsten – dens falske mystikk og magi.

» Les mer

Filmen er en studie i forstillelse og tomhet, i avstand og nærhet mellom to kvinner, hvor grensene mellom drøm, tanke og virkelighet er utvisket.

Etter filmen vil Sølvi Kristiansen holde foredraget: Persona – å møte seg selv gjennom den andre.

Sølvi Kristiansen er psykoanalytiker og spesialist i klinisk psykologi. Hun er læreansalytiker og lærer ved Norsk psykoanalytisk institutt og tidligere president i foreningen.

»

Psykoanalytisk sommerkonferanse 13.-15. juni 2018 – det er noen få plasser igjen for etternølere, førstemann til mølla til det er fullt!

Konferansen er ment for studenter ved det psykologiske og medisinske profesjonsstudium som ønsker et innblikk i psykoanalysens kliniske anvendelse i dag. Konferansen er også åpen for psykologer og leger i spesialisering.

» Les mer

Foredragsholdere og gruppeledere er psykoanalytikere og kandidater ved Norsk psykoanalytisk institutt. Etter Foredragene er det satt av tid til spørsmål og diskusjon. I gruppene vil psykoanalytikere legge frem eget arbeid.

Program

Onsdag 13. juni

17.00-18.00 Registering

18.00-18.15 Velkommen v/ Kristin Mack-Borander og Linda Johanne Rolfsen

18.15-19.30 Herman Brun og Erik Stänicke: «Hvordan lese Freud i 2018

Torsdag 14. juni

09.00-10.15 Eystein Victor Våpenstad: «Et nytt møte – og all den smerte dét innebærer.” Om følelser og behov hos store og små i spebarnstiden. Hovedtittelen er fra åpningsstrofen i diktet «Et nytt møte» av Jan Erik Vold og henspiller (her) på det krevende i møtet mellom det nyfødte barnet og verden (foreldrene).

10.15-10.45 Kaffe & Frukt

10.45-11.45 Klinisk diskusjon i grupper

11.45-13.00 Lunsj

13.00-14.15 Hanne Sofie Dahl: ”Et psykoanalytisk perspektiv på løgn, juks og bedrag.”

14.15-14.45 Kaffe & frukt

14.45-16.00 Shahram Shaygani: ”Ruslidelse fra et psykoanalytisk perspektiv”.

 

Fredag 15. juni

09.00-10.15 Anki Christine Østrem: «Liten tue velter stort lass»

10.15.10.45 Kaffe & Frukt

10.45-11.45 Klinisk diskusjon i grupper

11.45-13.00 Lunsj

13.00- 14.15 Anders Zachrisson: «Om skillet mellom indre og ytre i psykoterapeutisk arbeid: Å være en person eller et ytre objekt for pasienten».

14.15-14.45 Kaffe & frukt

14.45-16.00 Sølvi Kristiansen: «Drømmen- fortsatt kongeveien til vår viten om det ubevisste?»

16.00-16.30 Avsluttende kommentarer

19.00 Freuds Bar på Litteraturhuset (Wergelandsveien 29, 0167 OSLO)
Erik Stänicke og Line Indrevoll Stänicke: «Destruktivitet i hverdagen»

 

Foredragsholdere

Herman Brun er spesialist i klinisk psykologi og psykoanalytiker. Han arbeider som avtalespesialist i Oslo.

Erik Stänicke er psykologspesialist, PhD i klinisk psykologi og førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UIO, psykoanalytiker og president i Norsk psykoanalytisk forening.

Eystein Victor Våpenstad er spesialist i klinisk psykologi (med barn, ungdom og voksne), dr. Philos, psykoanalytiker og barne- og ungdomspsykoanalytiker. Han arbeider i privat praksis og som forsker.

Hanne Sofie Dahl er psykologspesialist, har PhD innen psykoterapiforskning, er gruppeanalytiker og kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt. Hun er Instituttbestyrer og lærer ved IGA, postdoc ved Sykehuset i Vestfold, praktikumveileder ved Psykologisk Institutt og har en privatpraksis.

Shahram Shaygani er lege og spesialist i psykiatri og psykoanalytiker. Han arbeider som overlege på Trasoppklinikken og Ressursklinikken, og arbeider i privat praksis. Han er aktiv foredragsholder og samfunnsdebattant.

Anki Christine Østrem er lege og spesialist i psykiatri og psykoanalytiker. Hun arbeider som avtalespesialist i Oslo.

Anders Zachrisson er førsteamanuensis emeritus ved Psykologisk institutt, UIO, psykoanalytiker, barne- og ungdomspsykoanalytiker, veileder og læreanalytiker.

Sølvi Kristiansen er spesialist i klinisk psykologi, psykoanalytiker , veileder og læreanalytiker og arbeider som avtalespesialist i Oslo.

Line Indrevoll Stänicke er spesialist i klinisk psykologi, med barn og voksne), PhD stipendiat ved UIO / Lovisenberg sykehus, universitetslektor ved Psykologisk institutt, UIO og kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt.

Gruppeledere

Henrik Kamphus er psykologspesialist, kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt og arbeider i privat praksis.

Ingeborg Aarseth er psykologspesialist, kandidat ved Norsk Psykoanalytisk institutt og arbeider i privat praksis.

Cecile Hillestad Hoff er spesialist i klinisk psykologi, kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt og arbeider på Ullevål sykehus.

Kristin Mack-Borander er lege, spesialist i psykiatri og kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt. Hun arbeider på Ressursklinikken og i privat praksis.

Linda Johanne Rolfsen er spesialist i klinisk psykolog og psykoanalytiker. Hun arbeider som avtalespesialist i Lillestrøm.

Påmeldingsfrist: 1. mai 2018. Begrenset antall deltakere.

Pris: For studenter: kr 1800,- For leger / psykologer kr 3500,-.

Prisen inkluderer måltider og beverting oppført i programmet, samt inngang på Freuds Bar.

Bindende påmelding til: post@psykoanalyse.no. Faktura blir sende pr. e-post.

Konferansen er godkjent som 13 timers fritt spesialkurs og 13 timers vedlikehold av Norsk Psykologforening.

Konferansen holdes i Norsk Psykoanalytisk Forenings lokaler: Fritjof Nansens vei 17, 0369 Oslo

»

 

Film og psykoanalyse 14. desember: “The Dead”

Torsdag 14. desember blir det ny filmvisning på Cinemateket kl.18.00. Filmen som vises er ”The Dead” og etter filmen holder Torberg Foss foredraget: ” Erindring av en første kjærlighet».

 

» Les mer

«One by one, we’re all becoming shades. Better to pass boldly into that other world, in the full glory of some passion, than fade and wither dismally with age,» konkluderer Gabriel Conroy, etter et julebesøk hos sine to tanter. Hver eneste jul pleier de å samles der, for å synge sanger og dra gamle historier. Men denne kvelden har vært annerledes. Ord og toner påminner Gabriels kone Gretta om hennes første kjærlighet, gutten som døde for hennes skyld, og hun begynner å fortelle.

Å skulle filmatisere James Joyce fantastiske novelle var en utfordring for den aldrende John Huston. Den amerikanske filmkritikeren Roger Ebert har spekulert på hvorfor Huston likevel gjorde det, og konkluderte med at han gjorde det fordi han var blitt gammel, fordi han visste at han var døende og at dette kom til å bli hans siste film.

Billetter på www.cinemateket.no

»

Freuds Bar 17. november med Kari Høydahl: Destruktivitet: Bortenfor dødsdriften

» Les mer

Psykoanalysen har interessert seg for menneskets destruktive handlinger som kan virke uforståelige og irrasjonelle. Psykoanalytiker Kari Høydahl viser utviklingen fra Freuds opprinnelige teori om dødsdriften til dagens mer psykologiske og relasjonelt forankrede forståelse av destruktivitet.

Inngang kr. 200,- / studenter kr. 100,-. Billetter kan bare kjøpes i døren på Litteraturhuset samme kveld fra ca. 18.15.

»

Nordisk filmhelg på Cinemateket 27.-29. oktober

Norsk psykoanalytisk forening er medarrangør av Nordisk filmhelg på Cinemateket 27.-29. oktober. Der vises alle de nominerte filmene til Nordisk Råds Filmpris 2017.

Filmhelgen gir Oslos befolkning en unik mulighet til å se årets beste nordiske filmer, høre interessante foredrag, møte filmskaperne og diskutere filmenes tematikk. Og ikke minst, gjøre seg opp sin mening om hvilke av de fem nominerte filmene som fortjener årets Nordisk Råds Filmpris. Prisen deles ut 1. november i Helsinki.

For fullt program, se: http://www.cinemateket.no/aktuelt/nordiskfilmhelg

Freuds Bar 13. oktober: Psykoanalytiker Torberg Foss i samtale med forfatter Leif Høghaug om Hermann Ungars roman “De lemlestede” og Sigmund Freuds essay «Hinsides lystprinsippet»

» Les mer

Hermann Ungars roman De lemlestede ble første gang utgitt i 1923, tre år etter at Sigmund Freud hadde publisert «Hinsides lystprinsippet», essayet som raskt
ble oppfattet som et radikalt og revolusjonerende bidrag til den psykoanalytiske teorien. Ungar var opptatt av Freud og psykoanalysen, og i De lemlestede behandler han flere av de problemstillingene Freud retter kritisk oppmerksomhet mot i «Hinsides lystprinsippet». Og i likhet med Freud, provoserte Ungar den ene leser etter den andre. Hvordan leser vi disse bøkene i dag?
De lemlestede, oversatt av Sverre Dahl og med etterord av Leif Høghaug, ble tidligere i år utgitt av forlaget Teori & Praksis.

Inngang kr. 200,- / studenter kr. 100,-. Billetter kan bare kjøpes i døren på Litteraturhuset samme kveld fra ca. 18.15.
Møt opp i god tid-det blir fullt!

»

“Inception” på Cinemateket 26. september

Erik Stänicke vil holde foredraget “Inception – melankoli og frykten for å sørge” etter filmen.

» Les mer


Med jevne mellomrom samarbeider Cinemateket og Norsk psykoanalytisk forening om visninger med et psykoanalytisk perspektiv. Tirsdag 26. september inviterer vi til foredrag og visning av Christopher Nolans Inception.

Med et hodenikk til filmer som The Matrix, Shutter Island og Evig solskinn i et plettfritt sinn, er Inception en utypisk bankranerfortelling som beveger seg dypt ned i drømmeriket og i forskjellige lag av karakterenes underbevissthet. Den ettersøkte industrispionen Dom Cobb er ekspert på å skape kunstige universer, der han stjeler verdifulle ideer fra folks hjerner ved å snike seg inn i drømmene deres. Cobb får en dag et radikalt annerledes oppdrag når han skal forsøke å plante en idé – i stedet for å stjele den – i drømmen til en forretningsmann. Inception er like mye en mental som en fysisk opplevelse, og utforsker så vel virkelighet som menneskesinn.

Film og psykoanalyse

Erik Stänicke er spesialist i klinisk psykologi, førsteamanuensis i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt, UiO og psykoanalytiker. Han er president i Norsk psykoanalytisk forening. Han har flere års erfaring innen offentlig psykisk helsevern, og har i dag en deltids privat praksis ved siden av klinisk forskningsstilling ved UiO. Han har utgitt en rekke artikler om psykoanalyse og bidratt i flere bøker, som «Fra hermeneutikk til psykoanalyse» (1999), «Psykiatriboken» (2010), «Psyke, Kultur og Samfunn» (2012) og «Psykoterapi» (2014). Denne kvelden holder han foredraget “Inception – melankoli og frykten for å sørge” etter visningen av filmen.

»