Vi har noen få ledige plasser som det er åpent å søke på – Program for spesialiteten voksenpsykologi starter januar 2020

» Les mer


Institutt for Psykoterapi og Norsk psykoanalytisk institutt tilbyr kurssekvens over 1 1/2-2 år til Obligatorisk program i spesialiteten voksenpsykologi for psykologer. Programmet ekvivalerer med NPFs program.

Programmet er bygget opp etter målbeskrivelsen for det obligatoriske programmet i spesialiteten i voksenpsykologi, revidert i 2018. Det vil være 6 kullsamlinger á to dager over halvannet – to år.

Innhold i kursene vil omhandle: utredning og diagnostisering, behandling; affektive lidelser og angstlidelser, akutte tilstander og traumer, personlighetsforstyrrelser og komplekse tilstander, alvorlige psykiske lidelser og spesialistrollen.
Opptak forutsetter gjennomført fellesprogram, at man er i relevant praksis og har samtidighet i praksis, veiledning og kurs. For øvrig viser vi til Psykologforeningens hjemmeside vedr. spesialistordningen.

Søknadsfrist 1.11.2019.
Maks 24 deltagere.
Bindende påmelding, førstemann til mølla-prinsippet.

Foreløpig oversikt over samlingene:
9.-10. januar 2020 – 1. samling: Utredning og diagnose
26.-27. mars 2020 – 2. samling: Behandling, affektive lidelser og angstlidelser
10.-11. september 2020 – 3. samling: Akutte tilstander og traumer
5.-6. november 2020 4. samling: Personlighetsforstyrrelser og komplekse tilstander
11.-12. mars 2021 – 5. samling: Alvorlige psykiske lidelser
26.-27. august 2021 6. samling: Spesialistrollen

For mer informasjon og søknadsskjema se:
https://instpsyk.no/utdanning/program-i-klinisk-psykolog/

»

UTSOLGT: Freuds bar 18. oktober: Seksualitet i dagens psykoanalyse

Freuds bar 18.10 er flyttet til Wergelandssalen.

» Les mer

Med utgangspunkt i Freuds seksualteori diskuterer Siri Gullestad forholdet mellom drift og objektsøken som motivasjonelle drivkrefter.  Gjennom presentasjon av nyere psykoanalytiske bidrag (Laplanche, Lacan, Stein) understrekes betydningen av den “andre” og av erotikkens “annethet”. I moderne psykoanalyse har relasjon langt på vei fortrengt drift. Foredraget argumenterer for at svekkelsen av driftsperspektivet medfører tap av kompleksitet på teoretisk så vel som klinisk nivå. 

Siri Gullestad er psykoanalytiker og professor i psykologi ved Universitetet i Oslo.

Sted: Kjelleren, Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien.
Pris kr. 200,- / 100,- student.

Billetter til Freuds bar kan kjøpes på TicketCo. https://norskpsykoanalytiskforening.ticketco.events/no/nb/e/freuds_bar_18_oktober

Arrangør: Norsk psykoanalytisk forening

»

Ledig plass på obligatorisk program for spesialiteten voksenpsykologi, 4. samling: Utredning av sammensatte problemer og implikasjoner for behandlingstilnærming.

» Les mer


I pågående kursrekke har vi ett begrenset antall ledige plasser for psykologer i spesialisering som mangler 4. samling; utredning av sammensatte problemer og implikasjoner for behandlingstilnærming. Samlingen finner sted på Institutt for Psykoterapi i Nydalen 10.- og 11. oktober. Kurslærer er Roar Olsen.

Det obligatoriske programmet som Norsk psykoanalytisk institutt og Institutt for Psykoterapi tilbyr er godkjent av Norsk Psykologforeningen. Det er Norsk Psykologforening som gir den endelige godkjennelsen for om seminaret, veiledning og praksis oppfyller krav om samtidighet, om praksis og veiledning er godkjent m.m. Har du spørsmål knyttet til samtidighet, eller annet, viser vi til hjemmesidene til Psykologforeningen eller ber deg ta direkte kontakt med psykologforeningen.

Påmelding til post@psykoanalyse.no.

»

“Lille meg i den voksne verden”

Arrangementet er utsolgt.
Freuds bar på Litteraturhuset 20. september kl.19.00 – 21.00. Møt psykoanalytiker Esther Ringdal i samtale med Evelina Ciapaite og Linda Johanne Rolfsen om den infantile virkelighet i den voksne verden. Film og psykoanalyse på Cinemateket 15. mai: Eyes wide shut


» Les mer


Kubricks erotiske identitetsdrama. Kubrick hadde lenge ønsket å filmatisere Arthur Schnitzlers erotiske roman «Traumnovelle» og vurderte blant annet på 70-tallet å lage en utvetydig pornografisk adapsjon. Først på 90-tallet fikk han realisert filmplanene, som riktignok hadde endret seg noe. Kubrick jobbet jo aldri spesielt fort, så innspillingen trakk ut i langdrag, og han rakk akkurat å klippe filmen ferdig før han døde. Prosjektet var preget av mye hemmelighetsskremmeri, noe som ikke roet den sedvanlige rykteflommen om Kubricks særegenheter. I tillegg ble det spekulert vilt om hvor langtfilmen ville gå. William og Alice er et vakkert, vellykket og monogamt ektepar. Når hun en kveld betror ham en seksuell fantasi som involverer en annen mann, kastes William ut i et følelsesmessig, intellektuelt og seksuelt kaos som truer hans gamle identitet.

FILM OG PSYKOANALYSE

Etter visningen 15. mai blir det foredrag ved psykolog Henrik Kamphus i samarbeid med Psykoanalytisk forening. Kamphus er spesialist i klinisk psykologi, kandidat innen barne- og voksenpsykoanalyse ved norsk psykoanalytisk institutt. Han er interessert i en psykoanalytisk forståelse og tenkning omkring gruppeprosesser, kultur- og samfunnsuttrykk. 

»

Freuds bar til Trondheim – lørdag 15. juni kl.19.00: Et psykoanalytisk blikk på psykosen – om sammenbrudd i den indre verden

» Les mer


Freuds barer et konsept som arrangeres i flere storbyer rundt i verden, der 

psykoanalytikere holder foredrag om ulike psykologiske og samfunnsaktuelle tema 

etterfulgt av diskusjon med publikum. Norsk psykoanalytisk forening har siden 2015 arrangert Freuds bar på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementene har vært veldig populære, og gått for fulle hus. Høsten 2018 var Freuds bar for første gang på turné, der vi med stor suksess besøkte Litteraturhuset i Bergen. Nå gleder vi oss til å komme til Trondheim!

Denne kvelden møter dere psykoanalytiker Linda Johanne Rolfsen i samtale med kandidat ved Norsk Psykoanalytisk Institutt Cecilie Hillestad Hoff. Sammen vil de gjennom et psykoanalytisk perspektiv forsøke å nærme seg psykosen som fenomen. Psykoanalytiske teorier om psykose er komplekse og omfatter materiale som vanskelig lar seg konseptualisere og operasjonalisere. Dette fordi det psykoanalytiske bidraget først og fremst tar for seg den indre ikke-observerbare verden og ubevisste fantasier. 

Ved psykotiske tilstander synes det å pågå en indre kamp mellom krefter i psyken som trekker i retning av realitet, tenkning og symbolisering og krefter som ødelegger forbindelser  innad i psyken og til verden. I kveldens samtale utforskes både hvorfor  og hvordan dette skjer og hvordan vi kan hjelpe den psykotiske med å styrke forbindelsen til seg selv og til virkeligheten. 

Velkommen!

Inngang kr.200/100- (student)

Billetter selges via Litteraturhuset i Trondheim, se her:

Arrangør: Norsk psykoanalytisk forening

»


UTSOLGT Freuds bar 24. mai: “Alt er feil med meg”. Om selvkritikk og skam


Bak en vellykket fasade kan det gjemme seg selvkritikk og en følelse av å være fullstendig verdiløs. Det kan være mange kilder til selvkritikk og skam, både relasjonelt og kulturelt. I foredraget vil Anders Landmark snakke om dette fra et psykoanalytisk perspektiv. 

» Les mer

Arrangør: Norsk psykoanalytisk forening.

Billetter kr. 200,-/ 100,- student.
Billetter selges her:

»

Film og psykoanalyse: The Shining på Cinemateket 23. mars kl. 17.00

Jack Torrance tar seg jobb som vaktmester på The Overlook Hotel, som han skal passe i vinterhalvåret når det holder stengt. Før avreise får han spørsmål fra ledelsen om han takler såpass langvarig isolasjon. Jack blåser av advarselen, og ser på jobben som en glimrende anledning til endelig å få fred til å skrive den romanen han har hatt i magen så lenge, og reiser av gårde med kona og deres lille sønn. Men en snøstorm gjør at den lille familien blir totalt avstengt fra omverdenen.

Handlingen i The Shining beveger seg et sted i grenselandet mellom drøm og virkelighet. Kubricks visualisering av Jacks akselererende vanvidd uttrykkes gjennom et fantastisk foto: Kameraet glir silkemykt gjennom hotellets endeløse, identiske korridorer, dets enorme kjøkken og overdådige ballsaler og gjør menneskene små i de overveldende omgivelsene. Jack Nicholson gjør en av sine største rolleprestasjoner som Jack Torrance, som fortvilet forsøker å bekjempe naturen rundt seg, men gradvis mister kontrollen over sin egen.

FILM OG PSYKOANALYSE

Etter visningen av The Shining lørdag 23. mars holder Cecilie Hillestad Hoff foredraget «Ondskapens Hotell. Når det hjemlige blir uhyggelig», som gjennom et psykoanalytisk blikk ser nærmere på vår fascinasjon for krim og mordgåter. Med utgangspunkt i Freuds tenkning om repetisjonstvangen og dødsdriften utforskes filmens dynamikk, som fra første scene gir publikum en distinkt følelse av uro og uhygge. 

Cecilie Hillestad Hoff er psykolog og kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt.

Opptak til den psykoanalytiske utdanningen våren 2019

UTDANNELSE I PSYKOANALYSE VED NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

» Les mer

Utdannelsen kan søkes av psykologer og leger med autorisasjon i Norge. Det forutsettes påbegynt spesialisering i psykologi, psykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri.

Utdanningen er godkjent som obligatorisk program for spesialiteten psykoterapi for psykologer etter ny ordning. Godkjenning forutsetter fullført fellesprogram i Psykologforeningen før oppstart på seminar ved instituttet. Relevant klinisk praksis forutsettes.

Utdannelsen består av parallelle og samtidige læringserfaringer gjennom deltagelse i teoretiske samt kliniske seminarer over 4 år, personlig analyse, veiledning og skriftlig arbeid.

Interesserte kan henvende seg til Instituttets sekretariat for ytterligere informasjon. Se også instituttets hjemmeside, www.psykoanalyse.no, hvor det også opplyses om økonomisk støtte. 

Søknad med yrkeserfaring (CV), levnetsbeskrivelse og kopi av autorisasjon sendes:
Norsk Psykoanalytisk Institutt, Fr. Nansens vei, 17, 0369 OSLO 

Tlf. 22 60 58 20 E-post: post@psykoanalyse.no

Forlenget søknadsfrist: 15. april 2019

»

UTSOLGT Freuds bar 22. mars: Masochismens gåte

» Les mer


Masochismen og dens ulike utforminger har utfordret psykoanalysen siden Freuds tid. Hvordan kan vi forstå at mennesket søker smerte og underkastelse? Sentrale poenger i psykoanalysens teorier om masochismens dynamikk vil bli diskutert i lys av Sacher -Masoch’s roman, Venus i Pels.

Fredag 22. mars 2019 kl 19.00.

Kjelleren på Litteraturhuset

Inngang kr 200/100 (student)

Billetter:

https://norskpsykoanalytiskforening.ticketco.events/no/nb/e/freuds_bar_22_mars_masochismens_gaate

Arrangør: Norsk Psykoanalytisk Forening

»