«Transmissions» XXVIII Nordic Psychoanalytic Congress in Oslo, 8.-11. August

Registration opens 10. April

» show more

Illustrasjon: Children of War (1999, the National Museum, Oslo) by the Norwegian painter Marianne Bratteli.


Kongressen er åpen for kandidater og medlemmer i de nordiske psykoanalytiske foreningen, medlemmer og kandidater ved Institutt for Psykoterapi, Institutt for gruppeanalyse og gruppeterapi, Norsk Karakteranalytisk institutt og Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi.

The Congress is open for members and candidates in the Nordic Psychoanalytic Societies, members and candidates at Institutt for Psykoterapi, Institutt for gruppeanalyse og gruppeterapi, Norsk Karakteranalytisk institutt and Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi.

Invitation / Program:

Invitation to the Clinical pre-congress in Child and Adolescent psychoanalysis

Registration is open – fees and prices to be found in the registration form.

Hotel reservation:
We have made a block reservation at the congress hotell, link can be found in the program.»

Freuds bar på Ingensteds 4. april kl.19.00: Seksualitetens hjemløshet – om seksualitet i kunst og psykoanalyse

Foredraget har form av en dialog mellom kunsthistoriker/kritiker Mona Pahle Bjerke og psykolog Torbjørn Liaaen, hvor de sammen utforsker seksualitetens plass og uttrykk i ulike faser av psykoanalysens utvikling og kunsthistorien. 

Mona Pahle Bjerke er kunsthistoriker, kritiker og høyskolelektor ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun er mangeårig kunstanmelder i NRK, og har også skrevet for en rekke andre publikasjoner. 

Torbjørn Liaaen er privatpraktiserende psykolog, gruppeanalytiker, veileder/læreterapeut ved Institutt for psykoterapi og kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt. 
Billetter selges via TicketCo fra 1. mars.

«Speil» på Cinemateket 8. februar kl. 18.00

Speil av Tarkovskij blir ofte beskrevet som en personlig og biografisk film. Den kombinerer elementer som minner, drømmer og fantasier.

» show moreHovedpersonen ligger for døden og tenker tilbake på et liv som er i ferd med å gå tapt. Han minnes sin barndom og sønnen, sin mor og konen han er skilt fra. Han tenker både på private erfaringer, men også kulturelle hendelser. Vi følger hovedpersonens indre bilder i den rekkefølge de dukker opp i hans hukommelse. Kamerat er så å si plassert i hovedpersonens ubevisste. 

I foredraget etter filmen vil psykoanalytiker og psykologspesialist Anders Flækøy Landmark snakke om filmen og dets unike mulighet til å utforske indre bilder, kreativitet og forholdet mellom indre og ytre verden. Filmen kan sees på som en mosaikk og et forsøk på å skape mening i eget liv. Det å dvele ved minner og indre bilder kan være en måte å oppleve nærhet på, til det som har vært og allerede er tapt.

Billetter på cinemateket.no

»

Freuds bar på turne til Trondheim: Psykoanalysen etter Freud – et levende fag


Erik Stänicke, psykoanalytiker, forfatter, forsker og professor ved Universitetet i Oslo kommer til Freuds bar (på turnè) på Litteraturhuset i Trondheim 19. april 2024 for å snakke om «Psykoanalysen etter Freud – et levende fag».

» show more

En veletablert myte er at psykoanalyse er synonymt med Freud. Allerede under Freuds levetid utviklet analytikere nye teorier, noe som har fortsatt helt opp til vår samtid. Erik Stänicke vil snakke om noen utvalgte teorier fra psykoanalysen – spesielt fra Klein, Winnicott og Bion – for å vise bredden og mangfoldet i psykoanalytisk teori. Han vil også vise hvordan disse teoriene fra 2. og 3. generasjons analytikere har ledet til moderne tilknytningsforskning og mentaliseringsbasert terapi.

Billetter til arrangementet selges via Litteraturhuset i Trondheim, se https://litteraturhusetitrondheim.no

»

Øystein Nilsens fond til fremme av psykoanalytisk forskning om psykoser og alvorlige psykiske lidelser


» show more

For informasjon om prosjekter som kvalifiserer for søknad om tildeling.
Stipendet for 2024 er på kr. 30 000,-. 

Søknader sendes til Øystein Nilsens fond til fremme av psykoanalytisk forskning om psykoser og alvorlige psykiske lidelser, v/ Norsk psykoanalytisk forening, Fr. Nansens vei 17, 0368 Oslo eller e-post: post@psykoanalyse.no

Søknadsfrist er 15. april 2024.

Kontaktperson: Line Stänicke, e-post: line.stanicke@gmail.com

»

Opptak til utdanningen i psykoanalyse ved Norsk psykoanalytisk institutt

Utdanningen kan søkes av psykologer og leger med autorisasjon i Norge. Det forutsettes påbegynt spesialisering i psykologi, psykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri eller annen relevant legespesialitet.

Utdanningen består av deltakelse i teoretiske samt kliniske seminarer over 4 år, personlig analyse hos læreanalytiker, veiledning av minst to egne analyser og skriftlig arbeid.

Utdanningen tilbyr en unik mulighet til å bli bedre kjent med egne sterke og sårbare sider, og gir dermed et godt grunnlag for å mestre de utfordringene som møtet med pasienter kan gi, det være seg i psykisk helsevern, selvstendig praksis eller andre deler av helsetjenesten.

» show more

For psykologer:

Psykologforeningen har godkjent seminarene for kurssekvensen til spesialiteten i psykoterapi etter ny ordning. Dette forutsetter at fellesprogrammet er fullført før oppstart på seminarene ved instituttet.  Godkjenning som spesialist i psykoterapi kan for dem som blir tatt innen 01.07.24 søkes etter 4. semester forutsatt samtidig minst 70 timer metodespesifikk veiledning (av det totale antall veiledningstimer som psykologforeningen har krav om)  og at alle øvrige krav fra psykologforeningen er oppfylt  (jmf. psykologforeningens målbeskrivelse for spesialiteten). Det er psykologforeningen som i sin helhet godkjenner spesialiteten i psykoterapi. (Psykologforeningens målbeskrivelse for spesialiteten i psykoterapi blir noe endret fra 01.07.24 og hvor vi må søke om ny godkjenning etter det).

For Leger:

Godkjenning som veileder i grunnleggende psykoterapi for LIS kan søkes etter fullført seminardel og etter at øvrige krav fra legeforeningen er oppfylt (jfr. legeforeningens målbeskrivelse for spesialiteten). Interesserte kan henvende seg til instituttets sekretær for ytterligere informasjon. Se også instituttets hjemmeside, www.psykoanalyse.no

Interesserte kan henvende seg til instituttets sekretær for ytterligere informasjon. Adresse: Norsk psykoanalytisk instituttet, Fr. Nansensvei 17, 0369 Oslo. Tlf. 22 60 58 20. E-post: post@psykoanalyse.no


Instituttet har avtale med HELFO som tilsier at kandidater får refusjon for de utdanningsrelaterte analysene inntil 5 år og inntil 12 timer i uken. Oppgjør avtales med Helfo etter bekreftelse fra instituttet om at en er kandidat.

Tilskuddsordningen for videregående utdanning i psykoterapi og psykoanalyse

Denne ordningen ble fra Statsbudsjettet for 2020 overført til de regionale helseforetakene. Ordningen er videreført. Tilskuddsordningen dekker en del av utgiftene til læreanalyse og veiledning og må søkes. Det kan også søkes tilskudd til reiseutgifter. Oppdaterte retningslinjer for tilskudd fås ved henvendelse til e-post: sekr@tilskuddsordningen.no

Søknadsfrist 15. februar 2024»

Førpremiere og «Film og psykoanalyse» på Cinemateket 25. januar kl.18.00: «Håndtering av udøde»

» show moreDet går en bølge av uhygge gjennom verden. Det som tidligere var skjult skyller inn over oss. Det undertrykte, primitive og avskyelige. Med ett er det over oss og vi kjenner det igjen, som et fjernt, men virkelig minne. Samtidig har dette skremmende kjente noe fremmed og merkelig tiltrekkende ved seg.

Nitten år etter at John Ajvide Lindqvists ikoniske skrekkroman Håndtering av udøde kom ut i Sverige, er romanen om de udøde blitt til en norsk film av regitalentet Thea Hvistendahl. Manus har hun skrevet sammen med Lindqvist, og filmens handling er flyttet til Oslo.

Håndtering av udøde foregår over noen intenst varme sommerdager. Et merkelig elektrisk felt dukker opp i Oslo og byens beboere rammes av kollektive migrene-anfall. Tv-er, lyspærer og elektronikk bryter sammen, og plutselig er alt over. Bortsett fra én ting: hendelsen har gjenoppvekket de nylig avdøde. Den amerikanske psykoanalytikeren Rollo May skrev: Vi lever i angstens tidsalder. Og allerede fra første bilde er Hvistendahls film nedsunket i dette: en stillfaren poetisk skrekk. Vi ser skrekken og undringen i små bevegelser, i blikk, i det usagte, til å begynne med.

Hvistendahls ensemble-film handler om hvordan vi som individer og som samfunn forholder oss til frykten for døden. Filmen har en nygotisk sensibilitet og tilhører en ny bølge av mørke og ambisiøse sjangerfilmer, men det er også en overraskende varm og rørende film. Det er en film om sorg og kjærlighet og frykt i nære relasjoner. Og det er en film som ser på hvordan storsamfunnet reagerer på det ukjente. 

FOREDRAG ETTER FILMEN 

Etter filmen holder Nikolaj Frobenius foredraget «De udødes retur». Nikolaj Frobenius er forfatter. Han er utdannet ved London College of Printing og har skrevet romaner, filmmanus, essays og dramatikk, blant annet Jeg skal vise dere frykten, en roman om Edgar Allan Poe, og spillefilmen Insomnia. Han bor og skriver i Oslo.  

»

Freuds bar på «Ingensteds» torsdag 1. februar kl. 19.00: Svein Haugsgjerd: «Forholdet mellom galskap og psykoanalyse i vår tid»


» show more

Det er i vår tid sterk interesse for Wilfred Bion og Jacques Lacan, som i 1950- til 1970-årene bidro med mange nye ideer innen den brede psykoanalytiske tankeverden. Så ulike de var, både med hensyn til  livshistorisk erfaring og samtidshistorisk kontekst, hadde de to ting felles. Det ene var at møtet med psykotiske personer ble betydningsfullt for deres tenkning. Det andre var deres syn på hva en psykoanalytisk intervensjon må være – ikke en «forklaring», men noe igangsettende. Begges bidrag peker også mot at det estetiske aspekt av livet er viktig for den enkeltes psykiske utvikling.

Ingensteds, Brenneriveien 9, 0182 Oslo

Billetter selges på TicketCo.

Pris kr. 250,- / student 150,-

»

Film og psykoanalyse 7. desember: Sigmund Freud: A Jew without God»

Portrett av den kjente østerrikske psykoanalytikeren. Foredrag ved Torberg Foss etter filmen. 

» show more

Denne filmen er en dramatisert dokumentar, basert på Sigmund Freuds private brev der han beskriver sin barndom og ungdom, og sine senere erfaringer som ektemann og familiemann. Vi følger Freud fra barndommen i Freiberg (som den gang lå i dagens Tsjekkia), til Wien og giftermålet med Martha, familiens tvungne reise fra Østerrike på 1930-tallet og erfaringene fra eksilet i London, der Freud døde i 1939.

Ved å ta utgangspunkt i de selvbiografiske skildringene i brevene gis publikum mulighet til å reflektere over hvorfor Freud ble Freud. En sentral skikkelse i livet hans var den yngste datteren Anna, som selv ble en fremtredende psykoanalytiker. Hun var en slags assistent og arkivar for Freud, og samlet mye av materialet filmen baserer seg på og som i stor grad ikke har blitt offentliggjort før. Slik får vi et unikt innblikk i livet til en mann som med sin utvikling av en teori om hvordan den menneskelige psyken fungerer, også kunne finne nye behandlingsmetoder for de mentale lidelser man tidligere stod helt maktesløse ovenfor. 
Selv om psykoanalysen først og fremst angår forholdet mellom pasient og behandler, ble Freuds innsikter ganske raskt tatt opp i kulturen. Slik kom den, gjennom både kunst og litteratur, også til å påvirke oss i hvordan vi forstår oss selv.
Etter filmen vil psykoanalytiker Torberg Foss holde foredraget: «Psykoanalysen: i spennet mellom divan og kultur».

Billetter på Cinemateket.no»

Freuds bar på Ingensteds 16. november kl.19.00: «Å være ung i et ungdommelig samfunn»


» show more

Psykoanalysen har alltid kretset rundt spørsmål om hva som både former og frigjør mennesket. Under viktoriatidens strenge moralske kodeks åpnet Freud opp for å lytte til det subjektive ubehaget som oppstår når hjertet er lagt i for stramme lenker. I dag er kanskje hjertet plassert i for løse og flytende rammer. Spørsmålene om hva som former og frigjør individet krever derfor andre svar enn tidligere.

Tre psykologer er i høst aktuelle med bøker som tematiserer grenser og frihet i familiene. Psykoanalytiker Line Marie Warholm har skrevet boken «Foreldrerevolusjonen» og Ida Holth og Per Are Løkke er aktuelle med «En håndbok for ungdom med vanskelige foreldre». Begge bøkene er inspirert av psykoanalytisk tenkning og tematiserer spørsmål om grenser, frigjøring og barns utvikling fra to forskjellige vinkler. Warholm fremhever betydningen av at foreldrene gjenvinner sin autoritet i en verdistyrt tilnærming til oppdragelsen. De unge trenger tydeligere rammer å utvikle seg innenfor, skriver hun. Holth og Løkke løfter frem ungdomstidens viktigste tema, nemlig løsrivelsen fra foreldrene. Det kan synes som at vår kulturs intense blikk på ungdommens psykiske helse er blind for hvordan ungdom utvikler identiteten sin i nettopp adskillelsen fra foreldrene. Begge bøkene problematiserer en voksen kultur som søker evig ungdom.

Forfatterne vil først presentere bøkene, for så å plassere dem i dagens kulturelle kontekst. Trenger vi å hente opp igjen farsautoriteten? Deretter vil de ta for seg hva popularisering av psykoanalytisk tankegods kan bidra med i dag. Mister psykoanalysen sin kraft når den populariseres?

Med seg på scenen har de litteraturviter og gestaltterapeut, Elisabeth Løvlie, som vil lede samtalen med forfatterne.

Ingensteds, Brenneriveien 9, 0182 Oslo

Billetter kr. 200,- / student kr. 100,-
Billetter kan du kjøpe her:

»