Film og psykoanalyse 9. desember: «De uskyldige»

» Les mer

De uskyldige er en stilsikker, stemningsfull og intens thriller signert Eskil Vogt, regissøren av Blind og manusforfatteren bak filmer som Oslo 31. august og Verdens verste menneske

De uskyldige handler om en familie som flytter inn i ny leilighet i en blokk på østkanten i Oslo. Vi blir med søstrene Ida og Anna når de utforsker sine nye omgivelser, og blir kjent med en jente og en gutt som begge viser seg å ha evner utenom det vanlige. Det som starter som en lek, blir raskt noe langt mer alvorlig – og skremmende. 

FOREDRAG ETTER FILMEN

Etter filmen holder Line Indrevoll Stänicke foredraget «De uskyldige – om å skape sammenheng mellom den indre og ytre verden».

Line Indrevoll Stänicke er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og forsker på selvskading og selvmordsproblematikk blant ungdom og sosiale medier. Hun er psykologspesialist i voksenpsykologi og i klinisk arbeide med barn og unge, og er er tilknyttet Nic Waals Institutt/Lovisenberg sykehus. Stänicke er psykoanalytiker ved Norsk psykoanalytisk forening og har skrevet artikler om utviklingspatologi og bøkene Det uforståelige barnet (Landmark & Stänicke, 2016), Klinisk tenkning og psykoanalyse (Stänicke et al., 2019) og Lek og kreativitet i psykoterapi med barn og unge (Stänicke et al., 2021).

Filmen starter kl.19.00.
Billetter på www.cinemateket.no

»

Vi forlenger søknadsfristen til 10. desember: Opptak til Obligatorisk program 2022

Nytt obligatorisk program for spesialiteten voksenpsykologi startet opp i januar 2022.
 

» Les mer

Institutt for Psykoterapi og Norsk psykoanalytisk institutt tilbyr kurssekvens over halvannen til to år til Obligatorisk program i spesialiteten voksenpsykologi for psykologer. Programmet ekvivalerer med NPFs program. 

Programmet er bygget opp etter målbeskrivelsen for det obligatoriske programmet i spesialiteten i voksenpsykologi, revidert i 2018. Det vil være 6 kullsamlinger á to dager over halvannet – to år.

Innhold i kursene vil omhandle: utredning og diagnostisering, behandling; affektive lidelser og angstlidelser, akutte tilstander og traumer, personlighetsforstyrrelser og komplekse tilstander, alvorlige psykiske lidelser og spesialistrollen.

Kursene består av en blanding av obligatorisk lesing på forhånd, diskusjon av teori, praktiske eksempler og veiledningssekvenser som kursdeltakerne forbereder. Alle lærerne er erfarne psykodynamiske psykoterapeuter og/eller psykoanalytikere: Anders Zachrisson, Kristin Østlie, Erik Stänicke, Helene Nissen-Lie, Jessica Harnischfeger, Cecilie Hillestad Hoff, Roar Olsen, Leif Jonny Mandelid, Mona Semb og Ingunn A. Opsahl.

Opptak forutsetter gjennomført fellesprogram, at man er i relevant praksis og har samtidighet i praksis, veiledning og kurs. Det stilles krav til et valgfritt program til denne spesialiteten. For øvrig viser vi til Psykologforeningens hjemmeside vedr. spesialistordningen.

Oppstart i januar 2022.

Ny søknadsfrist: 20. november 2021. Bindende påmelding til hele programmet.
Kursavgift 7300,- pr. samling / 43 800,- totalt.

Deltakerantall: maks 24

Påmelding er bindende og deltagelse på alle samlingene er obligatorisk. Du søker via https://instpsyk.no/.

Samlingene gjennomføres fysisk på henholdsvis Institutt for Psykoterapi i Nydalen og Norsk psykoanalytisk institutt på Majorstua i Oslo. I tilfellet det blir innstramninger i bevegelsesfriheten grunnet Covid-19 blir samlingene gjennomført digitalt.

1. samling, 13.-14. januar 2022: Utredning og diagnose
2. samling, 31. mars – 1. april 2022: Behandling, affektive lidelser og angstlidelser
3. samling, 15.-16. september 2022: Akutte tilstander og traumer
4. samling, 17.-18. november 2022: Personlighetsforstyrrelser og komplekse tilstander
5. samling, 9-10. mars 2023: Alvorlige psykiske lidelser
6. samling, 24.-25. august 2023: Spesialistrollen

Med forbehold om endringer.

»