Nye bøker, artikler og bokanmeldelser

Siri Erika Gullestad: Å begjære den du elsker. Kagge forlag.

Line Stänicke, Unni Tanum Johns og Anders Flækøy Landmark: Lek og kreativitet – i psykoterapi med barn og ungdom. Gyldendal.

Sverre Varvin: Psychoanalysis in Social and Cultural Settings: Upheavals and Resiliencehttps://www.routledge.com/Psychoanalysis-in-Social-and-Cultural-Settings-Upheavals-and-Resilience/Varvin/p/book/9781032072357

Anders Flekøy Landmark: Psykodynamisk terapi for barn.
https://www.gyldendal.no/faglitteratur/psykisk-helse/klinisk/psykodynamisk-terapi-for-barn/p-831605-no/

Artikkel i open access: Siri Erika Gullestad: Our contempt for weakness

Morgenbladet, 03-09.feb -17: Sneversynt om psykologisk kunnskap.  https://morgenbladet.no/ideer/2017/02/sneversynt-om-psykologisk-kunnskap

Bokanmeldelse: Anders Flekøy Landmark og Line Indrevoll Stänicke: Det uforståelige barnet. Fra Tidsskrift for Norsk psykologforening.

Bokanmeldelse: Siegfried Zepf: Why Oedipus did not have an Oedipus complex

Bokanmeldelse: Elisabeth Roudinesco: Freud in his time and Ours

Life Coach: NEUROSCIENCE CONFIRMS: It’s Unbelievable How Much The Subconscious Shapes Our Reality!

http://qz.com/804497/freud-on-why-so-many-people-have-a-fear-of-clowns/

Bokanmeldelse: Michael Eigen, «Under the Totem: In Search of a Path» (sept. 2016)

Bokanmeldelse: Annie Reiner, «Of Things Invisible to Mortal Signs» (2016)

Bokanmeldelse: Vigdis Hjorth, «Arv og miljø» (2016) i Morgenbladet og NRK.

Comments are closed.