Årsmøte 2016

Innkalling til årsmøte 8. mars 2016

Pkt. 5) Årsmelding for 2015

Pkt. 6 a) Regnskap 2015 Norsk psykoanalytisk forening
Pkt. 6 b) Regnskap 2015 Norsk psykoanalytisk institutt

Pkt. 7 a) Budsjett 2016 Norsk psykoanalytisk forening

Pkt. 7 b) Budsjett 2016 Norsk psykoanalytisk institutt
Pkt. 7 c) Fastsetting av medlems- og kandidatavgift etc.for 2016

Pkt. 8) Lovendringsforslag

Pkt 9) Askevolds legat

Pkt. 10)  Valgkomiteens innstilling og pkt. 11) Nominering og valg av medlemmer til valgkomiteen

Comments are closed.