Kurs/seminarer

  • Kurs for kandidater i den psykoanalytiske utdanningen blir kun lyst ut internt. Se informasjon under Instituttet / Utdanning
  • Norsk psykoanalytisk institutt tilbyr sammen med Institutt for Psykoterapi  kurssekvens over 1 1/2-2 år til Obligatorisk program i spesialiteten voksenpsykologi for psykologer.
    Kurset er godkjent av psykologforeningen etter ny målbeskrivelse vedtatt høst 2015. Programmet ekvivalerer med psykologforeningens kurs, se målbeskrivelsen som du finner på Psykologforeningens hjemmesider. Nytt seminar startet i januar 2022 og vi planlegger neste kurs fra januar 2023.
  • UTSATT til 2022: Den nordiske psykoanalytiske kongress i Malmø.
  • Se også EPF sin hjemmeside for løpende oppdatering av seminarer og kongresser.
  • Se IPA-s nettsider for oppdatert event-kalender.
  • For kurs for Leger i spesialistutdanningen, se Legeforeningens hjemmeside for nærmere informasjon (www.legeforeningen.no)

Comments are closed