Kurs/seminarer

  • Kurs for kandidater i den psykoanalytiske utdanningen blir kun lyst ut internt. Se informasjon under Instituttet / Utdanning
  • Norsk psykoanalytisk institutt tilbyr sammen med Institutt for Psykoterapi  kurssekvens over 1 1/2-2 år til Obligatorisk program i spesialiteten voksenpsykologi for psykologer.
    Kurset er godkjent av psykologforeningen etter ny målbeskrivelse vedtatt høst 2015. Programmet ekvivalerer med psykologforeningens kurs, se målbeskrivelsen som du finner på Psykologforeningens hjemmesider. Nytt seminar starter i januar 2020.
  • Neste Nordiske psykoanalytiske kongress finner sted i Malmø,
    6.-9. august 2020.
  • Se også EPF sin hjemmeside for løpende oppdatering av seminarer og kongresser.
  • Se IPA-s nettsider for oppdatert event-kalender.
  • For kurs for Leger i spesialistutdanningen, se Legeforeningens hjemmeside for nærmere informasjon (www.legeforeningen.no) Det er planlagt en samling i mai og en i oktober 2020.

Comments are closed