Kurs/seminarer

  • Kurs for kandidater i den psykoanalytiske utdanningen blir kun lyst ut internt. Se informasjon under Instituttet / Utdanning
  • Norsk psykoanalytisk institutt tilbyr sammen med Institutt for Psykoterapi  kurssekvens over 1 1/2-2 år til Obligatorisk program i spesialiteten voksenpsykologi for psykologer.
    Kurset er godkjent av psykologforeningen etter ny målbeskrivelse vedtatt høst 2015. Programmet ekvivalerer med psykologforeningens kurs, se målbeskrivelsen som du finner på Psykologforeningens hjemmesider.
    Neste seminar er planlagt fra januar 2025, når datoene er klare vil du finne mer informasjon her: 
  • Se også EPF sin hjemmeside for løpende oppdatering av seminarer og kongresser.
  • Se IPA-s nettsider for oppdatert event-kalender.
  • For kurs for Leger i spesialistutdanningen, se Legeforeningens hjemmeside for nærmere informasjon (www.legeforeningen.no)

Comments are closed.