Kurs/seminarer

 

 • Norsk psykoanalytisk institutt vil sammen for Institutt for Psykoterapi tilby kurssekvens over 1 1/2-2 år til Obligatorisk program i spesialiteten voksenpsykologi for psykologer. Se forsiden for full utlysningstekst, påmeldingsskjema finner du på www.instpsyk.no.
  Instituttene planlegger kursstart høsten 2017, første samling blir i november. Kurset er godkjent av psykologforeningen etter ny målbeskrivelse vedtatt høst 2015. Programmet ekvivalerer med psykologforeningens kurs og er et helt nytt kurs, se målbeskrivelsen som du finner på Psykologforeningens hjemmesider.
 • Neste EPF-konferanse finner sted i Warsawa, Polen, 23.-25. mars.
  “The Origin of Life” – se mer informasjon her:
 • UngaVuxna-dagarna2018  Psykoterapikonferanse i Stockholm 25.-26. januar i 2018
 • Neste Nordiske psykoanalytiske kongress finner sted i Turku, Finland, 9.-12. august 2018. Kongressen har egen hjemmeside her.
 • Se også EPF sin hjemmeside for løpende oppdatering av seminarer og kongresser
 • Se IPA-s nettsider for oppdatert event-kalender
 • Kurs for kandidater i den psykoanalytiske utdanningen blir kun lyst ut internt. Se informasjon under Instituttet / Utdanning
 • For kurs for Leger i spesialistutdanningen, se Legeforeningens hjemmeside for nærmere informasjon (www.legeforeningen.no) Neste kurs holdes i oktober 2017.
 • Legeforeningen har godkjent og tilbyr i 2017 to delkurs: Psykoanalytisk psykoterapi – Klinikk og teori. Delkurs I og II etter søknad fra legekurskomiteen ved Instituttet. Les mer i Legeforeningens kurskatalog:
 • Her kommer det en påmeldingsmodul (under utvikling – ikke oppe og går):

Comments are closed