Kurs/seminarer

  • Norsk psykoanalytisk institutt tilbyr sammen med Institutt for Psykoterapi  kurssekvens over 1 1/2-2 år til Obligatorisk program i spesialiteten voksenpsykologi for psykologer.
    Kurset er godkjent av psykologforeningen etter ny målbeskrivelse vedtatt høst 2015. Programmet ekvivalerer med psykologforeningens kurs, se målbeskrivelsen som du finner på Psykologforeningens hjemmesider.
  • Neste EPF-konferanse finner sted i Madrid, 11.-14. april 2019.
  • Se også EPF sin hjemmeside for løpende oppdatering av seminarer og kongresser
  • Se IPA-s nettsider for oppdatert event-kalender, neste IPA-kongress er i London i juli 2019.
  • Kurs for kandidater i den psykoanalytiske utdanningen blir kun lyst ut internt. Se informasjon under Instituttet / Utdanning
  • For kurs for Leger i spesialistutdanningen, se Legeforeningens hjemmeside for nærmere informasjon (www.legeforeningen.no) Det er planlagt en samling i mai og en i oktober 2019.

Comments are closed