Fagmøter høsten 2021

14. september: Nora Rustad holder sitt medlemsforedrag
12. oktober: Randi Rosenquist «Hvordan forstå og forholde seg til psykopati»
16. november: Janne Kvien holder sitt medlemsforedrag.
30. november: Medlemsforedrag – program kommer.
7. desember: Julemøte- program kommer.

Det kan komme til flere møter. Møtene blir annonsert fortløpende i meldingen og her på hjemmesiden.

Våren 2021 – digitale medlemsmøter:
2. mars: Webinar: Henrik Kamphus holder sitt medlemsforedrag.
13. april: Webinar: Inger Wangen holder sitt medlemsforedrag.
4. mai: Webinar: Øystein Gundersen holder sitt medlemsforedrag.
11. mai: Webinar: Eirik Ulveseth holder sitt medlemsforedrag.
Sommermøte 1. juni er avlyst.

Høsten 2020
25. august: Fagmøte om forskning: Cand. psychol. Line Indrevoll Stänicke vil presentere fra sin ph.d: The punished self, the unknown self, and the harmed self – towards a more nuanced understanding of self-harm in adolescence.

22. september: Agnes Hodi, Psykoanalytiker, Læreanalytiker (barn og voksen), medlem av IPA, Æresprofessor ved ELTE Universitet, Budapest, Ungarn.
Holder sitt medlemsforedrag om “To see what is invisible. Chapters of a child- analysis” 

20/10   Torhild Leira, Cand. psychol., psykoanalytiker og barneanalytiker, læreanalytiker, i egen praksis: «Barneanalysens historie i Norge, og en kasuistikk»  

17/11   UTSATT: I henhold til smittevernregler i Oslo p.t., er den generelle føringen at det ikke er lov med arrangementer; https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/private-samlinger/#toc-2.
Henrik Kamphus, psykolog, kandidat: «En gryende forståelse av enactment og sadomasokistisk samhandling. En barneanalyse av et latensbarn.» 
Ny dato blir kunngjort senere.

1/12     Julemøtet 2020 – avlyst

Våren 2020
Tirsdag 21. januar kl.19.00: Kristin Mack-Borander: medlemsforedrag.
Tirsdag 11. februar kl.19.00: Lene Auestad: «Den autoritære personlighet – studiens relevans»
Lene Auestad er Dr./PhD i filosofi fra Etikkprogrammet ved UiO, forfatter og oversetter. Hun har bl.a. utgitt Respect, Plurality, and Prejudice. A Psychoanalytical and Philosophical Enquiry into the Dynamics of Social Exclusion and Discrimination (Karnac/ Routledge, 2015). Hun foreleser internasjonalt, og har siden 2010 ledet den internasjonale og tverrfaglige konferanseserien Psychoanalysis and Politics, med konferanser i ulike land.
UTSATT INNTIL VIDERE. Tirsdag 24. mars: Torhild Leira forteller fra barneanalysens historie i Norge og fra behandlingen av en 4-åring.
UTSATT INNTIL VIDERE: Tirsdag 21. april: Henrik Kamphus holder fordraget med tittelen: «Gryende forståelse av enactment og sado-masokistisk samspill – En barneanalyse av et latensbarn.»
UTSATT INNTIL VIDERE: Fagmøte 19. mai.

Fagmøtet / sommermøte 2. juni 2020
Steinar Lorentzen, professor emeretius, presenterer utdrag fra sin nye bok; Fokusert gruppeanalytisk psykoterapi.  Hun er visepresident for Research Boards, International Psychoanalytical Association(IPA) og gjesteprofessor  ved University College London. Hun er medlem av aksjonsgruppen for nevro-psykoanalyse og ulike vitenskaplige råd for fagpublikasjoner innen psykoanalyse, psykoterapi og nevrovitenskap.

Julemøte 3. desember: Jan Oskar Utnem holder foredrag.

Jan Oskar Utnem, tidligere sogneprest i Uranienborg kirke, skal reflektere over sine tanker om religion, kristendom og troens plass i det moderne samfunnet. Tittelen henspeiler på et eksistensielt og åndelig opplevd fravær som blir dekket med å fylle egoets behov, og ikke det åndelige selvets behov. Vi håper foredraget skal være til ettertanke, inspirerende og givende i en tid der julen snart nærmer seg.

Det første fagmøtet i 2020 blir 21. januar med Kristin Mack-Borander.

Vårsemesteret 2019
Tirsdag 15.1: Line I. Stänicke medlemsforedrag.

Tirsdag 29.1: Line Reykdal medlemsforedrag.

Tirsdag 12.2: Kari Høydahl: «Presence of mind – absence of theory?»

This lecture focuses on a fundamental aspect of our psychoanalytical practice: our mode of presence in the analytic sessions. The manner in which we are present also implies what is absent. When listening to the analysand, the basic rule and the basis for our work in the sessions is to apply evenly- suspended attention. In the lecture, different aspects of evenly- suspended attention will be discussed, both in relation to theoretical knowledge, the unconscious minds both of the analyst and analysand and to the analysand’s free association. The lecture discusses perspectives from, among other theorists; Reik, Bion and Bollas.

Foredraget holdes på norsk.

26.2 – utgår.

Tirsdag 12. mars: Ida Henriksson Bendiksby medlemsforedrag.

Tirsdag 19. mars: Årsmøte

2. april – utgår

7. mai: Kristin Østlie: Terapeutens lytting avgjørende ved selvmordsfare

Forskningsutvalget har invitert psykolog Kristin Østlie til medlemsmøtet i foreningen 7. mai for å presentere sin doktorgradsavhandling fra 2018, med tittelenListening to suicidal patients in psychotherapy: How therapeutic relationships may expand patients’ prospects for living their lives.”

I foredraget vil Østlie også gå inn på annen empirisk forskning i behandling av pasienter med selvmordsfare. Selvmordstallene viser ingen nedgang i antall, til tross for store bestrebelser på å forebygge selvmord de siste 20 årene. Dette inkluderer utarbeiding av Nasjonale retningslinjer for utredning og behandling ved selvmordsfare, og etablering av kontrollsystemer for å sikre at retningslinjene blir overholdt, der helsepersonells innsats blir evaluert.

Kristin Østlie har i sin forskning gått tettere innpå den kliniske dynamikken i terapisituasjoner, og kan derfor tilføre mer inngående kunnskap enn forskning på statistiske risikofaktorer. Hun har intervjuet 19 pasienter og deres terapeuter med kvalitative semi-strukturerte intervjuer, og fulgt dem opp i ett år. Terapeutene jobbet ved DPS eller i privatpraksis. Kristin undersøkte hvordan selvmordstemaet ble håndtert og hva som fremmet eller hemmet gode terapiprosesser. Hennes resultater tyder på at terapeutens kapasitet til å lytte var helt avgjørende for den terapeutiske alliansen, men også for nytten av terapien og endringer i pasientens livsønske og intensiteten i selvmordstanker. Med kapasitet til å lytte menes det å finne tak i pasientens forståelse av egne vansker og av hva som kunne være til hjelp i behandlingen (hans/hennes «private teori»), samtidig som terapeuten er seg bevisst egen privat teori, og i hvilken grad denne er samstemt med pasientens.  Dersom terapeuten hadde mange negative følelser, som f.eks. angst eller skyld, og ikke klarte å legge oppgaven om å løse utfordringene på seg selv, så det ut til å stå i veien for gode terapiprosesser.

Kristin Østlie er kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt, og Erik Stänicke, nåværende president i Norsk psykoanalytisk forening, var hennes hovedveileder under PhD-arbeidet.

For mer informasjon:
https://www.sv.uio.no/psi/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2018/ostlie

4. juni: Sommermøte

Vi får besøk av  Arne Johan Vetlesen  som vil  holde et foredrag for oss med tittelen: «Det vanskelige håpet»

Vi vil gjerne håpe på det beste hva fremtiden gjelder, ikke minst for våre barn. Men hva om fremtiden ser dyster ut? Hva om håpefullheten kommer i kontrast til kunnskapen vår om hvilken retning samfunnet går i? Kan det bli noe bedragersk, sågar hyklersk, over å bekjenne seg til håp?

På den annen side, hvem er vi og hva får vi gjort uten håp? 

Finnes andre kilder til mening og endring enn håp, og hvis ja, hvilke?


Foredraget vil trekke veksler på bøkene «The Denial of Nature» (2015) og «Hva skal vi svare våre barn?» (skrevet med Rasmus Willig; 2018).

Arne Johan Vetlesen  er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, der han jobber med etikk og sosialfilosofi.

I særlig grad har han vært opptatt av menneskelige relasjoner og menneskets grunnvilkår, med ondskap som sentralt tema.

Samfunnsmessige, kulturelle og politiske spørsmål står sentralt i hans forfatterskap, ikke minst med tanke på unge menneskers livssituasjon og framtidsutsikter.

Gjennom årene har miljøproblemene og menneskets forhold til naturen fått stadig større plass.

Han setter sitt preg på offentlig debatt gjennom hyppige innslag i både avis- og etermediene, bl.a. som spaltist i Klassekampen siden 2004, og er en ettertraktet foredragsholder i inn- og utland.

Etter foredraget blir det servering av reker og hvitvin / mineralvann. Påmelding ved å betale kr. 350,- til foreningens konto: 6039 05 97528 innen 27. mai.
Vennligst gi beskjed om allergier eller annet ved påmeldingen til post@psykoanalyse.no.

VELKOMMEN !!​

Høsten 2018
Tirsdag 28/8 – utgår.

Tirsdag 4/9: Sverre Lund-Høie medlemsforedrag.

Tirsdag 2/10 Mette Hvalstad medlemsforedrag.

Tirsdag 16/10: Hanne-Sofie Johnsen Dahl medlemsforedrag.

Tirsdag 6/11: Ingeborg Aarseth medlemsforedrag.

Tirsdag 4/12: Julemøte. Frank Høifødt: Bohem i krise. Edvard Munch anno 1900. Hva forteller bildene. Se mer informasjon i november-meldingen.

Datoene for fagmøtene våren 2018 blir:
16. januar, 30. januar, 13. februar, 13. mars, 17. april, 8. mai og 22. mai.
Årsmøtet holdes 10. april og det blir sommermøte den 5. juni.

Tirsdag 16.01: Line Stänicke og Anders Landmark:
» Presentasjon av boken: ‘Det uforståelige barnet – Om å skape sammenheng mellom den indre og ytre verden’. I boken bruker vi psykoanalytisk kunnskap for å forstå barnets indre verden, og de mer utfordrende og fastlåste prosessene som kan ledsage ulike tilstander hos barn og unge. Vi vil vise hvordan  psykoanalysen kan være i dialog med og supplere andre rådende tilnærminger.»

Tirsdag 30.01: Anders Landmark medlemsforedrag.

Tirsdag 13.02: Svein Haugsgjerd legger frem tanker fra sin siste bok. Psykisk Smerte.

Tirsdag 13.03: Lise Bruusgaard  medlemsforedrag.

Tirsdag 10.04: Årsmøte

Tirsdag 17.04: Anne Kari Lind-Fossen medlemsforedrag.

Tirsdag 8.5: Helene Paus Aasen medlemsforedrag.

Fagmøte tirsdag 22.5 utgår.

5/6       Sommermøte med Per Vaglum som vil holde foredraget: “Psykosens fire faser: belyst ved Gunvor Hofmos dikt og biografi”

”Gunvor Hofmo (1921-1995) regnes som kanskje vår fremst ekspressive lyriker. Allerede som ung begynte hun å utvikle symptomer på en kommende psykose. Og i 1953 fikk hun diagnosen kronisk paranoid schizofreni, en psykoselidelse hun hadde helt til sin død. Likevel utga hun i alt 20 diktsamlinger, alle tildels svært godt mottatt av kritikerne. Hennes upubliserte dikt er også samlet av Jan Erik Vold i en egen bok.

Foredraget er basert på min lesning av hennes samlede dikt med psykiatriske briller, og av Jan Erik Volds omfattende kildeskrift: «Mørkets sangerske» (2000). Jeg vil med noen dikt fra forskjellige faser av psykosen, gi eksempler på hvordan opplevelsene av den psykotiske tilstanden og av psykiatrisk institusjonsbehandling, av Hofmo, er formulert i hennes gripende dikt.”

Per Vaglum er Professor(emeritus) dr. med., psykoanalytiker og spesialist i psykiatri.

Etter foredraget blir det servering av reker og hvitvin / mineralvann. Påmelding ved å betale kr. 350,- til foreningens konto: 6039 05 97528 innen 28. mai. Velkommen!

Sommermøte er kun for medlemmer, kandidater og psykoanalytisk forum.

Program høsten 2017

29/8  Eystein Victor Våpenstad vil holde et foredrag med tittelen: «Det finnes ikke noe slikt som et spedbarn. Avhengighet og følelser hos store og små i spedbarnstiden.»

Eystein Våpenstad er Dr.philos og spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, samt psykoanalytiker og barne- og ungdomspsykoanalytiker.
Han vil forsøke å beskrive og forstå spebarnstiden med bakgrunn i psykoanalytisk
utviklingspsykologi. Spedbarnstiden er preget av sterke følelser og prekære behov hos både
spedbarnet og omsorgspersonen(e). Spedbarnet er ikke en passiv mottaker av omsorg,
men en aktiv deltaker i et intersubjektivt samspill med sine omsorgspersoner. Spedbarnstiden har avgjørende betydning for resten av livet, og måten vi forstår og forholder oss til spedbarn på, bør derfor få høyeste prioritet.
Dette er et tema som vil kunne inspirere både oss som jobber med voksne og oss som arbeider med barn.

NB nyinnsatt fagmøte onsdag 20. september med Deborah Cabaniss, professor i psykiatri og psykoanalytiker, New York.

Tittel: Teaching Psychodynamic Formulation

Deborah L. Cabaniss vil presentere hvordan hun underviser leger i videreutdanning og kandidater i psykoanalytisk utdanning i psykodynamisk kasusformulering.

Cabaniss, M.D., er professor i klinisk psykiatri ved the Columbia University College of Physicians and Surgeons, nestleder ved den kliniske videreutdanningen samme sted, og læreanalytiker og veileder ved the Columbia University Center for Psychoanalytic Training and Research. Hun underviser leger i psykodynamisk terapi og koordinerer deres undervisning og veiledning. Hun har vunnet mange utdanningspriser, inkludert the Presidential Award for Outstanding Teaching from Columbia University. Hun har skrevet en rekke artikler, blant annet om veiledning, og er førsteforfatter av to bøker, “Psychodynamic Psychotherapy: A Clinical Manual” and “Psychodynamic Formulation”, som benyttes i undervisning over hele Nord-Amerika.

Fagmøte 17. oktober utgår.

Ekstra fagmøte 1. november: Otto Kerberg

Julemøte 5. desember kl.19.00:  Hardingfelespilleren Benedicte Maurseth fra Hardanger er internasjonalt anerkjent og en av norges mest profilerte og brukte folkemusikere. Hun er aktiv og svært allsidig, har lenge opptrådt ved Nationaltheatret i stykket av Jon Fosse «Morgon og kveld» i samspill med Anne Marit Jacobsen, har gitt ut fra albumet  «Alde» og har vært elev hos mesterspelemannen Knut Hamre gjennom snart 30 år. Hun har dessuten skrevet boken «Å vera ingenting – samtaler med Knut Hamre», og det er fra denne hun vil fortelle for oss. Hun kommer til å legge særlig vekt på de delene av boken som handler om musikkens- og folkemusikkens legende og helende kraft gjennom at denne musikken i større grad tillater og slipper til menneskets ubevisste og irrasjonelle følelsesmessige sider.

Denne kvelden vil hun også spille for oss og dermed gi oss muligheten til selv å lytte til dette instrumentets klang og mystikk. Vi vil få høre enkelte slåtter fra den rike norske slåttearven, og hun vil introdusere oss nærmere for noen av de musikkstykkene som endog mange spelemenn kan vegre seg for å gå inn av den grunn at de er så potensielt sett åpnende, vâre og kraftige på samme tid.

Etter møte blir det servering av gryterett, vin og mineralvann. Pga. matbestillingen må vi vite hvor mange som kommer innen 27. november. Gi også beskjed om evt. allergier, ønske om vegetarmat etc. Påmelding til post@psykoanalyse.no, pris kr. 350,-.

Program våren 2017

6/6     Sommermøte

23/5    Fagmøte med Küllike Kask.

25/4     Fagmøte med Anne Kristin Rustad.

21/3     Årsmøte kl.18.00

14/3     Fagmøte med Fredrik Cappelen.

28/2 Fagmøte med Sverre Varvin: «Fundamentalisme blir nå i stor grad assosiert med  islam og jihad. Når Nordisk psykoanalytisk kongress satte fundament og fundamentalisme på agendaen må man tro at det var et behov for å se innover, på psykoanalysen selv, for å undersøke om, evt. i hvilken grad tro på fundamenter utvikler seg til fundamentalisme også i vår disiplin.
Dette foredraget inviterer til en slik refleksjon, men det vil legge mer vekt på å undersøke fundamentalisme problemet generelt, hvilke dynamikker som ligger bak og hvilken plass det har i den europeiske kontekst.

Fundamentalismen oppsto som en religiøs og delvis politisk bevegelse blant kristne
protestanter som følte at grunnleggende verdier (fundamentet) var truet. Fundamentalisme karakteriseres ved en rigid fastholding av fundamenter og oppfatning av det er et ”vi” som er innenfor og ”de andre” som er utenfor. En slik mental orientering ”blomstrer” i dag. Kan vi lære noe av fundamentalismens historie og av psykoanalytisk forståelse av slike bevegelser? Kan psykoanalysen bidra – eller er vi i for stor grad fanget av kamp om hva som skal være psykoanalysens fundament?»

24/1 Fagmøte med Thor Kr. Island: «Sa du virkelig det?” Om selvavsløring, tillit og skam i læringsgrupper.

Thor Kristian Island er privatpraktiserende psykiater, psykoterapeut og gruppeanalytiker i Oslo. Han var med å grunnlegge Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA) og han var instituttbestyrer i 10 år. Han er læregruppeanalytiker, veileder og holder foredrag innen tema gruppeanalyse.

Program for resten av våren blir lagt ut fortløpende.

Program høsten 2016
Møtene er åpne for medlemmer og kandidater der ikke annet er spesifisert.

30/8 Fagmøte: Torhild Leira:»Stillhet som kommunikasjon. Nonverbal dialog og terapeutisk prosess.»

25/10: Fagmøte med Kristin Lund.

22/11: Susanne Lunn: «Evidens i psykoterapiforskning – fundament eller
fundamentalism?»

6/12 Julemøte: Regissør Petter Næss: «Fra tekst til handling». Se invitasjon i meldingen for mer informasjon om møtet, påmelding etc.

Program våren 2016
19/1 Fagmøte: Sverre Varvin: Eksil i fremmedfryktens og traumatiseringens skygge. Implikasjoner for terapeutisk praksis

16/2 Kandidatmøte, egen invitasjon er sendt ut til alle kandidater.

8/3 Årsmøte kl.18.00

19/4 Fagmøte, Roger Sandvik Hansen: Hvordan jobbe innenfor en korttids psykodynamisk modell med pasienter med ulike former for mostand?
– Teori og empiri med utgangspunkt i modellen ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy)
Roger Sandvik Hansen er Psykologspesialist/veileder ved Norsk Institutt for ISTDP, Norge

20/5 Fagmøte: Catherine Chabert: «Moments of Melancholy»
Catherine Chabert er en av de sentrale psykoanalytikerne i dagens Paris. Hun er medlem av Association Psychanalytique de France, hvor hun er aktiv som lærer og veileder. Hun er professor emerita i psykologi ved universitetet Paris – Descartes (Sorbonne) og har tidligere arbeidet sammen med Didier Anzieu og Jean-Bertrand Pontalis , to av nestorene i fransk psykoanalyse. Hun har forfattet en rekke artikler og bøker om blant annet ungdom og unge voksne, masokisme, avhengighet, melankoli og femininitet. Hun er også involvert i utgivelsen av flere psykoanalytiske publikasjoner.

14/6 Sommermøte: Wære Sæther: «Stemmen»

Wera Sæther ble født i Göteborg og vokste opp på Slemmestad i Røyken. Hun er forfatter og i 2012 fikk hun Ytringsfrihetsprisen. Den norske Forfatterforenings begrunnelse: «Wera Sæthers forfatterskap, som nå teller over 50 titler, viser med sjelden integritet og tankekraft at et ensrettet samfunn er et farlig samfunn. Både i bøker og livslang gjerning har Sæther forent forsvaret for ytringsfriheten – i betydning retten til å uttrykke ellers uhørte tanker og til å hevde sin egenart – med insisteringen på toleranse, hvis toleranse betyr åpenhet stilt overfor det som ikke er en selv. Forfatterskapet rommer slik to begreper som både i den norske og i andre offentligheter stadig oftere fremstilles som uforenlige motpoler.»

Videre er hun oversetter, fotograf og grasrotorganisator, med embedseksamen i psykologi i 1973 og første diktbok utgitt samme år. Temaet for hovedoppgaven var anorexia nervosa – «om å dø for ikke å dø».

Hun oppholder seg flere måneder i året i India og Bangladesh, og også i Budapest.

Temaet for foredraget er Stemmen. Hun vil presentere konkrete erfaringer med stemme og tenke over erfaringene. Hvorfra kommer stemmen og hva er det vi hører med? Det fins også en annen stemme, som stemmen i en tekst.

Hun vil ta oss med fra høyttenkning over Stemmen til det å høre/se barns hengivne sang i landsbyer i Bangladesh.

Etter møte blir det servering av tapas, vin og mineralvann. Påmelding ved å betale kr. 400,- til foreningens konto 6039 05 97528 innen 6. juni.

Høsten 2015

25/8 Fagmøte med Anne Catrine Møller.

22/9 Fagmøte; Film om Melanie Klein, se melding for mer informasjon.

20/10 Fagmøte: Eva Gordon skal holde et foredrag som hun kaller «Varför gråter Mowgli?»

Eva Gordon er en svensk psykolog, psykoanalytiker og barne- og ungdoms-
psykoanalytiker. Hun har hatt mange verv i den svenske foreningen. Hun har lang
erfaring i arbeidet med barn, ungdom og voksne.
I foredraget forteller Eva om en ung analysand som opplevde å bli forlatt flere ganger
i tidlig alder. Analysen kom til å innebære både tekniske og følelsesmessige
utfordringer for analytikeren og naturligvis en svært smertefull prosess for
analysanden. Teoretisk diskuteres den psykoanalytiske prosessen først og fremst ut i
fra Winnicotts teori om «den antisosiale tendensen», som handler både om hvor
traumatisk det er for barnet å bli forlatt og hvordan barnet kan få muligheten til å få
livet tilbake gjennom behandlingsprosessen.

NB – nytt møte 27.10: Fagmøte med Dace Sortland.

Videre er det satt av datoer til fagmøter 24/11 og julemøte 8/12.

Våren 2015

16/6 Sommermøte, se presentasjon på forsiden.

26/5 Fagmøte med Kjersti Pedersen

19/5 Fagmøte med Hanne Strømme

12/5 Fagmøte om forskning: Randi Ulberg: «Hva kunne hjelpe Haugtussa?» – studier av psykoterapiprosess i psykodynamisk psykoterapi med ungdom og voksne.

21/4 Fagmøte: Dr. Tooraj Moradi ved Teheran Psykoanalytisk institutt holder Skypeforedrag om hvordan det er å praktisere psykoanalyse der i lys av den politiske situasjonen i landet.

3/2 Fagmøte med Merete Selsbakk Johansen

13/1 Informasjonsmøte om forskningsprosjekt
Egen innkalling sendt ut.

Program høsten 2014

9.12 Julemøte: Bjørn Killingmo. Tittel og informasjon finner du i meldingen.

Tirsdag 25.11: Fagmøte med Jostein Kusslid

Fredag 14.11: Michael Feldman»The fear of taking the ‘here and now’ seriously»
Michael Feldman’s paper addresses the importance for the analyst to stay in contact with the primitive object relations that become manifested in the session. These may evoke (consciously or unconsciously) anxiety and confusion in the analyst. If the basis for this can be recognized and formulated, initially in the analyst’s own mind, this will give unique access to the patient’s pathology, and provide a basis for interpretation.

Torsdag 30.10 Lance Dodes – se egen sak på forsiden.

14.10: Fagmøte: Eystein V. Våpenstad

7.10 Fagmøte: Jon Morgan Stokkeland: «Love is the premier question of human being». Om Meltzers estetiske konflikt.  Se presentasjon på forsiden.

23. september er det 75 år siden Sigmund Freud døde. Styret inviterer til en markering der Torberg Foss vil holde et kort foredrag: «Om arven etter Freud», det blir filmvisning og hyggelig samvær med enkel servering. Påmelding ved å betale kr. 200,- til foreningens konto 6039 05 97528 innen 16. september.

Møtene ved Instituttet er åpne for medlemmer og kandidater med mindre annet er oppgitt.

Program våren 2014

13.5 Fagmøte om forskning: Steinar Lorentzen:Behandlingstidens betydning for endring i psykodynamisk psykoterapi, belyst med funn fra en randomisert klinisk studie i gruppeanalytisk psykoterapi.

6.5 Fagmøte: Erik Stänicke holder sitt medlemsforedrag.

25.3Fagmøte: Liv J. Midbøe holder sitt medlemsforedrag.

4.3  Fagmøte: Hege Wilberg holder sitt medlemsforedrag.

11.2Fagmøte: Kari Holm: «Avslutning…?»
Se presentasjon i desember-meldingen.

28.1Fagmøte: Inger Marie Eide holder sitt medlemsforedrag.

14.1 Fagmøte: Linda Johanne Rolfsen holder sitt medlemsforedrag.

Møtene ved Instituttet er åpne for medlemmer og kandidater med mindre annet er oppgitt.

HØSTEN 2013

3.9       Fagmøte: Anders Zachrisson;Om skillet mellom indre og ytre i psykoanalysen,
eller hva er egentlig et ytre objekt!

Spørsmålet hva vi mener med termen «ytre objekt» har sin rot i psykoanalysens erkjennelses- teoretiske grunnlag. Freuds ståsted var kantiansk og det ser ut som om analysen har holdt fast ved det. I foredraget ser jeg på hvordan forholdet mellom ytre og indre ble oppfattet av Freud og i objektrelasjonsteoriene. På den bakgrunnen foreslår jeg en enkel modell for å differensiere objektbegrepet langs én sentral dimensjon: indre objekt, ytre objekt og faktisk person. Hovedargumentene er: (1) det finnes ingen direkte, formidlet persepsjon av den faktiske personen – opplevelsen av den andre er alltid preget av betrakterens subjektivitet; (2) ved sterke overføringsreaksjoner og projeksjoner, domineres opplevelsen av indre objekter – den andre personen «blir» et ytre objekt for betrakteren; (3) når overføringen eller projeksjonen i mindre grad preger opplevelsen, forblir den andre i høyere grad en adskilt annen – en person i sin egen rett.

En klinisk vignett illustrerer tankegangen som blir sammenfattet i en grafisk modell. Og med modellen som bakgrunn reflekterer jeg over sorg, ensomhet og «the third position».

20.9     Fagmøte: Michael Feldman: «Too many words»

30.9     Merk mandag kl.19.00:  Siri Hustvedt: «In the Room – about psychoanalysis and art»
Siri Hustvedt er en amerikansk forfatter med norsk mor og norskættet far. Hun er opprinnelig fra Minnesota, og studerte på St. Olaf College, før hun flyttet til NY, der hun har en doktorgrad i litteratur fra Colombia University.
Hustvedt debuterte i 1983 med diktsamlingen Reading to you. , men det er hennes fire romaner, Med bind for øynene, Lily Dahls fortryllelse, Det jeg elsket og Når du ser meg, som har gitt henne både et internasjonalt renommé og en sentral posisjon i moderne amerikansk litteratur. Hun utga i 2010 den nevrologiske selvbiografien Den skjelvende kvinnen eller historien om nervene mine.
Hun bor og arbeider i Brooklyn, NY, sammen med sin mann, forfatteren Paul Auster.

5/11 Fagmøte ved forskningsutvalget: Pål Ulvenes: Prosessforskning i dynamisk terapi

Foredraget vil fokusere på to studier av psykoterapiprosessen:
Den terapeutiske alliansen blir regnet som en fellesfaktor* i psykoterapi, men det ser ut til at alliansen virker forskjellig for forskjellige terapiformer. Altså ser det ut til at selv om forskjellige retninger i psykologien oppnår om lag de samme resultatene, så er prosessene som leder til endring forskjellige.
Arbeidet med affekt er også av mange regnet som en fellesfaktor, og metaanalyser viser at dette affektarbeidet er knyttet til utfall av terapi. Hvordan affekten aktiveres i terapi er mindre utforsket, og typisk er bare en del av terapidyaden inkludert i forskningen. En undersøkelse av samspillet mellom terapeut, pasient og affektive responser vil bli presentert med bakgrunn i detaljerte data.
Begge studiene er del av doktorgraden til Ulvenes

*En fellesfaktor er et forhold ved terapiprosessen som ansees å være viktig for utfallet ved alle (de fleste) typer psykoterapi.

Pål Ulvenes er Psykolog/Ph.D. ved Forskningsinstituttet Modum Bad.
Psykolog fra NTNU 2008, Ph.D fra Universitetet i Oslo 2013.
IEDTA godkjent veileder og lærer i affektfobi terapi.
Ulvenes har jobbet som kliniker ved Modum Bad, men har de siste årene hovedsakelig konsentrert seg om forskning. Han har hold flere foredrag om affekt fobi behandling og forskning på dynamisk og kognitiv terapi både i Norge og internasjonalt.

26/11 Fagmøte: Evelina Ciapaite holder sitt medlemsforedrag.

3/12 Fagmøte: Shahram Shaygani holder sitt medlemsforedrag.

10/12 Julemøte: Trond Berg Eriksen holder foredrag om Søren Kierkegaard.

Trond Berg Eriksen er professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet flere oversiktsverk over vestens idéhistorie. Til 200-årsjubileet for Søren Kierkrgaards fødsel utgav han i 2013 boken «Søren Kierkegaard, den fromme spotteren» som er en nytolkning av
Søren Kierkegaard hvor han satte forfatterskapet hans i en idéhistorisk sammenheng med vekt på Kierkegaards selvforståelse som forfatter og viste hvordan Kierkegaard påvirket Ibsen, Kafka, Heidegger og etterkrigstidens eksistensialister.

Etter foredraget blir det servering av tapas, vin og mineralvann. Påmelding ved å betale kr. 350,- til foreningens konto 6039 05 97528 innen 1. desember.

Første møtedato våren 2014 er satt til 14. januar.

Våren 2013

Tirsdag 15. januar: Tormod Knutsen: Psykodynamisk psykoterapi og psykoanalyse – to sider av samme sak?Den norske psykoanalysen har en nesten 100-årig historie. I de siste 50 år har det imidlertid eksistert to forskjellige psykoanalytiske tradisjoner i Norge, sprunget ut fra den opprinnelige foreningen: Norsk psykoanalytisk forening / institutt og Institutt for psykoterapi. De to instituttene har en noe ulik oppbygging og praksis, og har medlemskap i to ulike internasjonale psykoanalytiske sammenslutninger. Diskusjonen om det er en tydelig avgrensing mellom psykoanalyse og (psykodynamisk) psykoterapi, eller hvor denne grensen evt. går, er stadig aktuell, samtidig som det er en tilsynelatende tilsvarende diskusjon – innen begge institutter – om det er en motsetning mellom det å analysere og det å behandle. Har for eksempel Freuds advarsel om furor sanandi («helbredelsesraseri») fortsatt klinisk relevans eller bør den betraktes som en museumsgjenstand? Foredraget tar utgangspunkt i klinisk materiale og søker å belyse disse problemstillingene, som antas å være av betydning for utdanning for terapeuter og analytikere, samt utøvelsen av klinisk praksis.
Erik Stänicke vil kommentere foredraget.

Tormod Knutsen er psykiater i avtalepraksis i Oslo og er utdannet ved begge instituttene. Han har vært administrativ leder ved Institutt for psykoterapi og Leder av Instituttrådet ved Norsk psykoanalytisk institutt, og har erfaring med planlegging og gjennomføring av utdanningen ved begge instituttene. Han er medredaktør av boka «Psykoterapi i utvikling», Oslo: Akademika forlag, 2012, og er forfatter av kapitlet «Psykoanalytisk psykoterapi eller psykoterapeutisk psykoanalyse?».

Tirsdag 5. februar: Alexandra Billinghurst orienterere om IPA. Åpent for tillitsvalgte.

Tirsdag 12. februar: Veilederforum.

Tirsdag 12. mars: Årsmøte

Tirsdag 9. april: Fagmøte ved Forskningsutvalget,Helene Nissen-Lie: «Terapeuteffekten og
terapeutfaktorer: Terapeutens bidrag i psykoterapi».

Nissen-Lies forskning viser at psykoterapeuters selvforståelse virker inn på pasienters opplevelse av den terapeutiske prosess og på deres utbytte av terapi. Resultatene tyder bl a på at pasienter har mest nytte av å gå i behandling hos terapeuter som er mer ydmyke og villige til å gå inn i en konstruktiv selv-kritisk evaluering i det terapeutiske arbeidet. Hun vil i sitt foredrag gjøre rede for bakgrunnen for å studere terapeuten som person, referere sentrale funn fra forskningen på psykoterapeuten, og legge frem egne funn som kan drøftes i plenum.
Steinar Lorentzen kommenterer foredraget.

Helene A. Nissen-Lie er psykolog og arbeider for tiden som postdoktor ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo og på Diakonhjemmet sykehus, Poliklinikken for Barn og Unge (BUP Vest). Hun har fullført en doktorgrad ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, der hun har forsket på forskjeller mellom psykoterapeuter (psykologer, psykiatere, kliniske sosionomer ol.) og betydningen av deres selvforståelse for prosess og utfall i psykoterapi med voksne pasienter i offentlig psykisk helsevern i Norge. Empirisk forskning siste tiår har vært særlig opptatt av hva som kjennetegner gode og mindre gode psykoterapeuter og Nissen-Lies avhandling er et bidrag til å belyse nettopp dette.

Tirsdag 14. mai:Anne Kristin Rustad: Avslutningen av en analyse – endelig og uendelig

Tirsdag 11. juni:Sommermøte: Foredrag ved kunstneren Halvard Haugerud: Betraktninger om Edvard Munch og hans kunst fra en malers synspunkt

«Munch er så ofte beskrevet og omtalt i et kunsthistorisk perspektiv. Jeg ønsker å se på ham som maler uten å legge så mye vekt på motivene i bildene hans eller hvilken plass han har i kunsthistorien. Dessuten prøve å si noe om hans påvirkning på malere og billedkunstnere etter ham.»

Halvard Haugerud er maler og avsluttet Kunstakademiet i -86. Siden har han jevnlig holdt utstillinger, de fleste i Oslo, og de siste 10 årene på Galleri Haaken. Han arbeider mest med landskap i mindre formater.

Høsten 2012

Fredag 31.8: Otto F. Kernberg: Psychoanalytic treatment of severe narcissistic regression.

Otto F. Kernberg, M.D., F.A.P.A., is Director of the Personality Disorders Institute at The New York Presbyterian Hospital, Westchester Division and Professor of Psychiatry at the Weill Medical College of Cornell University. Dr. Kernberg is a Past-President of the International Psychoanalytic Association. He is also Training and Supervising Analyst of the Columbia University Center for Psychoanalytic Training and Research. Dr. Kernberg is not only a principal architect of object relations theory but is also widely regarded as one the world’s leading expert on borderline personality disorders and pathological narcissism. He has authored and co-authored over 20 books, his most recent being «The Inseparable Nature of Love and Aggression» (2011). He has an impressive number of publications and has received several number of prizes for his research.
Tirsdag 23.10 Fagmøte: » Hva skal vi med barn?- Tidlig omsorg sett fra barnets perspektiv, – Et psykoanalytisk bidrag.»
Innledning til diskusjon ved Liv Aalen, Anne Kristin Rustd og Sidsel Gilbert.
«Hva skal vi med barn». Dette er tittelen på boken til Simen Tveitereid, som kom i 2008, og som gjennomgår mye av den forskningen som er gjort når det gjelder små barn i barnehage. Når vi leser den, ser det ut som om denne forskningen illustrerer noe vi egentlig vet, og som ligger implisitt i all psykoanalytisk utviklingsteori: at hele dager i barnehage for ettåringer, innebærer et alvorlig brudd i en relasjon som er under utvikling, og som det lille barnet trenger for å utvikle en trygg emosjonell tilknytningsevne som basis for psykisk helse.
Hva kan vi, på bakgrunn av psykoanalytisk utviklingsteori, si om hvordan tidlig omsorg bør være? Kan psykoanalytisk behandling av barn og voksne kaste lys over barnets reaksjoner på det bruddet som barnehagestart representerer?
Hva sier barnehageforskning og nevrovitenskap om dette?
Hva gjør barnehagebruddet med foreldrenes sensitivitet overfor barnets emosjonelle behov?
Kan dette bruddet som barnehagestart ved ettårs alder er, bøtes på i noen grad?

NB – Nytt møte tirsdag 6. november: Trude Ulla Solberg holder sitt godkjenningsforedrag.

Torsdag 15.11: Foredrag med Michael Feldman: «The telling of a dream – Action and Interaction.»

“In this paper I want to shift the focus from the view of the dream as primarily a special kind of object which the patient brings and which provides privileged access to the patient’s unconscious mind. I think we have increasingly come to recognise the complex interaction with the analyst that is involved in the telling of a dream. “

Tirsdag 20.11 Fagmøte med Jan Carlsson (forskningsmøte): Utveckling under och efter en psykoterapeututbildning: Forskning om professionsutveckling på olika stadier.

Inom psykoterapiforskningen har fokus oftast varit på metoder och tekniker, som om dessa skulle vara oberoende av den terapeut som använder dem. Forskningen har heller inte ännu funnit något tydligt samband mellan utbildning, erfarenhet och utfallet i psykoterapi. Intresset har dock under de senaste årtiondena växt för att uppmärksamma psykoterapeutens person, professionella utveckling och utbildningens plats i den. I seminariet presenteras en studie som följt 21 studenter på en påbyggnadsutbildning i psykodynamisk psykoterapi genom utbildningen och de första åren efter. Resultatet visar att studenterna under på dem avancerade utbildningsnivån anpassar sig och identifierar sig med institutionens ideal, men förändras efter examen. I retrospektiva intervjuer beskrev studenterna utbildningen som konfliktfylld och känslomässigt krävande med en annan typ av konflikter än som beskrivits gestaltas på nybörjarnivåer. Relationen till handledaren framstår konfliktfylld och studentens sökande efter erkännande som psykoterapeut och hur det preformerade professionella självet hanteras förefaller ha en avgörande betydelse för läroprocessen. Ett pedagogiskt dilemma är om handledarna ska bekräfta eller ifrågasätt då det båda riskerar innebära att ingen egentlig utveckling kommer att ske. Implikationer för fortsatt forskning samt psykoterapeututbildning diskuteras.
Fil. Dr. Jan Carlsson är legitimerad Psykolog, Legitimerad Psykoterapeut samt lärare- och handledare i psykoterapi. Disputerade i augusti 2011 vid Karolinska Institutet med en avhandling om psykoterapeuters professionella utveckling under och de första åren efter psykoterapeututbildning. Är sedan flertal år verksam som handledare/lärare inom såväl basutbildning som påbyggnadsutbildning i psykodynamisk psykoterapi. Kliniskt verksam vid Psykoterapienheten, Psykiatrin Södra Stockholm.

Tirsdag 11.12 Julemøte. Foredrag med Willy Pedersen: «En fremmed på benken: Minner fra egen psykoanalyse og refleksjoner rundt psykoanalysen som intellektuell strømning i vår tid.»

Willy Pedersen er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Doktorgrad på studien Drugs in adolescent worlds (1991). Seinere et stort antall artikler i internasjonale fagtidsskrifter på temakretsene ungdom, rus, kriminalitet, seksualitet. Utgitt bla bøkene Bittersøtt – om ungdom og rusmidler (2005), Nye seksualiteter (2007) og Street Capital: Black cannabis dealers in a white welfare state (2010), samt flere essaysamlinger.

Vår-semesteret 2012

Tirsdag 17. januar: Høringsmøte: Rettslige forhold knyttet til utdanning av psykoanalytikere og behandling av pasienter. Innledninger og diskusjon. Kandidater inviteres spesielt.

Tirsdag 14. februar:Tonya S. Madsen: «Infantil katastrofe, navnløs skrekk og prematur intellektualitet – refleksjoner omkring en barneterapi.»

Foredraget omhandler en psykoterapi med en gutt diagnostisert med Asperger syndrom, som var preget av en forsert tenkning og for tidlig utviklet intellektualitet. Arbeidet åpnet for å forstå sider av dette som en flukt fra erfaringer av overveldende smerte og berøring med
det sårbare og levende i ham selv. Prosessen belyses med teoretiske bidrag fra Bion, Winnicott og Green.

Tonya S. Madsen er psykolog og kandidat ved Norsk Psykoanalytisk Institutt. Hun arbeider ved BUP vest.

Tirsdag 6. mars: Siri Erika Gullestad: «22.juli i psykologisk perspektiv»

«Hvordan kan vi forstå onde gjerninger av den typen vi var vitne til 22. juli? Foredraget presenterer sosialpsykologiske og individualpsykologiske synsmåter, og drøfter psykologiske faktorer som kan bidra til å forklare tilslutning til ideologier der uskyldige
ofres med henvisning til et overordnet mål.»

Siri Gullestad er psykoanalytiker og professor i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt, UiO, der hun leder Klinikk for dynamisk psykoterapi. Gullestad er læreanalytiker og veileder, og tidligere president i Norsk Psykoanalytisk Forening. Hun er forfatter av en
rekke bøker og artikler; hennes faglige bidrag er konsentrert om begrepsavklaring og teoriutvikling innen det psykoanalytiske fagfeltet. Sammen med Bjørn Killingmo forfatter av «Underteksten. Psykoanalytisk terapi i praksis» (2005).

Tirsdag 17. april, forskningsmøte: Hanne-Sofie Dahl: «En empirisk undersøkelse av aspekter ved motoverføring i en randomisert, kontrollert studie»

Til tross for overføringsarbeidets sentrale plass i psykodynamisk og analytisk teori er det uenighet om hva overføringsarbeidet som en spesifikk teknikk, betyr for bedringen til pasientene. På bakgrunn av denne uenigheten bestemte prof. Høglend og kolleger seg for å gjennomføre en studie der 100 pasienter tilfeldig skulle fordeles til enten et års, ukentlig dynamisk terapi med overføringsarbeid, eller tilsvarende mengde dynamisk terapi, men uten overføringsarbeid. Terapeuter fra både Institutt for Psykoterapi og Psykoanalytisk Institutt deltok i studien. Pasientene ble grundig undersøkt før, underveis og henholdsvis et og tre år etter behandling. Noen resultater fra denne studien er tidligere presentert i Psykoanalytisk forening. Dette foredraget vil ta utgangspunkt i analyser av terapeutenes følelser i forhold til pasientene slik de ble rapportert på et skjema (Feeling Word Checklist -58) etter hver time. Analyser som blant annet viser en systematisk og kompleks sammenheng mellom terapeutisk effekt av overføringsarbeid (en teknikk), motoverføring (en terapeut variabel) og pasientenes personlighets patologi (en pasient variabel) vil bli presentert.
Hanne-Sofie Dahl er kandidat ved Psykoanalytisk institutt, psykologspesialist, gruppeanalytiker og ansatt som phd.kandidat ved medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Hun skal levere sin doktoravhandling mot slutten av 2012. I avhandlingen analyserer hun deler av datamaterialet fra FEST-studien (First Experimental Study of Transference) v/ prof. Per Høglend, noe som er utgangspunket for foredraget.

Torsdag 26. april: Michael Feldman: «Covert Manic Identification.»
Michael Feldman har besøkt oss jevnlig gjennom de siste årene. Sammen med Ronald Britton og John Steiner har han i en årrekke arrangert The Westlodge Conference i London for psykoanalytikere fra hele verden. Dette miljøet, Feldman, Steiner og Britton har et
utspring i den (Post)Kleinianske tenkningen innenfor psykoanalysen, men deres artikler og bøker har stor innflytelse i hele det psykoanalytiske samfunn.

Tirsdag 22. mai: Torberg Foss: «Sinnets innadvendthet. – skal man si alt?»
Anne Kristin Rustad kommenterer foredraget.

Tirsdag 5. juni: Kristina Jarmund holder sitt godkjenningsforedrag.

Tirsdag 12. juni, sommermøte:Espen Søbye holder foredraget: «Ragnar Vogts og Johan
Scharffenbergs kritikk av psykoanalysen i mellomkrigstida.»

Espen Søbye er magister i filosofi, sakprosaforfatter og litteraturkritiker. Har arbeidet med blant annet historisk statistikk i Statistisk sentralbyrå. Han har gitt ut flere biografier bl.a. om
Arthur Omre. Utga i 2010 boken » En mann fra forgangne århundrer. Overlege Johan Scharffenbergs liv og virke 1869-1965. En arkivstudie.»
Informasjon om betaling, påmelding etc. kommer senere.

Tirsdag 19. juni: Trine Stømner holder sitt godkjenningsforedrag.

Høst-semesteret 2011

Tirsdag 30. august: Anders Zachrisson: Etiske overtramp og metodeavvik i psykoanalyse. En heuristisk modell for å differensiere mellom grenseoverskridelser i psykoanalytisk arbeid.

Tirsdag 20. september: Ira Haraldsen holder sitt godkjenningsforedrag

Tirsdag 27. september: Foredrag ved idèhistoriker Håvard Friis Nilsen

Tirsdag 8. november: Forskningsmøte. Theresa Wilberg holder foredraget: «Ullevål PersonlighetsProsjekt (UPP) – en randomisert studie av langtidskombinasjonsbehandling sammenlignet med eklektisk individualterapi for pasienter med personlighetsforstyrrelse.»

Mange pasienter med personlighetshetsforstyrrelse trenger langtidspsykoterapi, men regnes som vanskelig å behandle. I dette prosjektet sammenlignes effekten av to behandlingsformater. Pasientene er tilfeldig fordelt til 1) et sykehusbasert behandlingsprogram som består av initial
dagavdelingbehandling etterfulgt av poliklinisk kombinert gruppe- og individualterapi, eller 2) poliklinisk terapi hos privatpraktiserende psykolog eller psykiater. Flere terapeuter fra Institutt for psykoterapi og Psykoanalytisk institutt har deltatt i studien. Pasientene er grundig undersøkt før og underveis i behandlingen og er også vurdert mht mentaliseringsevne. Foredraget vil presentere resultater fra 3-års oppfølgingsundersøkelsen av pasientene.
Tirsdag 15. november: Herman Brun holder sitt godkjenningsforedrag.

Tirsdag 29. november: – UTGÅR. Eystein Våpenstads foredrag er flyttet til julemøtet 13. desember, se denne datoen.

Tirsdag 13. desember: Eystein Våpenstad holder foredraget: «Om psykoanalytikerens reverie. Fra Bion til Bach.»

Foredraget er selvvalgt tema til dr.philosgraden.
Det handler om psykoanalytikerens reverie slik dette viser seg i en barneanalyse. Teoretisk er utgangspunktet Bion og hans beskrivelser av analytikerens subjektive opplevelser, gjerne kunstneriske og estetiske innslag. Bion beskriver kunsten som det primære for å kunne forstå det menneskelige. Dette er tatt videre av blant andre Thomas Ogden. Det kunstneriske innslag i denne analytikerens reverie var musikk av Johann Sebastian Bach.

Etter foredrag og diskusjon blir det servering av tapas, vin og mineralvann. Påmelding ved å betale kr. 350,- til foreningens konto 6039 05 97528 innen 1. desember.

Foredraget ved Professor Willy Pedersen som opprinnelig var satt opp 13.12, blir satt opp igjen ved en senere anledning.

Program for våren 2011

Tirsdag 11.01.11: Sølvi Kristiansen:  Lol  V. Steins smerte. Refleksjoner om psykisk smerte basert på en lesing av M. Duras.

Den franske forfatterinnen Marguerite Duras har gjennom hele sitt forfatterskap tematisert psykiske tilstander som glipper unna våre forsøk på oversettelse til forståelig mening. Tilstander der kropp og affekt, fravær og stillhet er mer påtrengende enn fantasier og tanker. Vi møter lidenskapelig kjærlighet, galskap og ikke minst psykisk smerte, formidlet på en måte som har fått Julie Kristeva til å uttale at Duras’ bøker ikke bør gis til oversensitive lesere.

I hennes kanskje mest komplekse roman, Lol Valérie Stein(Le Ravissement de Lol V. Stein), møter vi Lol som uforberedt blir vitne til at hennes forlovede under et ball fortapes i en annen kvinne og brått forsvinner ut av hennes liv. Lol reagerer ikke med den sorg og smerte som forventes i en slik situasjon, men faller ut i en tilstand av emosjonell dødhet/fjernhet, en tilstand som av omgivelsene oppfattes som galskap. I boken følger vi Lol når hun ti år senere opplever en ny lidenskap som vekker til liv både den traumatiske hendelsen på ballet og Lols tapte subjektivitet.

Jeg vil med utgangspunkt i romanen drøfte psykisk smerte som en tilstand på grensen mellom det kroppslige og det mentale, som en «siste» affekt på randen av hva som er symboliserbart. Forholdet mellom smerte og subjektivitet og den andres betydning ved transformasjon av smerte vil også bli berørt.

Foredraget vil bli holdt på engelsk.

Tirsdag 18.1.11: Eivind Thuve: «Fra tretthet til forståelse – om ubevisst kommunikasjon»

Tirsdag 15.02.11: Björn Salomonsson:   SPÄDBARNSPROBLEM. Att prata med mammor och spädbarn.

Intresset ökar för barnets allra tidigaste förhållanden med sina föräldrar. Olika terapimetoder finns för dem som kämpar i uppförsbacke med sin skrikiga baby – eller med sig själv i mammarollen. Jag berättar om en sådan metod, psykoanalytisk behandling av mor och spädbarn, samt om hur jag kvantitativt utvärderat dess resultat i ett forskningsprojekt. Föredraget bygger på min avhandling vars summary kan laddas ner på http://diss.kib.ki.se/2010/978-91-7409-830-3/ Jag medför även några tryckta exemplar av avhandlingen som kan köpas.

Björn Salomonsson er privatpraktiserende psykoanalytiker som arbeider med voksne og barn. Hans forskning ved Karolinska Institutet undersøker resultater av psykoanalytisk mor-barn-behandling. BS har publisert artikler om containment i barneanalyser, psykoanalyse for barn med ADHD, mor-spedbarns-psykoanalyse, og den estetiske erfaringen. Sammen med Johan Norman har han publisert om kasuspresentasjonen ‘weaving thoughts’ metoden. 2001 – 2006 var han leder for The Child Forum of the European Psychoanalytic Federation.

Tirsdag 08.03.11: Forskningsmøte: Per Høglend holder foredraget: Objektrelasjoner, overføringsarbeid, allianse og motoverføring: Uavhengige faktorer, eller faktorer i komplekst samspill?

 

Fredag 18 og 19.03.11: Gregorio Kohon holder foredrag fredag kveld :  «Kafka at the Borders – The Aesthetics of Borderline Phenomena».

Lørdag  vil han lede veilednings grupper og tilby individuell veiledning.

Gregorio Kohon er forfatter, poet og læreanalytiker i den britiske foreningen. Han er opprinnelig fra Argentina, flyttet til England på 70-tallet, og arbeidet bl.a innen den anti-psykiatriske bevegelsen sammen med R.D. Laing  og kolleger. Utdannet psykoanalytiker i 1979 og jobber med privat praksis i London. Tilhører faglig «the middle group». Utfyllende informasjon kommer senere.

OBS – ny møtedato:
Tirsdag 05.04.11: Einar Jacob Gudjonsson holder sitt godkjenningsforedrag.

Tirsdag 03.05.11: Judy Gammelgaard holder foredraget:  Infantil seksualitet.
Med udgangspunkt i en kvindelig homoseksual analysand vil jeg præsentere og diskutere den antagelse, at infantil seksualitet bør forstås som en ubevidst struktur, hvad enten der er tale om seksualitet hos barnet eller den voksne. Efter en kort historisk gennemgang af begrebet infantil seksualitet fra Freud til tilknytningsteorierne vil jeg med brug af især Laplanche og Botella & Botella argumentere for at forstå infantil seksualitet, som den uoversættelige rest der står tilbage i det ubevidste, når barnet forsøger at oversætte de gådefulde meddelelser, det modtager fra forældrene.

Judy Gammelgård er lektor, dr. phil. og formann for Center for Psykoanalyse. Institutt for Psykologi. Københavns Universitet.  Gammelgård er læreanalytiker i Dansk Psykoanalytisk Selskab.
Siste publikasjoner:
Gammelgaard & Zeuthen (2010): Infantile sexuality, the concept, its history and place in contemporary psychoanalysis. The Scandinavian Psychoanalytic Review.
Gammelgaard (in press) Love, drive and desire in Freud, Lacan and Proust. International Journal of Psychoanalysis. Gammelgaard, J. (2010) Betweenity. A discussion of the concept of borderline. The new Library of Psychoanalysis.

 

NB: Tirsdag 24.05.11: Fagmøte med Elsa Neegaard utsettes til en senere dato.

07.06.11: Sommermøte:Eivind Tjønneland holder foredraget: «Psykoanalyse av skjønnlitteratur – med vekt på narsissisme og metafordannelse».

Fordraget drøfter fordeler og begrensninger ved å psykoanalysere skjønnlitteratur. Fokus vil ligge på begrepene metafor og narsissisme med eksempler fra blant andre Ibsen, Solstad og Knausgård. Analytikeren kan også forholde seg selvspeilende eller kreativt til de litterære tekstene – og dermed blir perspektivet fordoblet. Hos Freud selv finner vi begge tendenser: Ofte leser han skjønnlitteratur for å bekrefte egne teorier, men på den annen side var han ikke redd for å bruke analogier og billedspråk som analytisk verktøy.

Eivind Tjønneland er professor i nordisk litteraturvitenskap ved UiB. Han har publisert bøker om blant annet Kierkegaard, Ibsen og Holberg. Siste bok: Knausgård-koden (2010). Tjønneland har også oversatt Freuds «Bruddstykke av en hysterianalyse» og skrevet ettterord til den norske utgaven.

Program for høsten 2010

Mandag 30. august: Glen Gabbard, se forsiden for informasjon.

Tirsdag 14. september: Iris Winde legger frem sitt godkjenningsarbeid: Et liv som zombi.

Tirsdag 21. september: Lars Christian Opdal: «Objektet og den andre»: Noen refleksjoner over mangetydige begreper.
Dannelsen av indre objekter har mange kilder: Erfaringer i møtet med den andre utgjør en vesentlig del. Andre kilder kan være driftsimpulser og somatiske og konstitusjonelle forhold, som også kan gi grunnlag for ubevisste fantasier og antagelser.
Opplevelsen av møtet med den andre i den analytiske situasjon vil også ha et slikt sammensatt grunnlag. Både aktuelle og fortidige forhold, både bevisste og ubevisste faktorer, spiller inn, og dermed kan opplevelsen av situasjonen her og nå bli både kompleks og mangfoldig. Møtet mellom analytiker og analysand legger ikke bare til rette for aktualisering av indre objekter som gjenspeiler tidligere vesentlige erfaringer i forhold til andre. Den analytiske situasjon kjennetegnes også ved det ukjente, ved det som går ut over den aktuelle situasjon. Stilt overfor denne erkjennelsen prøver analytiker å holde muligheten åpen for en ennå ukjent flertydighet.
Åpenheten for det ukjente, for det vi ennå ikke forstår, er en grunnleggende analytisk holdning. Gjennom refleksjoner over en klinisk vignett søker foredraget både å belyse grunnlaget for en åpen holdning, og å peke på noen konsekvenser for analytisk arbeid.

Foredraget holdes på engelsk.

OBS Torsdag 28. oktobober: Jurgen Reeder holder foredrag fra sin bok: «Det tystade samtalet. – Om staten, psykiatrin och försöken att undanröja det psykoanalytiska inflytandet.»

Tirsdag 2. november: Fagmøte: Bjørn Killingmo og Sverre Varvin: Nybegynnerterapeuten.

Tirsdag 7. desember: Julemøte; Jan Olav Gatland om Ola Raknes, presentasjon kommer snart.

 

Program for våren 2010

19. januar: Høringsmøte om den nye studieplanen.

16. februar: Fagmøte: Anne Kristin Rustad:»Traumatisk repetisjon – mellom historisk sannhet og psykisk realitet – illustrert ved en barneanalyse».

9/3 Fagmøte: Ekaterina Loskutova, Stavropol, Russland, holder foredraget:

PSYCHOANALYSIS IN RUSSIA: CASE HISTORY
Freud in a letter to Jung in 1912 wrote: ‘In Russia (Odessa) there seems to be a local epidemic of psychoanalysis’.
In my presentation I’m going to tell about how this epidemic has started and about some main carriers of this disease in the beginning of the 20th century. But this epidemic was stopped, by 1930 psychoanalysis was banned in the USSR and I’m going to say some words about the reasons and consequences of this inhibit.
Covert bend was officially remitted only in 1996 but it was just recognition of the fact that quite many people in Russia had got infected with psychoanalysis again and that the country is on the threshold of the new wave of the “epidemic”. I will tell about first “homemade” Russian psychoanalysts, who had enough courage to study Feud’s writings and trust the idea of the unconscious although it was “outlawed”, about first Russian shuttle-analysands, who dared to start their analyses abroad to bring psychoanalytical tradition back to Russia.
New niduses of psychoanalytical events, societies and institutes belonged to the capitals – Tbilisi, Moscow, St. Petersburg. But gradually psychoanalysis reached some distant parts of the country and I’ll focus on the example of Stavropol Regional Psychoanalytical Association which by some reasons has become tightly connected with Norway on the way of its professional development.

Ekaterina Loskutova er internasjonal kandidat (Candidate of International Psychoanalytical Association and The Han Groen-Prakken Psychoanalytic Institute for Eastern Europe) og er reglemessig i Norge i forbindelse med sin shuttleanalyse.

16. mars: Årsmøte

20. april: Fagmøte med Torberg Foss: Close to the particular.

Foss legger fram noen hovedpunkter fra sin avhandling. Utgangspunktet er den sentrale rolle som sykehistorien har for klinikeren. Et spørsmål vil da være hvilken kunnskap en sykehistorie eller et klinisk eksempel tilveiebringer. Og gitt at sykehistorien har denne sentrale betydningen, hva slags form for forståelse kan da psykoanalysen sies å representere? Erik Stänicke kommenterer og vil åpne for videre diskusjon.
Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

27. april: Fagmøte: Anne Christine Østrem: «Liten tue velter stort lass»

11. mai: Fagmøte: Mary Sjaastad: «Behandling gjenopptatt»

Torsdag 27. mai: Fagmøte med Tomas Böhm: «Hämnd eller upprättelse».

Böhm er en svært erfaren kliniker. Han skriver også bøker, både fag- og skjønnlitterære og fagartikler over et bredt spekter av temaer. Han har bl.a. skrevet boken med samme tittel som foredraget han vil holde i Norge » Hämnd eller upprättelse» sammen med Suzanne Kaplan og boken » Kärleksrelationer». Han er også aktiv som samfunnsdebattant i Sverige.

8. juni:  Sommermøte: Komponist Henrik Hellstenius snakker om Nye Lyttestrategier.

Han skriver om foredraget: Vi forholder oss til musikk og lyd hele tiden. Lyden av musikk er en stor del av våre lit. Man kan spørre om all denne musikken gir mening for oss? Betyr den noe? Vi vet at musikk og lyd er abstrakt. Man kan ikke ta på musikken, og den har ikke noe verbalt språk. Likevel prøver musikken å si noe til oss. Men hva?

Se siste melding, 12. mai, for full utlysning. Påmelding ved å betale kr. 300,- til foreningens
konto 6039 05 97528 innen 1. juni.

Program for høsten 2009

25. august: Fagmøte: Hrefna Runarsdottir: «En reise i bilder til «Neverland» med Peter Pan»

NB – torsdag 4. september: Fagmøte: UTGÅR

22. september: Fagmøte: Torberg Foss: Tro og psykoanalyse

NB torsdag 24. september kl. 18 til 19.30: Julia Kristeva: Faith and Psychoanalysis

13. oktober: Fagmøte: Elisabeth Thue, godkjenningsarbeid

10. november: Fagmøte: UTGÅR

8. desember: Julemøte: Professor i litteratur Knut Stene-Johansen vil holde foredrag om: Psykoanalyse og mat. Nærmere informasjon om påmeldingfrist etc. kommer i neste melding.

Program for våren 2009

20. januar: Høringsmøte: Informasjon og sakspapirer er sendt ut pr. e-post 8.1. Kopi av dokumentet finnes også på den lukkede delen av hjemmesiden under «Fildeling for medlemmer og kandidater».

3. febraur: Fagmøte: Kari Hauge: Foredrag fra en ungdomsanalyse. Fullstendig tittel kommer i neste Melding.

3. mars: Fagmøte: Eystein V. Våpenstad: «Men du er jo profesjonell!» Godkjenningsarbeid.

17. mars: Årsmøte

21. april: Fagmøte, forskninsgsutvalget. Hanne Strømme: «Ansikt til ansikt med hjelpesløshet».
Dynamiske prosesser i veiledning av nybegynnerterapeuter.
Presentasjon av analyseresultater fra en kvalitativ studie av psykologistudenters
tilegnelse av kompetanse i psykodynamisk terapi, Universitetet i Oslo.

19. mai    Fagmøte: Kari Tenmann: Godkjenningsforedrag

12. juni   Jubileumsfest

Programmet blir fortløpende lagt ut.

Program for høsten 2008

(Se lenke nederst på siden for tidligere møter.)

Torsdag 21. august kl.19.00 (åpent møte)
David Bell
«The death drive in contemporary Kleinian thinking: phenomenological perspectives»

09.09.2008
Fagmøte
Godkjenningsarbeid fremlegges. Nærmere opplysninger underMeldinger til medlemmer og kandidater (logg inn)

07.10.2008
Fagmøte
Rolf Sandell: Om det forskningsbaserte evidensgrunnlag for psykoanalyse og psykoanalytisk orientert langtidsterapi.

Helsedirektoratets terapianbefalinger i de nylig utarbeidete veiledere for psykiatriske lidelser nevner utelukkende manualiserte psykoterapiformer med mangelfull evidensdokumentasjon. Psykoanalytisk terapi er helt utelatt. Sverre Varvin og Inge Refnin har skrevet og sendt et høringssvar om dette, og etter foredraget deltar de begge i panel. Kveldens tema tilsikter å ajourføre oss alle.

11.11.2008
Fagmøte
«Når er det på tide å avslutte?» Siri Gullestad og Mary Sjaastad innleder til refleksjoner og diskusjon om avslutningsfasen i den psykoanalytiske prosess.

9.12.2009
Julemøte
Henrik Mestad – Mennesket og dikteren Olav H. Hauge.
I anledning hundreårsjubileet for dikteren Olav H. Hauge har skuespilleren Henrik Mestad tatt utfordringen å formidle de voldsomme kreftene som preget Hauges liv og dikteriske univers. Forestillingen «Ein tanke slo meg her om dagen» baseres på materiale fra Hauges dagbøker og diktning. Henrik Mestad har laget et eget program for oss i Norsk Psykoanalytisk Forening og dette bygger på forestillingen som tidligere i høst har gått for fulle hus og til strålende kritikker på Litteraturhuset i Oslo.

– Fra Olav H. Hauges dagbok
Schizofrene kan ofte sjå naturi onnorleis enn normale. Eg hugsar soleis eg stod i vindauga på Valen sjukehus og såg ut yver sundi og øyane der i Sunnhordland. Dag etter dag, stod på same staden og såg. Eg var i trance. Landet og sjøen var blå og yverjordisk, eit land utanum rom og ti. Elles var det ofte under sjukdomen eg hadde rider då natursynet trollbatt meg heilt, ei slik verd hadde eg aldri set fyrr. Eg gjekk frå vindauge til vindauge og berre såg og såg i dagar og viker og månader.

Skuespilleren Henrik Mestad har vært ansatt ved Nationaltheatret siden 1991. Han har spillt i en rekke filmer og fjernsynsserier, og har tidligere skrevet stykkene Lik meg når jeg er teit og Nansens sønn, som begge ble satt opp på Nationaltheatret.

Program for våren 2008

22.01.2008
Fagmøte:
Anne Kristin Rustad: Psykoterapeutiske utfordringer i møtet med psykosen – et klinisk perspektiv.

12.02.2008
Fagmøte
Fagmøte denne kvelden må utsettes. Ny dato blir kunngjort i neste Melding.

01.04.2008
Fagmøte
Fagmøte: Britt Bonnevie: «Hvor er mamma – hvor er jeg?»
Det sterkt projiserende barnet og analytikers utfordringer i motoverføringsarbeidet.

15.04.2008
Fagmøte
Fagmøte: Ira Haraldsen: Clinical studies of early onset gender identity disorder patients, characterization of biological, cognitive and psychological properties.

06.05.2008
Fagmøte
Fagmøte: Kari Høydahl: «Arkaisk overjeg» (godkjenningsarbeid)

20.05.2008
Fagmøte
Fagmøte: Mari Høverstad: «En ufullendt analyse» (foreløpig tittel) (godkjenningsarbeid)

03.06.2008
Fagmøte
Karl Eldar Evang: «En undersøkelse av seksuell forvirring hos en ung kvinne i psykoanalyse – sett i lys av Freuds begrep om fetisjen og Winnicotts begrep om overgangsobjektet»

10.06.2008
Sommermøte
Sommermøte: Liv Hege Nylund: «Sabina» – en musiklask dialog for stemme og cello etter suksessromanen av Karsten Alnæs av og med Liv Hege Nylund, cello: Liv Frengstad, regi: Leo Cullborg, musikk; Asgeir Skrove.

13.06.2008
Fagmøte
Michael Feldman: «Once upon a time…:Defences against immediate contact.»

Klikk her for en oversikt over tidligere møter.


Comments are closed